11 november 2021

9 November jl. overhandigden wij een petitie over misstanden in de psychiatrie aan Kamerlid mw. Attje Kuiken (PVDA) voorzitter van Kamercommissie VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Leden van commissie VWS die bij de aanbieding aanwezig waren: mw. J.A.M.J. van den Berg (CDA), mw. W. Paulusma (D66), mw. N.L. den Haan (Fractie Den Haan), dhr. B.M.G. Smals (VVD). Ook kwam mw. F.M. Wiersma (BBB) belangstelling tonen.


6 juli 2021

Vandaag stuurden wij aanvullende informatie aan minister en Kamerleden VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over het recente document van de WHO (World Health Organisation). Dat document vraagt om snelle humanisering van psychiatrische behandeling, waarbij aangedrongen wordt op een holistische benadering van mensen met psychische problemen in plaats van de ingesleten focus op medicatie en elektroshock.


21 augustus 2022.

Verzoek aan de minister van wetenschap i.v.m. Nationaal centrum voor wetenschapscommunicatie

Minister Dijkgraaf, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft het initiatief genomen voor een nationaal centrum voor wetenschapscommunicatie.


Brief naar de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanwege rapport van de VN kinderrechtencommissie waarin een paragraaf voor komt waarin die commissie meldt zeer bezorgd te zijn over ADHD in Nederland. Brief van 11 juni 2015.


Brief naar de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de invloed van Big Pharma op onderwijs, wetenschap en overheid. Onder andere met de uitnodiging om via breed informeren studenten uit te nodigen kritisch te denken over wat er gaande is in psycho-farmaland.
Brief van 13 juli 2014.
En antwoord van de minister.


Correspondentie met RIVM n.a.v. onze bezorgde brief over teksten m.b.t. ADHD op de RIVM website.
Brieven van 16 april en 13 juli 2014 en antwoord van RIVM.


Brief naar Minister van Defensie over slachtoffers van het Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS)
Brief van 25 februari 2014 en reactie van de Minister van 24 april 2014.


Brief naar Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over verband tussen pillen en agressie.

Brief van 3 september 2013 en reactie van het Ministerie van 23 december 2013.


Brief naar Ministerie Veiligheid en Justitie over verband tussen pillen en agressie.
Brief van 24 juni 2013 en reactie van het Ministerie van 22 oktober 2013.