Overweegt u een klacht in te dienen?

Als u ontevreden bent over uw behandeling door een psychiater of andere medewerker in de geestelijke gezondheidszorg, kunt u een klacht indienen via de onderstaande klachtenlijn(en). Het is onjuist te denken dat dit geen zin heeft, het is van groot belang dat duidelijk wordt hoeveel mensen er ontevreden zijn over hun behandeling en klachten hebben over de psychiatrie.

Let op: ook bijwerkingen van medicijnen kunnen tot klachten leiden. Meld bijwerkingen altijd bij bijwerkingensite Lareb

De rijksoverheid heeft m.b.t. klachten over uw hulpverlener een goed leesbaar overzicht op:

Advies over GGZ-klachten:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg/vraag-en-antwoord/waar-kan-ik-terecht-met-een-klacht-over-een-arts-of-zorginstelling

De geschilleninstantie

voor als je er binnen de zorgaanbieder niet uitkomt. U kunt contact opnemen met de geschillencommissie via https://www.degeschillencommissiezorg.nl/contact/

Geschilleninstantie van de GGZ is: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/geestelijke-gezondheidszorg/

Of, als je met vragen blijft zitten:

advieslijn meldjezorg/nationale zorgnummer. Zij hebben mogelijk nog tips.

Bel het Nationale Zorgnummer (0900) 23 56 780 of mail naar info@nationalezorgnummer.nl

Vragen over de zorg in het algemeen:

https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/vragen

* U kunt een klacht indienen bij het Medisch Tuchtcollege. Het tuchtrecht toetst de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg. Het betreft een uitvoerige procedure die vaak ongeveer een jaar in beslag neemt. Een college van artsen en (in dit geval) psychiaters beoordeelt of uw klacht gegrond is of niet. Het Medisch Tuchtcollege kan de volgende straffen opleggen: een waarschuwing, een berisping, een geldboete, een schorsing, een gedeeltelijke ontzegging om het beroep uit te oefenen en verwijdering uit het beroepsregister. De zwaarste straffen kunnen alleen in een beroepsprocedure worden opgelegd. Ook aan het indienen van een klacht bij het Medisch Tuchtcollege zijn geen kosten verbonden.

* Als er een strafbaar feit is gepleegd b.v. fraude, seksueel misbruik, mishandeling of valsheid in geschrifte, kan er aangifte gedaan worden bij de politie. Als de Officier van Justitie niet tot vervolging overgaat kunt u samen met een advocaat zelf de zaak aanhangig maken bij de rechtbank. Hieraan zijn natuurlijk wel kosten verbonden.

oOo

 

Zie de beginpagina van de NCRM website voor contactgegevens