Het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) stelt misstanden in de psychiatrie aan de kaak.

NCRM is de Nederlandse afdeling van de Citizens Commission on Human Rights (CCHR), een internationale organisatie met 130 afdelingen in 31 landen.

CCHR is in 1969 opgericht door de Church of Scientology en Thomas Szasz, destijds hoogleraar in de psychiatrie aan de State University van New York (overleden in 2012).

Szasz introductie: https://www.youtube.com/watch?v=JgikdLHaAcE

Toespraak van Dr. Thomas Szasz tijdens de viering van het 35-jarig bestaan van CCHR en de uitreiking van de Internationale Mensenrechten Awards: CCHR Co-Founder Dr. Thomas Szasz, Professor of Psychiatry Emeritus – YouTube

– CCHRhttp://www.cchr.org/

Historie

Ook in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw waren psychiatrische patiënten er niet best aan toe. Het was de tijd van de elektroshock en van de lobotomie; een groot aantal mensen raakte daardoor voor het leven verminkt. Psychiatrie bevestigde daarmee haar slechte naam; de kritische film One Flew Over the Cuckoo’s Nest van 1975 sloeg internationaal enorm aan en had decennia lang een remmend effect op de toepassing van elektroshock. De jaren zestig en zeventig waren de jaren waarin de antipsychiatrie zich ontwikkelde, als reactie op misstanden in de psychiatrie, met voorvechters als Jan Foudraine (NL), Ronald Laing (Schot) en Thomas Szasz (VS).

De relatie met de Scientology organisatie

Parallel hieraan ontwikkelde zich de Scientology organisatie, vanaf 1953, uit de voorganger, de dianetische techniek. De Amerikaan R. Hubbard ontwikkelde Dianetics vanaf de tweede wereldoorlog en maakte een bruikbare versie van de techniek publiekelijk bekend met het boek Dianetics, The Modern Science of Mental health, dat in 1950 verscheen. Met Dianetics werd een techniek gebracht die er op was gericht om de medemens via een enigszins gestandaardiseerde procedure te helpen om irrationaliteit (mentale lading) kwijt te raken, waarbij en passant psychosomatische kwalen verdwenen. Hoewel Hubbard er in 1950 nog van uit ging dat zijn bevindingen door de betreffende beroepsgroepen (medisch, psychiatrisch) verwelkomd zouden worden, meldde hij vanaf 1951 in zijn frequent verschijnende schriftelijke rapportage aanzienlijke tegenwerking. In feite was de start van de Dianetics Research Foundation tevens de start van een opgedrongen conflict met “de” psychiatrie. Scientology stelt dat de mens een belangrijke niet-materiële component heeft, wat de afstand tot de main stream psychiatrie verder vergrootte.

In 1969 vonden leden van de Scientology organisatie en de kritische psychiater en auteur Thomas Szasz elkaar, waaruit de Citizens Commission on Human Rights (CCHR) voortkwam. (http://www.cchr.org/#/home ), met als mission statement: CCHR onderzoekt schending van de mensenrechten door de psychiatrie en maakt ze openbaar, zodat bevoegde instanties actie kunnen ondernemen. De raad van advies van CCHR omvat deskundigen van diverse disciplines, zoals artsen, psychologen, juristen. De laatste decennia richt CCHR zich vooral op psychiatrische medicatie, de bijwerkingen daarvan, de marketingactiviteiten van de farmaceutische industrie, de invloed daarvan op het denken over psychische stoornissen inclusief het psychiatrisch handboek DSM, enzovoorts.

De Nederlandse vertegenwoordiging van CCHR werd in 1986 gestart onder de naam Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) en geeft sindsdien informatie over misstanden in de psychiatrie en stelt de corrumperende invloed van de farmaceutische industrie op vakgebieden van de GGZ aan de kaak.