U kunt helpen bij de activiteiten van stichting NCRM om misstanden in de psychiatrie te corrigeren en om het psychiatrisch-farmaceutisch complex onder de wet te brengen.

 

ADHD

De vrijwilligers van NCRM willen graag in contact komen met ouders van kinderen die slechte ervaring hebben met ADHD -medicatie voor hun kind. Samen kunnen we meer druk uitoefenen om gevaarlijke aspecten van medicatie in het daglicht te krijgen.

e-mail  ncrminfo@gmail.com

Wij begrijpen hoezeer door gedragsproblemen het kind en zijn/haar omgeving onder druk kan komen. Door een complex van op elkaar inwerkende effecten heeft de oplossing met medicatie onterecht prioriteit gekregen. Psychostimulantia zoals Ritalin zijn geen onschuldige middelen. Zo is nooit aangetoond dat dit soort drugs op lange termijn zonder gevaar kunnen worden gebruikt en voor de korte termijn verwijzen we naar de bijsluiter.

In Nederland slikken enkele duizenden kinderen het ADHD-medicijn Strattera, waarvan een onbekend aantal daardoor suïcidale gedachten of neigingen heeft. NCRM is er in geslaagd om althans een deel van het rapport  boven water te krijgen. (Zie pagina Strattera-rapport-dec-2009.htm )

Dit soort activiteiten kost geld, dat door onze donateurs wordt opgebracht.

 

Een voorbeeld van de reacties die we ontvingen:

Moeder X meldt hoe haar dochter een aantal jaren geleden opgenomen werd omdat een aspect van haar gedrag als niet normaal werd beschouwd. Zij werd doorverwezen naar een psychiater, die beweerde dat zij een psychose had. Zij werd enkele jaren geleden opgenomen in een gesloten afdeling van het XMC (precieze gegevens zijn bij de webredactie bekend). Op haar werden diverse psychiatrische medicijnen uitgeprobeerd en haar levendigheid verdween totaal. Het lukte de moeder niet om de dochter weer thuis te krijgen. Zij werd opgesloten in “de isoleer”. Moeder heeft de dochter lange tijd niet kunnen ontmoeten.

… Ondertussen is mijn dochter helemaal kapot gemaakt door deze mensen, zij is nu nog zieker geworden, haar handen beven helemaal. Echt mevrouw die medicijnen maken haar kapot, die geef je niet eens aan een paard. Het moet verboden worden dat artsen zomaar medicijnen voorschrijven of geven waarvan ze de uitwerking niet weten…”.

 

Bijdragen

De activiteiten van stichting NCRM bestaat geheel uit vrijwilligerswerk. We betalen lopende kosten uitsluitend van donaties.

Financiële bijdragen zijn welkom. U kunt overwegen om tientjeslid te worden.

 

Zie de beginpagina www.ncrm.nl  voor contactgegevens.