NCRM nieuws overzicht 2013

14 december 2013 ADHD in New York Times

VS: nu 15% van de high school leerlingen met ADHD. Emeritus hoogleraar psychologie Dr. K. Connors, een vroege deskundige op ADHD-gebied, over toenemend aantal ADHD-gediagnosticeerden: “(…) een nationale ramp van gevaarlijke proporties.” Over pillen en farma-marketing. Uitgebreid artikel in de New York Times: Lee verder

______________________________

9 dec 2013 Deelname Stadskanaal aan onderzoek naar ADHD. De gemeente Stadskanaal gaat deelnemen aan  onderzoek “drukke en dwarse kinderen (ADHD)” van de Rijksuniversiteit Groningen. Lees verder

______________________________

2 december 2013 Twijfel over wat de wet zegt over toestemming en medicatie bij ADHD?

Een korte uitleg over de wetsregels op: ADHD-medicatie-toestemmingsvereiste-wetboek.pdf

______________________________

28 november 2013 Onderzoek RIVM zorgkosten

Van alle aandoeningen geeft Nederland het meeste uit aan de behandeling van psychische stoornissen. Lees verder

______________________________

15 november 2013 Attention-deficit/hyperactivity disorder: are we helping or harming? Artikel: Rae Thomas, Geoffrey K Mitchell, Laura Batstra Melding in De Telegraaf: lees verder ADHD___.html Artikel downloaden: http://www.bmj.com/content/347/bmj.f6172

______________________________

8 november 2013 Zelfmoord in de GGZ

Nieuw verschenen getallen, na een verzoek van de VPRO op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur aan de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ): toegenomen zelfmoord in de GGZ; te downloaden via:

Doden per instelling te downloaden:

______________________________

8 november 2013 Nieuwe inkomstenbron voor farmaceut

Farmaceutische multinational Shire gaat ADHD medicijn Vyance nu ook verkopen als medicijn tegen eetbuien (“binge eating”). http://www.shire.com/shireplc/en/investors/investorsnews/irshirenews?id=877 . Vyance is een psychostimulantium. Volgens Deutsche Bank is in theorie een opbrengsten van 500 miljoen dollar mogelijk. Shire verdient dit jaar naar schatting 1.200 miljoen dollar aan de verkoop van Vyvanse als ADHD-medicijn: Lees verder

______________________________

7 november 2013 Allen Frances in nederland

Op 7 november was de Amerikaanse psychiater en professor Allen Frances in Nederland. Allen Frances nam deel aan de totstandkoming van het psychiatrisch handboek DSM, dat in toenemende mate onderwerp is van kritiek. Hij was lid van de DSM-III taakgroep, voorzitter van de DSM-IV taakgroep en is de meest gezaghebbende criticus van de DSM-5, die in 2013 gepubliceerd is. Frances sprak in Almere op uitnodiging van het Nederlands Jeugdinstituut, de Rijksuniversiteit Groningen en het ministerie van VWS.

Presentatie van Frances:

De tekst op zijn laatste slides zou van ons kunnen zijn:

– Use common sense and be skeptical – Do not be dazzled by ‘experts’

______________________________

4 november 2013 Farmaceut Johnson & Johnson schikt $ 2,2 miljard met het ministerie van justitie (VS) wegens oneigenlijk gebruik van o.a. het antipsychoticum Risperdal. J & J had zich reeeds voorbereid; in augustus zei het bedrijf dat de kosten “geen wezenlijk nadelig effect” op de financiën zou hebben. De $ 2,2 miljard vertegenwoordigt slechts 12,5 procent van J & J’s omzet in het afgelopen kwartaal. lees verder

We geven weer even een bijgewerkt lijstje met boetes en schikkingen:

2007: Bristol-Myers Squibb betaalde ca. $ 515 Miljoen om diverse redenen, o.a. wegens onterecht promoten van het antipsychoticum Abilify. 2008 – 2011: Merck betaalde $ 1,6 miljard wegens fraude. 2009: Pfizer betaalde boete van $ 2,3 miljard.

