Recente gegevens over gebruik van ADHD medicijnen in 2019

2 maart 2020

Stichting Farmaceutische kengetallen (SFK) meldt in een bericht van 20 februari jl.: Het aantal jonge gebruikers van methylfenidaat, tussen 6 en 18 jaar oud, daalde met 3000 naar 94.000, een afname van 3,1% ten opzichte van 2018. “

Maar behalve methylfenidaat (Ritalin, Concerta) wordt ook de drug dexamfetamine voorgeschreven. Daarvan meldt SFK 0,38 % gebruikers tussen 6 en 18 jaar oud. Dat zijn 8800 jongeren.

Bovendien is er sinds september 2019 een nieuwe drug in gebruik genomen: lisdexamfetamine, met de naam Elvanse. (In het buitenland ook bekend als Vyvance)
SFK meldt over Elvance: Na de introductie in september 2019 “.. telde de SFK al 3500 gebruikers in 2019“. De belangrijkste bijwerkingen van lisdexamfetamine zijn verminderde eetlust, slapeloosheid, droge mond, hoofdpijn, bovenbuikpijn en verlaagd gewicht.

Wij tellen het totaal aantal jonge (6 – 18 jr) gebruikers van psychostimulantia in 2019 als volgt:
94.000 (methylfenidaat) + 8800 (dexamfetamine) + (door ons geschat aantal Elvance gebruikers) 1000 = 104.000 gebruikers. Dat is ca. 4,4 % van de jongeren uit deze leeftijdsgroep.

Onze waarschuwing: blijf de “alternatieve” middelen dexamfetamine en Elvance in de gaten houden; deze middelen zouden methylfenidaat (gedeeltelijk) kunnen gaan vervangen voor de behandeling van symptomen die men aan de term ADHD toekent. Het zijn allemaal drugs, die voorgeschreven worden omdat onze samenleving niet in staat blijkt om voor de betreffende problemen een verstandige behandeling te kunnen bieden.

Opmerking: Elvance wordt in het lichaam omgezet in dexamfetamine: zie de links. Elvance valt in Engeland onder hun Opiumwet. In Nederland (nog) niet.

Links:
https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2020/toename-aantal-volwassen-methylfenidaatgebruikers

https://www.pw.nl/nieuws/2019/prodrug-voor-jongere-met-adhd

https://www.medicijngebruik.nl/nieuwe-geneesmiddelen/adhd/medicijn/4155/lisdexamfetamine-(elvanse)

0
  Related Posts
  • No related posts found.