ADHD 

De belangrijkste aandachtspunten van het NCRM zijn de ADHD-epidemie en diagnoses gebaseerd op het psychiatrische handboek, de DSM (de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Dit handboek is onderwerp van kritiek, onder andere omdat het op oneigenlijke manier wordt gebruikt. Het leidt tot onnodige en ongewenste psychiatrische bemoeienis en medicatie.

Tevens blijven wij waarschuwen voor agressie en geweld, veroorzaakt door psychiatrische medicijnen.

U kunt helpen

Om onze onafhankelijke status te behouden bestaan wij uitsluitend van giften. Deze inkomsten worden gebruikt om lopende kosten te dekken zoals aanschaf van informatiematerial, portokosten etc.

U kunt vaste donateur worden vanaf € 10,- per maand. Ook eenmalige donaties zijn van harte welkom. Ons bankrekeningnummer is: NL95ABNA0547686943.

U kunt ook doneren via de Vriendenloterij (kies: “Ik steun een club of vereniging naar keuze” en kies NCRM als begunstigde. Prijs van een lot is  € 13).

NCRM is een erkende ANBI-stichting; giften aan het NCRM zijn aftrekbaar voor de belasting.

Meer informatie

over misstanden in de psychiatrie kunt u vinden op de website van de Citizens Commission on Human Rights. Surf naar http://www.cchr.org/ of http://www.cchrint.org/

Het NCRM is opgericht vanuit de Scientology kerk en is de Nederlandse afdeling van de Citizens Commission on Human Rights, een internationale organisatie met 134 afdelingen in 31 landen, in 1969 gestart door Scientology Church (VS) en Thomas Szasz, emeritus hoogleraar psychiatrie.

Waarschuwing:

Stop niet met het gebruik van psychiatrische medicijnen zonder raadpleging van een goede, ter zake kundige, arts.