Olanzapine (merknamen Zyprexa of Zalasta) is een z.g.n. atypisch antipsychoticum.

Let op de bijwerkingen. Zie bijvoorbeeld onze Nederlandse bijwerkingenmeldingsite LAREB:

http://databank.lareb.nl/Bijwerkingen zoek bijwerkingen onder de naam Olanzapine.

Van Zyprexa wordt bijvoorbeeld gemeld: …. In his book, Robert Whitaker, reported that one in every 145 subjects who entered the trials for the atypical antipsychotics Zyprexa, Risperdal, Seroquel, and Serdolect had died. Despite these known effects, children between 6 to 11 were recruited for a clinical trial at the University of California Los Angeles soon after Zyprexa was approved for adults.

9 juli 2009: EO Netwerk presenteerde de eerste claim in Nederland tegen Lilly wegens bijwerking van Zyprexa.

Eli Lilly betaalde in januari 2009 de tot dan toe hoogste afkoopsom ooit (1.415 billion dollar, ruim 1 miljard euro) nadat klokkenluiders uit het bedrijf een zaak naar buiten hadden gebracht. Lilly heeft zijn antipsychoticum Zyprexa jarenlang intensief gepromoot voor off label behandeling van bejaarden tegen dementie, depressie, slapeloosheid en wat dies meer zij, in de wetenschap bovendien van diabetes als bijwerking van dit zware medicijn.

EO Netwerk terugzien op https://www.youtube.com/watch?v=XY0eWolHjqo

Rechtszaak die slachtoffers van Zyprexa (antipsychoticum) aanspanden tegen producent Eli Lilly, op 15 oktober 2007. Patiënten klaagden Eli Lilly aan vanwege verzwegen bijwerkingen zoals extreem overgewicht, diabetes, afwijkingen in de bloedsuikerspiegels en zelfs overlijden.

Eli Lilly was reeds lange tijd op de hoogte van deze bijwerkingen maar hield ze verborgen voor het grote publiek. Tot op heden heeft Eli Lilly ruim 26.000 om deze redenen aangespannen rechtszaken geschikt en werd er al meer dan 1,2 miljard dollar uitbetaald aan slachtoffers van Zyprexa. Er zijn echter 500 aanklachten overgebleven van mensen die de schikking niet geaccepteerd hebben.

Januari 2007 ontstond er een rel in Amerika toen advocaat Jim Gottstein geheime documenten van Eli Lilly doorspeelde aan o.a. de New York Times, die er uitvoerig aandacht aan besteedde. Uit de stukken bleek dat Eli Lilly al tijdens de registratie procedure van Zyprexa bij de Food and Drugs Administration (FDA) in 1996 op de hoogte was van de risico’s op diabetes en extreem overgewicht door Zyprexa. Eli Lilly hield deze informatie achter en zette de registratie procedure door. Ze bleven Zyprexa in advertenties aanprijzen als veilig en bleven het “off-label” voorschrijven van het middel promoten.

In Nederland gebruiken tienduizenden mensen Zyprexa en het is niet bij alle slachtoffers bekend dat er in Amerika rechtszaken zijn gevoerd over de verzwegen bijwerkingen van het middel.

Het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) stelt dat het publiek niet alleen voorgelicht behoort te worden over de bijwerkingen van psychiatrische medicatie zoals Zyprexa maar ook geïnformeerd dient te worden over het feit dat psychiatrische diagnoses subjectief zijn en niet objectief vastgesteld kunnen worden. Psychiatrische diagnoses worden letterlijk in het leven gestemd tijdens bijeenkomsten van de American Psychiatric Association. Ca. 70% van de leden hebben financiële banden met de farmaceutische industrie. Psychiatrische diagnoses zijn niet te onderbouwen met lichamelijk onderzoek, er zijn geen bloedonderzoeken, hersenscan’s of röntgenfoto’s mogelijk die de aan-of afwezigheid van een zogenaamde “geestelijke stoornis” vast kunnen stellen.

In 2020 verscheen een boek van jurist Gottstein over de Zyprexa affaire:

‘Zyprexa Papers’, een boek over het schandaal rond een antipsychoticum

Advies voor juristen:

The lawyers know how to attack psychiatry: http://www.mentalhealth.freeuk.com/lawyer.htm

LET OP: stop niet zomaar met gebruik van psychofarmaca. Doe dit onder begeleiding van een goede arts. Psychofarmaca zijn gevaarlijke, niet zelden levensgevaarlijke stoffen, die grotendeels verboden zouden moeten worden.