Download het eind december 2009 vrijgekomen Strattera testrapport:

Deel 1: http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2015/07/Stratscan01-dec09.pdf 

Deel 2: http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2015/07/Stratscan02-dec09.pdf

Deel 3: http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2015/07/Stratscan03-dec09.pdf

 

Begeleidende toelichting door CBG:

Begeleidende toelichting door CBG,

pagina 1

pagina 2 

 

College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) maakt na langdurig juridisch getouwtrek testrapport Strattera openbaar.

Januari 2010

Na jarenlang getouwtrek hebben wij (Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens, deze website) een geheim gehouden testrapport van het ADHD-medicijn Strattera toegestuurd gekregen van het CBG.

Strattera (atomoxetine) kwam eind 2002 op de markt in de Verenigde Staten. In Nederland werd het middel op 15 december 2004 toegelaten door het CBG voor kinderen ouder dan 6 jaar,  jongeren en volwassenen. Door de aanhoudende klachten waren er redenen voor een onderzoek naar de bijwerkingen; het rapport daarover werd in 2005 door het CBG ontvangen en dat was reden voor om de productinformatie van Strattera aan te scherpen.

Een vrijwilligster van het NCRM heeft op 4 juli 2006 op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) aan het CBG de openbaarmaking van het rapport gevraagd. Na een aanvankelijke weigering heeft het CBG eerst alleen een deel van het rapport (67 van de 400 pagina’s) vrijgegeven, waarin toen al gevaarlijke bijwerkingen stonden vermeld zoals leverbeschadiging, hartaandoeningen, zelfmoordgedachten en werkelijke zelfmoordpogingen. Het NCRM ging niet akkoord met deze beknopte versie.

De bestuursrechter van Amsterdam heeft in 2008 bepaald dat maximale openbaarheid moet worden nagestreefd, maar fabrikant Eli Lilly startte een nieuwe rechtszaak om dat te voorkomen. (zie b.v. http://www.medicalfacts.nl/2008/10/17/farmaceut-eli-lilly-doet-alles-om-engelse-overzichtsstudie-strattera-volledig-uit-de-openbaarheid-te-houden/ )

Omdat er voor de volksgezondheid belangrijke informatie wordt achtergehouden heeft het NCRM in 2009 met hulp van advocatenkantoor Moszkowicz opnieuw aan het CBG verzocht gehoor te geven aan het besluit van de rechter. Het is hoogst verdacht dat Eli Lilly zich zo verzet tegen de openbaarmaking.

Door de tegenwerpingen van Eli Lilly heeft het nog lang geduurd, maar nu is dan toch het rapport grotendeels vrijgekomen, zij het dat een flinke hoeveelheid tekst onleesbaar is gemaakt. Het rapport laat zien hoe het onderzoek is gedaan en wat de bijwerkingen zijn. Ook worden o.a. de aantallen gebruikers die zelfmoordgedachten kregen en zelfmoord pogingen deden genoemd.

 

Recente ontwikkelingen worden bijgehouden op: http://www.euronet.nl/~kmj/nieuws/32nieuws.htm

 

Indien u geen tijd heeft voor het hele rapport,

kijk dan bijvoorbeeld wel even in deel 2, pag 240, tabel 4,

Dit middel is getest op kinderen vanaf 1 jaar oud! Alleen omzet en opbrengst telt.

Zie ook onze dvd over dit onderwerp.