Ongeveer 80.000 Nederlandse jongeren gebruiken medicijnen bij ADHD. Zowel de ADHD-diagnose als de therapie met medicatie zijn onderwerp van kritiek van onafhankelijke deskundigen.

ADHD medicijnen zijn geen onschuldige middelen. Zij vallen onder de Opiumwet en de veiligheid op lange termijn is niet aangetoond.

Als u ernstige bijwerkingen bij kinderen in uw nabijheid hebt ervaren, dan zouden wij die informatie graag ontvangen.

ncrminfo@gmail.com

Of per post : Stichting NCRM, Postbus 94427, 1090 GK Amsterdam.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
De NCRM-vrijwilligers,
Website www.ncrm.nl