2009: Eli Lilly betaalt $ 1,4 miljard wegens illegaal marketen van het antipsychoticum Zyprexa. 2010: Novartis betaalde $ 422 miljoen wegens illegale marketing. 2012: GlaxoSmithKline kreeg boete van $ 3 miljard o.a. vanwege aanmoedigen van antidepressivagebruik door kinderen. En samen met AstraZeneca: poging tot omkoping van Nederlandse zorgverzekeraars met onderzoeksprojecten ter waarde van € 2 miljoen.

2013: Johnson & Johnson schikt $ 2,2 miljard met het ministerie van justitie (VS) wegens oneigenlijk gebruik van o.a. het antipsychoticum Risperdal.

______________________________

22 oktober 2013 Binnengekomen klachten en verklaringen m.b.t. psychiatrische diagnose, psychiatrische behandeling en medicatie.

Van via onze petitiepagina binnengekomen verklaringen staat een bijgewerkte versie op pagina Verzameldocument-klachten-psychiatrie-NCRM-petitie.pdf .

______________________________

13 oktober 2013 Ook in China wordt “geestelijke stoornis ” gebruikt tegen individuen en groepen die in het politieke systeem niet passen.

Sinds de vervolging van de geestelijke stroming Falun Gong in juli 1999 begon zijn duizenden mensen gedwongen opgenomen in psychiatrische ziekenhuizen. Vaak in geheime instellingen gerund door de politie. Eenmaal toegelaten worden ze onderworpen aan gewelddadige “behandeling” die in veel gevallen heeft geleid tot de dood van het slachtoffer. De wet die dit zou moeten beteugelen, faalt. http://www.cchrint.org/2013/10/15/forced-psychiatric-detentions-remain-problem-in-china/

______________________________

10 oktober 2013 Rusland: onheus gebruik van psychiatrische behandeling.

Met de veroordeling van de demonstrant Mikhail Kosenko tot gedwongen psychiatrische behandeling is het debat aangewakkerd of Rusland terugkeert naar de Sovjet-praktijk om psychiatrie te gebruiken om critici het zwijgen op te leggen. De Russische mensenrechtenactivist Ljoedmila Alexeyeva noemde op 8 oktober jl. de uitspraak tegen de 38-jarige Kosenko “een terugkeer naar de Sovjet-psychiatrische vervolging van dissidenten” en zei een klacht te zullen indienen bij de World Psychiatric Association. Amnesty International veroordeelde ook de uitspraak als “weerzinwekkend gebruik om dissidenten het zwijgen op te leggen d.m.v. bestraffende psychiatrie” (..). Lees verder

______________________________

5 oktober 2013 De Telegraaf publiceerde over donatie van  Ministerie VWS aan overlegclub met farmaceuten.

Vrijdag 4 oktober berichtte de Telegraaf dat het ministerie afgelopen vier jaar bijna een ton heeft geschonken aan een door farmaceuten opgerichte overlegclub. Kamerleden Bruins Slot (CDA) en Van Gerven (SP) willen opheldering van de Minister over deze donatie aan deze bedrijven die “bulken van het geld”. Lees verder

______________________________

1 oktober 2013 Overzicht binnengekomen klachten

In het hier te downloaden document hebben we een selectie van via onze petitiepagina binnengekomen klachten verzameld.

______________________________

20 september 2013 Wet zorg en dwang.

Dat deze wet noodzakelijk is om een menswaardige leefomgeving te creëren in een aantal zorginstellingen geeft aan hoe slecht het hier en daar is. Met deze wet hebben klagers meer steun. Het zal nog even duren voordat deze wet van kracht is (1e Kamer goedkeuring, publicatie Staatscourant e.d.). Intussen zullen de zorginstellingen zich moeten voorbereiden op de uitvoering ervan; er hoeft door hen met interne correcties niet gewacht te worden tot de wet van kracht is geworden.

