Ongeveer 100.000 Nederlandse jongeren gebruiken medicijnen bij ADHD. Zowel de ADHD-diagnose als de therapie met medicatie zijn onderwerp van kritiek van onafhankelijke deskundigen.

ADHD medicijnen (bekend onder de termen Ritalin, Equasym, Medikinet, Concerta, Methylfenidaat, Dexamfetamine) zijn geen onschuldige middelen. Zij vallen onder de Opiumwet en de veiligheid op lange termijn is niet aangetoond.

Als u ernstige bijwerkingen van ADHD-medicatie bij kinderen in uw nabijheid hebt ervaren, dan zouden wij die informatie graag ontvangen.

Per mail :  adhd@ncrm.nl of per post : Stichting NCRM, Postbus  94427, 1090 GK  Amsterdam.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

De NCRM-vrijwilligers,

Website www.ncrm.nl