U kunt helpen bij de activiteiten van stichting NCRM om misstanden in de psychiatrie te corrigeren en om het psychiatrisch-farmaceutisch complex onder de wet te brengen.

ADHD

De vrijwilligers van NCRM willen graag in contact komen met ouders van kinderen die slechte ervaring hebben met ADHD -medicatie voor hun kind. Samen kunnen we meer druk uitoefenen om ongewenste en zelfs gevaarlijke aspecten van medicatie in het daglicht te krijgen. e-mail  ncrminfo@gmail.com

Wij begrijpen hoezeer door zaken die zich uiten als gedragsproblemen het kind en zijn/haar omgeving onder druk kan komen. Door een complex van op elkaar inwerkende effecten heeft de oplossing met medicatie onterecht prioriteit gekregen. Psychostimulantia zoals Ritalin zijn geen onschuldige middelen. Zo is nooit aangetoond dat dit soort drugs op lange termijn zonder gevaar kunnen worden gebruikt. En voor de korte termijn verwijzen we naar de bijsluiter.

Bijdragen

Onze activiteiten kosten geld, voor aankoop van materiaal, website, onderzoek, etc., dat door onze donateurs wordt opgebracht.

De activiteiten van stichting NCRM bestaat geheel uit vrijwilligerswerk.

Financiële bijdragen zijn welkom. U kunt overwegen om tientjeslid te worden.

Zie de beginpagina www.ncrm.nl  voor contactgegevens.