Lees verder

______________________________

Petitie vrijkrijgen testgegevens medicijnen

Twee jaar geleden oordeelde de Europese Ombudsman dat EMA, het Europees Geneesmiddelenbureau, toegang moet geven tot testgegevens van medicijnenonderzoek. Zes maanden geleden ondernamen twee Amerikaanse farmaceutische bedrijven, AbbVie en InterMune, juridische stappen tegen EMA die daarna toegang tot alle testgegevens voor alle drugs heeft afgesloten. Teken de petitie om deze gegevens weer toegankelijk te krijgen: Lees verder

______________________________

19 september 2013 New York Times: de Navy Yard shooter gebruikte het antidepressivum Trazodone. De schutter die op 16 september jl. 12 mensen doodde op het terrein van Amerikaanse marine, gebruikte een antidepressivum.

Dit is een nieuw stukje informatie ter ondersteuning van de stelling dat psychiatrische medicijnen een potentieel gevaar voor de samenleving betekenen. Zie meer informatie in ons pleidooi voor meer onderzoek op dit gebied dat we eerder dit jaar aanboden aan de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lees verder

______________________________

14 september 2013 Steeds meer Deense autistische kinderen aan ADHD-pillen Deense kinderen met een autismespectrumstoornis (ASD) krijgen steeds vaker ADHD-medicatie voorgeschreven. In 2010 kreeg 16 procent van hen methylfenidaat of een vergelijkbaar middel. Een toename is ook bij kinderen met ADHD en andere psychiatrische stoornissen zichtbaar.

Lees verder

______________________________

28 augustus 2013 Opnieuw agressie door antidepressiva. Lees verder

Onderzoek Radboud Universiteit: Moorden door daders die antidepressiva slikken. Gebruikers van antidepressiva kunnen plotseling door het lint gaan. Dit is een nieuwe ondersteuning van een reeks aanbevelingen over dit onderwerp die we o.a. aan de Minister van justitie hebben voorgelegd.

Zie rapport Agressie door psychiatrische medicatie op http://www.ncrm.nl/NCRM-rapporten.htm

______________________________

27 augustus 2013 Antipsychotica verkeerd gebruikt.

Een derde van de bewoners van instellingen voor verstandelijk gehandicapten krijgt antipsychotica. In de meeste gevallen om gedragsproblemen te behandelen. Bij afkicken van de pillen blijkt hun gedrag vaak te verbeteren. Lees verder

______________________________

20 augustus 2013 Frisdrank kan bij kinderen leiden tot agressie.

Kinderen die vier of meer glazen frisdrank per dag drinken zijn twee keer zoveel geneigd om dingen van anderen kapot te maken, in gevechten te belanden en mensen aan te vallen.Ze kunnen ook moeilijk geconcentreerd blijven en trekken zich vaker terug. Lees verder

http://www.jpeds.com/webfiles/images/journals/ympd/JPEDSSuglia.pdf

______________________________

24 juli 2013 Elektroshock in opkomst.

Een van de meest grove vormen van symptoombestrijding.

http://www.anoiksis.nl/content/electroshocktherapie-voor-tegen

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/15836062

Nuttige informatie op:

http://www.ect-waarschuwing.nl/

______________________________

15 juli 2013 Omkoping in de farmaceutische industrie China beschuldigt de Britse medicijnfabrikant GlaxoSmithKline (GSK) van omkoping van verkopers, artsen en adviseurs om zo de omzet te stimuleren. GlaxoSmithKline heeft minstens een half miljard dollar aan de omkopingspraktijken besteed, zo meldde de Chinese officier van justitie vandaag in een persconferentie.

Kort overzicht van veroordelingen en schikkingen van farmaceuten:

2007: Bristol-Myers Squibb betaalde ca. $ 515 Miljoen om diverse redenen, o.a. wegens onterecht promoten van het antipsychoticum Abilify. 2008 – 2011: Merck betaalde $ 1,6 miljard wegens fraude. 2009: Pfizer betaalde boete van $ 2,3 miljard.

