DOCUMENTAIRE DE VERBORGEN VIJAND
De achtergrond van de zelfmoorden in het leger van de VS.
Op de website van het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten stond in 2013 de verbijsterende statistiek dat het aantal zelfmoorden in het leger in 2012 het aantal militairen dat in actie was omgekomen verre oversteeg – een gemiddelde van bijna één per dag. Een maand later verscheen van het Departement van Veteranenzaken van de VS: het zelfmoordcijfer onder veteranen was opgelopen tot 22 per dag – ongeveer 8000 per jaar.
De situatie werd zo ernstig dat de Minister van Defensie van de VS de zelfmoorden in het leger een “epidemie” noemde.
Sommigen claimden dat dit enorme aantal van zelfverwondingen komt door de stress van de oorlog. Maar de feiten laten zien dat 85% van de soldaten die zelfmoord pleegden, geen strijd hadden geleverd – en 52% van hen was zelfs niet ingezet.
Dus welke onverdachte factor zorgt ervoor dat zelfmoorden in het leger zo stijgen?
Volgens de documentaire De Verborgen Vijand wijzen alle bewijzen één kant op: de sterk stijgende hoeveelheid psychiatrische medicijnen die sinds 2003 worden voorgeschreven. Bekende bijwerkingen van deze medicatie, zoals verhoogde agressie en zelfmoordgedachten, ziet men terug in de toenemende gevallen van huishoudelijk geweld, misbruik van kinderen en seksuele misdrijven en zelf-verwondingen bij militair personeel.
Het gaat hier om de Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij soldaten in actieve dienst en bij veteranen. Te vaak volgt het voorschrijven van tenminste één psychiatrisch medicijn.
Psychiaters weten dat hun middelen niet echt iets genezen, maar alleen symptomen wegdrukt. Ze zijn zich er wel degelijk van bewust dat er veel gevaarlijke bijwerkingen zijn, waaronder mogelijke verslaving. Ze houden echter vol dat de risico’s van de bijwerkingen van de medicatie in het niet vallen bij hun voordelen. Terwijl het échte probleem van de soldaat niet wordt behandeld, verslechtert ondertussen zijn gezondheid.
In het licht van deze grimmige zelfmoordstatistieken van het leger in de VS (en wellicht bij andere landen?), wordt er meer en meer geld besteed aan psychiatrie: het Pentagon van de VS besteedt nu $2 miljard per jaar alleen al aan geestelijke gezondheidszorg. Het budget van de geestelijke gezondheidszorg van het Bureau voor Veteranenzaken in de V.S. is omhooggeschoten van minder dan $ 3 miljard in 2007 naar bijna $ 7 miljard in 2014 – en dat allemaal terwijl de situatie slechter wordt.
In De Verborgen Vijand worden diverse aspecten van deze kwestie behandeld.