21 augustus 2022. Minister Dijkgraaf, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft het initiatief genomen voor een nationaal centrum voor wetenschapscommunicatie (zie de weblinks onderaan).

Minister Dijkgraaf is fysicus; in die wereld is men gewend om falende theorieën snel te schrappen. Wij dringen er met onze twee brieven aan op aan om wetenschapsfilosofie, mensenrechten en ethiek te verankeren in de basis van zijn Centrum. Wij hopen dat de informatievoorziening van het nieuwe centrum zich ook, op verstandige wijze, met foute psychiatrische theorieën bezig zal houden. Er is potentieel gevaar omdat het brein de laatste decennia prominent in de belangstelling staat, ook wanneer van psychische stoornissen gesproken wordt. Een redeneerfout is snel gemaakt en kan langdurig ellende veroorzaken.

Onze brief van 16 augustus was als volgt:

Betreft: Nationaal centrum voor wetenschapscommunicatie
Geachte minister Dijkgraaf.

Hierbij sturen wij u een aanvulling op onze brief van 12 juli jl.
In die brief feliciteerden wij u met uw initiatief voor een nationaal centrum voor wetenschaps-communicatie [1]. Tevens adviseerden wij om in het stichtingsdocument van uw nationaal centrum de onderwerpen wetenschapsfilosofie, mensenrechten en ethiek nadrukkelijk te vermelden. Wij vroegen u dit om wetenschappen die zich met psychiatrie bezig houden, te dwingen om bij metingen en theorievorming onbevooroordeeld door persoonlijke- en/of groepsbelangen te handelen. (Wij bedoelen hier o.a. de invloed van de farmaceutische industrie zover het pillen betreft. We gingen ervan uit dat de minister dat begrijpt – noot van de radacteur)

Graag wijzen wij in dit verband op de recente afgang van de serotoninetheorie m.b.t. antidepressiva, die door de media uitgebreid werd opgepikt. Het zal u niet ontgaan zijn [2]. U weet dat ca. een miljoen Nederlanders antidepressiva slikken, dat die pillen het brein aantasten en dat stoppen met die pillen in veel gevallen (uiterst) problematisch is. De verkoop van die pillen ging gepaard met de aanduiding SSRI’s een term die nota bene ontleend is aan de gefaalde theorie. (…) De serotoninetheorie was trouwens al vele jaren aan ernstige twijfel onderhevig, door onafhankelijke experts waarnaar niet geluisterd werd.

Tevens willen wij wijzen op onderzoek naar de effecten van ECT, van 2020 [3]. De onderzoekers hadden geen goed woord over voor de basis waarop de schadelijke elektroshock al decennialang bedreven wordt, o.a. door de minimale aanwezigheid van goede placebo-gecontroleerde tests.

Onze groep houdt zich bezig met misstanden in de psychiatrie en wij ontvangen informatie die te vaak buiten zicht blijft en vaak schokkend van aard is.

Wij vertrouwen er op dat uw centrum ook op bovengenoemd gebied kwaliteit en resultaat zal leveren.
Wij wensen u veel succes met uw initiatief.

Met vriendelijke groet,
(Was getekend) ,
voor stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens.

Noten

  1. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/05/25/nederland-krijgt-nationaal-centrum-voor-wetenschapscommunicatie
  2. Joanna Moncrieff en anderen, artikel in Molecular Psychiatry 20 juli 2022. https://www.nature.com/articles/s41380-022-01661-0
  3. https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/onderzoekers-adviseren-stoppen-met-elektroshock-ect/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:220107Robbert_Dijkgraaf32.jpg