2009: Eli Lilly betaalt $ 1,4 miljard wegens illegaal marketen van het antipsychoticum Zyprexa. 2010: Novartis betaalde $ 422 miljoen wegens illegale marketing. 2012: GlaxoSmithKline kreeg boete van $ 3 miljard o.a. vanwege aanmoedigen van antidepressivagebruik door kinderen. En samen met AstraZeneca: poging tot omkoping van Nederlandse zorgverzekeraars met onderzoeksprojecten ter waarde van € 2 miljoen.

http://www.ftm.nl/copypaste/omkoping-regeert-in-de-farmaceutische-industrie.aspx

______________________________

11 juli 2013 ADHD-medicatie werkt niet op de lange termijn  Onderwijszorg Nederland meldt:

Negen op tien kinderen met matige tot ernstige ADHD hebben blijvende klachten, ook als ze al geruime tijd worden behandeld met geneesmiddelen. http://www.nationalezorggids.nl/ggz/nieuws/17033-adhd-medicatie-werkt-niet-op-de-lange-termijn.html

______________________________

Russische  nieuwszender met programma over de gevaren van psychiatrische medicijnen.

(Engelstalig)

______________________________

5 juni 2013 Vaticaan organiseert conferentie over effect van psychiatrische medicijnen op kinderen.

op 14 en 15 juni wordt in het Vaticaan een conferentie gehouden over de schadelijke gevolgen van het gebruik van pillen in plaats van therapie ter behandeling van stoornissen en psychische aandoeningen bij kinderen en aanstaande moeders.

Er zijn o.a. enkele zeer kritische experts uitgenodigd.

Organisator van de conferentie, klinisch psycholoog dr. Barry Duncan, stelde eerder: “The Catholic church may be the only power on earth that can counter the forces of corporate greed that have no moral or ethical conscience.”

http://www.catholicnewsagency.com/news/vatican-conference-to-reveal-harm-of-prescription-drugs-for-children/

______________________________

18 mei 2013 Over stimulering van pillenconsumptie en hoe de farmaceutische industrie onze academische wereld is binnengehaald. http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3443659/2013/05/18/Het-pillenbedrog.dhtml

Uit de tekst gelicht:

(…) In ons land voltrok zich een ontwikkeling die heeft gemaakt dat Nederlandse universiteiten in sterke mate meewerken aan farmamarketing. Het begon allemaal in Rotterdam. In 1987 vergaderde het bestuur van de Rotterdamse universiteitsfondsen waarvan ik een kwart eeuw deel mocht uitmaken. Tijdens het diner na afloop vertelde rector magnificus Alexander Rinnooy Kan dat hij mee had geschreven aan een brochure, ‘Naar een ondernemende universiteit’. Universiteiten moesten de markt op en een ‘derde geldstroom’ genereren, geld uit de private sector, van bedrijven dus. Die brochure heeft grote invloed gehad op onze universiteiten, vooral op de faculteiten geneeskunde en farmacie. Bij een terugtrekkende overheid kozen veel hoogleraren voor een relatie met de industrie. Een afhankelijkheidsrelatie, welteverstaan. De prijs die de academische geneeskunde daarvoor betaalt, is steun aan farmamarketing. Academici moeten heden ten dage ernstig rekening houden met de vraag of hun uitlatingen de industrie welgevallig zijn. Dat leidt ertoe dat hoogleraren vaak zwijgen als zij zouden moeten spreken en dat zij spreken als zij zouden moeten zwijgen. Dit vormt een ernstige aantasting van de academische vrijheid, die de farmaceutische industrie in hoge mate vrij spel geeft.

______________________________

5 mei 2013 Groeiend aantal jongeren slikt antidepressiva. Antidepressiva kunnen voor jongeren gevaarlijk zijn. Juist deze groep jonge mensen kan na het slikken van de eerste medicijnen last hebben van ernstige bijwerkingen, zoals vijandigheid en méér zelfmoordgedachten.

http://www.skipr.nl/actueel/id14565-groeiend-aantal-jongeren-slikt-antidepressiva.html

______________________________

20 april 2013 Farmaceut Shire promoot ADHD op Europees niveau.

Experts uiten volop kritiek op de exploitatie van het ADHD etiket. Parallel daaraan berijden farmaceuten ongehinderd de snelweg naar Europa met glossy schijnwetenschap.

Nieuwe mijlpaal: farmaceut Shire geeft ADHD een mooie push met hun “white paper”. Lees verder

______________________________

Ritalin gebruik blijft stijgen.

