Mw. J. Hennis-Plasschaert, minister

Ministerie van Defensie

Plein 4

2511 CR  Den Haag

 

Cc. Mw. H. Bruins Slot,

lid vaste Kamercommissie VWS

lid vaste Kamercommissie Defensie

Onderwerp: zorg voor militairen met het posttraumatisch stress syndroom.

 

25 februari 2014

Geachte mevrouw Hennis-Plasschaert,

Graag uw aandacht voor het volgende:

We zijn het met u eens dat meer aandacht nodig is voor psychische problemen van militairen die naar oorlogsgebieden zijn uitgezonden. Wij hopen natuurlijk dat zij passende hulp krijgen.

Hierbij willen wij u op het hart drukken om niet dezelfde weg te bewandelen die geleid heeft tot de psychiatrische behandeling bij de Amerikaanse strijdkrachten. We nemen de vrijheid daarover het volgende onder uw aandacht te brengen.

–       Het gebruik van psychotrope middelen in het Amerikaanse leger verzevenvoudigde  tussen 2005 en 2011. Dat is een 30 keer zo snelle stijging als in de burgermaatschappij.[1]  Eén op de zes Amerikaanse militairen gebruikt nu minstens 1 psychiatrisch medicijn.[2]

–       In 2012 overtrof het aantal zelfmoorden in het Amerikaanse leger het aantal doden dat bij acties gevallen was.[3]

–       Psychiatrische medicijnen lossen voor de betrokkene het eigenlijke probleem niet op. De bijwerkingen kunnen levensgevaarlijk zijn voor de gebruiker. Van een aantal medicijnen is het bekend dat zij zelfmoordgevoelens en zelfmoord teweegbrengen. Het directe verband tussen zelfmoord en medicijngebruik blijft vrijwel volledig onderbelicht.

–       In sommige gevallen raakt door medicijnen het verstand van gebruikers zodanig aangetast dat het lijdt tot agressie en moord.[4] (Zeer recent is dit effect ook aangetoond door uniek onderzoek aan een antidepressivum bij de Radboud Universiteit.) Met name in aanwezigheid van vuurwapens kan dit extra gevaarlijk zijn.

–       Aan (Amerikaanse) militairen worden psychiatrische medicijncocktails voorgeschreven die onvoorspelbare, niet zelden gevaarlijke, uitwerking hebben op lichaam en geest.

–       Van de Amerikaanse oorlogsveteranen wordt 37% behandeld voor PTSS. Van hen gebruikt 80% een psychiatrisch medicijn.[5]

–       Militairen die met psychische problemen bij de geestelijk raadsman komen worden vrijwel direct doorgestuurd naar de psychiater.

–       Onder militairen met psychische klachten wordt, althans in de VS, een sterke druk gevoeld om de gang naar de psychiater te maken en dan de voorgeschreven medicijnen te nemen.

 

De invloed van farmaceutische bedrijven op de Amerikaanse militaire geestelijke gezondheidszorg.

De entree die farmaceuten hebben naar de wereld van de psychiatrie is ook binnen de Amerikaanse defensie aanwezig. We noemen enkele voorbeelden.

–   Director General of the Center for PTSD for the Veteran Administration, psychiater Dr. Matthew Friedman, ontving geld als spreker voor 3 farmaceutische bedrijven[6] en zat in de adviesraad van de producenten van de medicijnen Paxil en Zoloft.

–   Dr. Elspeth Cameron Ritchie, tot voor kort toppsychiater in het Amerikaanse leger, prees het antipsychoticum Seroquel aan – off label. In datzelfde jaar trad zij op in een webcast, gefinancierd door twee farmaceuten, waarin ze het gebruik van psychiatrische medicijnen op het strijdtoneel pushte.[7]

–   Brigadegeneraal S. Xenakis is een actief propagandist van psychiatrische screening. De farmaceut Pfizer was opsteller van de screening-vragenlijst.[8]

 

Aanbevelingen

Hierbij verzoeken wij u om bij de leiding van de militaire gezondheidszorg erop aan te dringen  lering te trekken uit de gevolgen van de Amerikaanse aanpak van psychische problemen bij personeel dat bij oorlogsmissies betrokken is of is geweest.

We begrijpen dat een herziening van de main stream psychiatrische aanpak, die in de burgersamenleving nauwelijks van de grond komt, ook bij defensie op korte termijn moeilijk te realiseren zal zijn. Er zijn echter wel mogelijkheden om de situatie te verbeteren:

– Een uitgebreid lichamelijk onderzoek bij psychische klachten tot standaard aanpak maken. Met name bij militairen die aan gevechtshandelingen hebben deelgenomen kan schade zijn ontstaan (b.v. breinbeschadiging als gevolg van de schokgolf bij explosies) waarvan de gevolgen onterecht aan psychische problemen worden toegeschreven.

– Zoek naa en maak gebruik van bestaande niet-medicinale oplossingen voor psychische problemen.

– Voor de behandelaar moet nadrukkelijk een verplichting tot volledige informed consent gelden. Inclusief het uitgebreid inlichten van cliënten over schadelijke bijwerkingen van medicijnen en een volledig overzicht van mogelijke andere therapieën.

– De cliënt moet zonder directe persoonlijke consequenties medicatie kunnen weigeren en een therapie zonder medicatie kunnen accepteren.

 

Met de meeste hoogachting,

(ondertekening)

Voor stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens. ( www.ncrm.nl )

NCRM, Postbus  51148, 1007 EC  Amsterdam.

Website: www.ncrm.nl, email: ncrminfo@gmail.com, Bankrelatie: ABN AMRO 54.76.86.943. Reg.nr KvK: 412.060.48

 

[1] “War on Drugs,” The New York Times, nytimes.com/2013/04/07/opinion/sunday/wars-on-drugs.html, April 6, 2013.

[2] “Medicating the Military,” Army Times, armytimes.com/article/20100317/NEWS/3170315/Medicating-military, March 17, 2010.

[3] “US military struggling to stop suicide epidemic among war veterans,” The Guardian, theguardian.com/world/2013/feb/01/us-military-suicide-epidemic-veteran, Feb. 1, 2013.

[4] http://www.ncrm.nl/Psychiatrische-medicijnen-agressie-geweld-NCRM.pdf .

[5] “Marines Battalion Mentally Upbeat, Despite Record Deaths,” ABC News, abcnews.go.com/Health/camp-pendleton-marine-battalion-mentally-fit-deadliest-war/story?id=13377215, April 15, 2011; “Pharmacotherapy of PTSD in the U.S. Department of Veterans Affairs,” Journal of Clinical Psychiatry, ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18588361, June 2008.

[6] Artikel Acknowledging the Psychiatric Cost of War, 2004. Artikel Pharmacologic Management of Posttraumatic Stress Disorder (2003):” Dr. Friedman is on the PTSD Advisory Board for Glaxo Smith Kline and Pfizer.”

[7] Martha Rosenberg, mei 2012, artikel The Mind Druggers

[8] Evelyn Pringle, 2006, Bush’s Mental Illness Screening Squad On the Move

Op PATIENT HEALTH QUESTIONNAIRE (PHQ-9) staat vermeld: .. was developed … with an educational grant from Pfizer Inc.

—————————————————

 

Reactie van de Minister van Defensie op bovenstaande brief:

reactie Min. def. brief PTSS-24apr2014-1

 

reactie Min. def. brief PTSS-24apr2014-2

 

Link naar rapporten (Nl en Eng.) over verband tussen psychofarmaca, agressie en geweld:

http://www.ncrm.nl/NCRM-rapporten.htm