IN TEGENSTELLING TOT DE GENEESKUNDE IS PSYCHIATRIE NIET GEBASEERD OP GOED WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Als je een psychiater vraagt naar de oorzaak van een geestelijke stoornis, de werking van een voorgestelde behandeling of om een objectieve test om de gediagnosticeerde “stoornis” vast te stellen, zal hij moeten toegeven dat hij dit allemaal niet weet en dat er geen objectieve testen bestaan om geestelijke stoornissen vast te stellen. Hij zal echter te vaak niet schromen om wetenschappelijk klinkende termen als “evidence based” en/of “serotoninetekort” te gebruiken om je te overtuigen van de kwaliteit van zijn diagnoses en behandelingen.
(Een korte samenvatting van kritiek op de reguliere psychiatrie, zie: https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2023/05/NCRM-flyer-psycho-neuro-cheat-sheet-V.-March-2023-PAGE-1-and-2.pdf )

Het psychiatrisch handboek, de DSM, wordt niet alleen gebruikt om geestelijke en emotionele problemen te diagnosticeren en “behandelingen” voor te schrijven, maar ook om geschillen over de voogdij van kinderen te beslechten, bewijsmateriaal aan rechtszaken toe te voegen, onderwijs te wijzigen enzovoort.
Ook in kringen van deskundigen is er een toenemende twijfel aan de geldigheid van de DSM. Maar als er een psychiatrische mening wordt gevraagd, dan wordt de DSM te voorschijn gehaald als het laatste woord over geestelijke gezondheid, geestelijke gestoordheid en zogenaamde geestelijke ziekten.
De stoornissen die worden genoemd in de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) worden opgesteld door een groep psychiaters en psychologen. Ze baseren hun meningen op hun ervaring en op discussies onder elkaar. Er is geen degelijke ondergrond, zoals de natuurwetten in de natuurkunde.

PSYCHIATRISCHE “STOORNISSEN” ZIJN NIET HETZELFDE ALS LICHAMELIJKE ZIEKTEN
In de geneeskunde bestaan duidelijke criteria voor ziekten: een voorspelbare groep symptomen met een bewezen, vastgestelde oorzaak of begrip van hun samenstelling en functie. Koorts en koude rillingen zijn symptomen. Malaria en Tyfus zijn ziekten. Het bestaan van ziekten wordt bewezen door objectief bewijs en lichamelijke testen. Vooralsnog is er geen bewijs voor het bestaan van geestelijke “ziekten”.
Terwijl de geneeskunde ziekten behandelt, kan de psychiatrie alleen “stoornissen” behandelen. Zonder een oorzaak of fysiologie wordt een groep symptomen, die bij veel verschillende patiënten wordt gezien, een stoornis of een syndroom genoemd.
Toonaangevende psychiatrische organisaties zoals de World Psychiatric Association geven toe dat psychiaters geen oorzaken of geneeswijzen voor geestelijke stoornissen kennen en ze weten ook niet wat hun “behandelingen” precies doen bij een patiënt. Ze hebben alleen theorieën en verdeelde meningen over hun diagnoses en methoden die elke wetenschappelijke basis missen.

DE LEUGEN ROND DE SEROTONINE-THEORIE
Een heersende psychiatrische theorie (die een grote rol speelt bij de verkoop van bewustzijnsveranderende medicijnen) is dat geestelijke stoornissen een gevolg zouden zijn van een chemische onevenwichtigheid in de hersenen. Net als bij hun andere theorieën, is er ook hier geen biologisch of andersoortig bewijs om dit te onderbouwen.
Op deze theorie, die honderden miljoenen mensen decennialang aan de antidepressiva bracht, kwam in 2022 degelijk onderbouwde kritiek. Bij een vaak geciteerd artikel dat in Molecular Psychiatry verscheen [1], waren onderzoeksresultaten betrokken die gedurende tientallen jaren waren gepubliceerd. De onderzoekers vonden geen bewijs ter ondersteuning van de theorie dat een probleem met serotonine in de hersenen hun psychische stoornis veroorzaakt. Honderden miljoenen (!) patiënten werden decennialang (!) misleid over de oorzaak van hun problemen. Velen zijn opgescheept met een verschrikkelijk afbouwprobleem als zij met medicijnen willen stoppen.

ELEKTROSHOCK (ECT) BLIJKT GEBASEERD OP WETENSCHAP VAN EXTREEM LAGE KWALITEIT
Wereldwijd ontvangen ruim een miljoen mensen jaarlijks elektroshock. Onder verwijzing naar mededelingen uit 2017 van het ministerie van VWS, en bij ontbreken van recente cijfers, gaan wij ervan uit dat in Nederland in de curatieve GGZ op ca. 1000 mensen een elektroshockbehandeling wordt toegepast, waarvan ca. 30 keer onder dwang.
(Het ministerie meldde voorts: Van ECT in de langdurige zorg zijn geen cijfers te achterhalen. [2] Wij vinden dat verontrustend.)

Over ECT leidde een spraakmakend onderzoek in 2020 tot de volgende conclusie [3]:
Gezien het hoge risico op blijvend geheugenverlies en het (..) sterfterisico, (..), dient het gebruik ervan onmiddellijk te stoppen totdat met een reeks goed opgezette, (..) placebo-gecontroleerde studies is onderzocht of er echt significante voordelen zijn waartegen de bewezen significante risico’s kunnen worden afgewogen.

ALLEDAAGSE PROBLEMEN WORDEN NIET VEROORZAAKT DOOR DE HERSENEN
Mensen kunnen problemen en tegenslagen in het leven, die kunnen leiden tot geestelijke problemen, soms als heel ernstig ervaren. Maar het pretenderen dat deze problemen worden veroorzaakt door ongeneeslijke “hersenziekten” die alleen verlicht kunnen worden met gevaarlijke psychiatrische pillen, of met elektrische stroomschokken, is oneerlijk en schadelijk. Zulke middelen richten vaak meer schade aan dan een verdovend middel, men komt er vaak moeilijk weer vanaf en ze zijn in staat om iemand tot geweld of zelfmoord aan te zetten. Ze maskeren de werkelijke oorzaak van problemen en verzwakken het individu, waardoor hem of haar de mogelijkheid en de hoop wordt ontnomen om werkelijk te herstellen.

verwijzingen

1 https://www.nature.com/articles/s41380-022-01661-0 . Een goed leesbare nabespreking vindt men hier: https://madinthenetherlands.org/tegenstrijdige-valse-bezwaren-serotoninestudie/

2 Te vinden in het archief van de rijksoverheid. Zoekterm: opvraag-van-gegevens-over-toepassing-van-elektroconvulsietherapie-in-nederland. Opgave van het ministerie van VWS, 2017.

3 Read, J., Kirsch, I., & McGrath, L. (2020). Electroconvulsive therapy for depression: A review of the quality of ECT versus sham ECT trials and meta-analyses. Ethical Human Psychology and Psychiatry, 21(2). (Sham ECT: een testgroep ontvangt een behandeling met de complete technische ECT-entourage, echter zonder de elektrische schok.) https://connect.springerpub.com/content/sgrehpp/21/2/64
Jaarlijks ondergaan wereldwijd ruim een miljoen mensen een elektroshockbehandeling.