Ondanks protesten van parlementariers, ondanks plannen van het Ministerie (“die etiketjes moeten er weer af”), ondanks kritische artikelen van experts en van verontruste burgers (zoals wij) blijkt de invloed van Big Pharma en daaraan gelieerde academici en adviseurs van allesoverheersende invloed:

Het gebruik van methylfenidaat (het werkzame middel in o.a. Ritalin) door jongeren bleef ook in 2012 toenemen. Het is in 2012 in totaal aan 130.000 jongeren voorgeschreven. Zie de publicatie van Stichting Farmaceutische Kengetallen: http://www.sfk.nl/nieuws-publicaties/PW/2013/psychofarmaca_bij_jongeren_vooral_voor_ADHD

______________________________

18 april 2013 ZEMBLA: ‘Etiketkinderen’

Actuele documentaire over een onderwerp dat we al decennia lang onder de aandacht brengen:

Ben je als kind dromerig, beweeglijk, onhandig, brutaal of gewoon wat slechter in taal en rekenen? Dan loop je grote kans op een etiket.

Kijk op Uitzending Gemist: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1337700

Tekstfragment van één onzer flyers: De jonge generatie bedreigd“: Opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Soms zijn kinderen snel geïrriteerd, hebben problemen met slapen, kunnen moeilijk stil zitten of verliezen hun aandacht,  maar dit zijn nauwelijks aanwijzingen van geestelijk slecht functioneren.

Psychiaters en zorgverlenende instanties beweren maar al te vaak dat normaal kindergedrag of alledaagse gedragsproblemen, geestelijke stoornissen zijn en stellen dat psychiatrische medicijnen de oplossing zijn.

Daarmee hebben ze zich onder valse voorwendsels in een autoritaire positie ten opzichte van onze kinderen gemanoeuvreerd en vormen daarmee een bedreiging voor de meest dierbare en kwetsbare zaken in het leven: kinderen en vrijheid.

______________________________

14 april 2013 Mogelijk verband agressie en pillen.

Bijgewerkte versie van rapport over verband tussen psychiatrische medicatie, agressie en geweld is beschikbaar op http://www.ncrm.nl/Psychiatrische-medicijnen-agressie-geweld-NCRM.pdf

______________________________

7 april 2013 Labyrint: De bijbel van de psychiatrie. In mei verschijnt de herziene versie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ofwel de DSM 5, de bijbel van de psychiatrie. De Amerikaanse psychiater Allen Frances vreest valse epidemieën van nieuwe stoornissen omdat de farmaceutische industrie ermee aan de haal zal gaan.

Langzaamaan krijgt ons standpunt, dat wij (het CCHR netwerk) al decennialang (in misschien iets meer expliciete verwoording) verkondigen, meer steun. http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1336179

______________________________

2 april 2013 Obama: enorm bedrag beschikbaar voor brain research.

We zijn blij met onderzoek naar lichamelijke hersenziekten.

http://www.whitehouse.gov/blog/2013/04/02/brain-initiative-challenges-researchers-unlock-mysteries-human-mind

Maar hier zijn ook andere belangen in het spel:

O.a. het militair-gerichte onderzoek van DARPA.

______________________________

1 april 2013 Kritisch boek over de DSM van gezaghebbend expert Allen Frances in het Nederlands verschenen.

Informatie over psychiatrisch handboek DSM-5, Big Pharma en de medicalisering van het dagelijkse leven.

http://www.nieuwezijds.nl/Boek/9789057123801/Terug-naar-normaal/Blader/

______________________________

26 maart 2013 Zonnige regio’s minder ADHD.

Een onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Biological Psychiatry, werpt nieuw licht op het stijgende aantal ADHD diagnoses. In “zonnige” regio’s op aarde met een hoge intensiteit van zonlicht, zoals de Amerikaanse staten Californie, Arizona en Colorado, en landen als Spanje en Mexico komt ADHD minder voor.

______________________________

20 maart 2013 Langetermijneffecten van ADHD-medicijnen.

