Naar overige brieven.Op deze pagina:– Brief naar de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de invloed van Big Pharma op op psychiatrie. (2 november 2015)

– Reactie Kamercommissie VWS. (13 november 2015)

 

oOo

Onze brief naar de vaste Kamercommissie VWS

Onderwerp: voorstel hoorzitting psychiatrische diagnose en therapie.

Geachte heer Teunissen,

Hierbij verzoek ik u om bij de vaste Kamercommissie VWS een hoorzitting voor te stellen over (main stream-) psychiatrische diagnose en therapie.

 

Door de jaren heen, en met name de laatste tijd, komen berichten in het nieuws over twijfelachtige wetenschappelijke kwaliteit van onderzoek op het gebied van psychiatrische diagnose en therapie, over de invloed van de farmaceutische industrie op de wetenschap, over bijwerkingen van farmaceutische middelen die als medicijnen voor psychische problemen worden toegepast en over crimineel handelen van farmaceutische bedrijven.

 

Voorstudie voor een hoorzitting

De invloed van top-psychiaters die m.b.v. geld van de farmaceutische industrie het internationale veld domineren en het wetenschappelijke beeld modelleren, maakt het onderwerp zodanig ondoorzichtig dat de main stream psychiatrische aanpak zich tot heden heeft kunnen handhaven. Het kost dan ook voorbereiding om een compleet beeld te krijgen van de situatie; een verkeerde keuze van uit te nodigen experts zou een incorrect beeld kunnen geven. Daarom zou een voorstudie over dit onderwerp, voorafgaand aan een hoorzitting, waardevol zijn. Er zijn in Nederland en daarbuiten een aantal prominente onafhankelijke en kritische experts die als gevensbron in aanmerking komen.

Bijgevoegd:

–          Een leidraad voor een dergelijke hoorzitting zouden vier adviezen kunnen zijn van psychiater en wetenschapsfilosoof B. Verhoeff die als opiniestuk op 30 september in de Volkskrant zijn verschenen: Wie redt de psychiatrie uit de klauwen van Big Pharma? Berend Verhoeff, Opiniestuk Volkskrant 30 september 2015.

–          Artikel over de GSK affaire, Volkskrant 17 okt 2015.

–          antipsychotica, antidepressiva, psychostimulantia, Nederland, tot en met 2014.pdf.

 

Overzichttekst

Graag verwijs ik ook naar Peter C. Gøtzsche: Deadly Psychiatry and Organized Denial dat in 2015 is verschenen. Als e-boek verkrijgbaar: http://www.amazon.com/Deadly-Psychiatry-Organised-Denial-Gotzsche-ebook/dp/B014SO7GHS

Professor Peter C. Gotzsche is arts en auteur, mede-oprichter van the Cochrane Collaboration. P. Gøtzsche is hoogleraar Clinical Research Design and Analysis aan de Universiteit van Kopenhagen, publiceerde ca. 70 papers in de top 5 medische tijdschriften en schreef 5 boeken.

In bovengenoemd boek zijn de belangrijkste achtergronden verzameld over redeneerfouten, corruptie, slechte wetenschap, bijwerkingen en andere aspecten van main stream (‘biologische’) psychiatrie, die helaas allesoverheersend zijn in dit vakgebied.

Wij zouden dr. Peter Gøtzsche als expert bij een hoorzitting  sterk aanbevelen.

Met vriendelijke groet,

(ondertekening)

Vrijwilliger van stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens,

stelt misstanden in de psychiatrie aan de kaak.

oOo

Reactie vaste Kamercommisie VWS 11 november 2015

 reactie-vasteKamercommissie-VWS-hearingvoorstel-psychiatrie-bigpharma-13nov2015-NCRMNaar overige brieven.