6 juli 2021
Vandaag stuurden wij aanvullende informatie aan minister en Kamerleden VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over het recente document van de WHO (World Health Organisation). Dat document vraagt om snelle humanisering van psychiatrische behandeling, waarbij aangedrongen wordt op een holistische benadering van mensen met psychische problemen in plaats van de ingesleten focus op medicatie en elektroshock.

Met een brief van 15 juni jl.(zie eindnoot 1) brachten wij de Minister en Kamercommissie VWS op de hoogte van een recente publicatie van de WHO met de titel “Guidance on community mental health services. Promoting person-centred and rights-based approaches” (zie eindnoot 2).

Ter aanvulling op onze brief van 15 juni jl. stuurden wij Minister en Kamerleden de volgende weblinks naar verklaringen van psychiatrie-slachtoffers, die wij in de loop der tijd ontvingen.
Wij nodigen de minister opnieuw uit passende maatregelen te nemen om voortgaande overtreding van mensenrechten in de psychiatrie te belemmeren. De minister heeft nu immers de verklaring van de WHO als nieuw wapen bij de hand om het biomedisch denkende psychiatrisch establishment het hoofd te kunnen bieden.

2021:
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/desastreuze-effecten-psychiatrische-behandeling-en-medicatie-verklaring-van-slachtoffer/

https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2021/05/Verklaring-van-psychiatie-slachtoffer-NCRM-30-april-2021-1.pdf

2019:
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2019/12/Eval.-WvGGZ-brief-aan-Kamercomm.-VWS-NCRM-website.pdf

2016:
http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2016/09/Gedwongen-behandeling-mishandeling-in-de-geestelijke-gezondheidszorg.pdf

———-

Noot 1. Onze brief van 15 juni jl.: https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2021/07/WHO-bericht-Mensenrechten-psychiatrie-Min.-VWS-kamercomm.-VWS-15-juni-2021-webversie-NCRM.pdf

Noot 2. U kunt het document hier downloaden: https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707