Ook deskundigen komen er nu achter:

Psychische en lichamelijke bijwerkingen niet te verwaarlozen.

http://www.optimafarma.nl/vakblad/twijfel-bij-adhd-medicatie-op-lange-termijn/

______________________________

6 maart 2013 Overleeft de psychiatrie de DSM 5??

http://www.academia.edu/2766023/Overleeft_de_psychiatrie_de_DSM-5

Duidelijk overzichtsartikel in vaktijdschrift De Psycholoog waarin de kritische punten t.a.v. de geestelijke gezondheidszorg weer eens op een rij worden gezet. We hopen dat het bijdraagt aan de munitievoorraad van kritische volksvertegenwoordigers en agerende experts in de strijd tegen overbehandeling en -medicatie.

______________________________

18 februari 2013 Ook de Duitse TV maakt kijker bewust van agressie-veroorzakende effecten van antidepressiva.

http://www.ardmediathek.de/das-erste/reportage-dokumentation/gefaehrliche-glueckspillen-milliardenprofite-mit?documentId=13454184

______________________________

Eind januari 2013 Duits blad Der Spiegel kritisch over de komende versie van het psychiatrisch handboek.

Kritisch over de waterval aan psychiatrische diagnoses en de vraagtekens bij ADHD-medicatie.

http://www.spiegel.de/spiegel/print/index-2013-4.html

______________________________

23 januari 2013 Gezaghebbend psychiater sceptisch over Obama’s plannen voor geweldreductie.

Kritisch psychiater en hoogleraar dr. David Healy zegt in een interview te vrezen dat betere screening op scholen leidt tot meer (antidepressiva-) medicatie en daarmee tot meer voorvallen van extreem geweld. Ook  als de beschikbaarheid van vuurwapens zou worden teruggedrongen.

We constateren opnieuw dat ook in de VS beleidsmakers niet willen beseffen dat psychofarmaca op onvoorspelbare wijze in de hersenen kunnen huishouden.

______________________________

januari 2013 dvd Tijdperk van Angst

Onze meest recente dvd, Het Tijdperk van Angst, op Youtube, in 9 hoofdstukken:

http://www.youtube.com/user/NCRMinfo/videos

Misstanden van psychiatrie in verleden en heden. Duitse psychiatrie zorgde voor wetenschappelijke legitimering van de term “onwaardig leven”. Eugenetica. Formele verklaring van Duitse vereniging voor psychiatrie over bijdrage tot de nazi-rassenleer.

Verslag over misstanden in psychiatrische instellingen in Duitsland, vroeger en nu.

De invloed van de farmaceutische industrie.

dvd “Het tijdperk van angst” is geproduceerd door Citizen Commission on Human Rights.

______________________________

Pillen en geweld: CNN betrapt:

Een expert maakte op CNN een opmerking over het verband tussen psychiatrische pillen en geweld.

Amerikaans psychiater en criticus Peter Breggin slaagde erin het statement veilig te stellen en plaatste de korte video op Youtube:

______________________________

4 januari 2013 De laatste paar dagen weer schietpartijen: in Zwitserland en Filipijnen.

Petitie voor onderzoek naar verband tussen psychiatrische medicatie en schietpartijen.

http://www.thepetitionsite.com/967/364/876/demand-federal-investigation-into-psychiatric-drugs-school-shootings/

Achtergrond info: zie ons rapport oproep voor onderzoek naar bovenstaand verband.

______________________________

2 januari 2013 Vader van schoolschutter klaagt psychiatrische kliniek aan.

Ook de vader van de schoolschutter die in 2009 in Winnenden, Duitsland, 17 mensen doodde, zoekt verhaal.

http://www.nu.nl/buitenland/2994602/vader-duitse-schoolschutter-eist-miljoenen.html

Een rapport over de mogelijke relatie tussen psychiatrische medicijnen en geweld: http://www.ncrm.nl/NCRM-rapporten.htm

______________________________

1 januari 2013

De vrijwilligers van stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens wensen u een goed 2013,

met minder psychiatrie, minder pillen en meer gezond verstand.

We hebben nog wel wat te doen; in de volgende link van vandaag wordt in alle ernst ecstacy voorgesteld als middel tegen post-traumatische stress.

http://www.united-academics.org/magazine/31335/ecstasy-may-help-post-traumatic-stress/