18 mei 2022. Onder andere ter ondersteuning van onze brief van 29 april jl. aan de minister over de zeer geringe afname van gebruik van ADHDmedicatie voor kinderen, informeerden wij de Kamercommissie VWS over drie onderwerpen.

Zie: https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2022/05/Brief-Kamercommissie-VWS-mainstream-psychiatrie-19-mei-2022-NCRM-web.pdf

In het kort:

 • Document van de Raad van Europa pleit voor de-institutionalisering en voor uitbannen van dwangbehandeling.
  Document Deinstitutionalisation of persons with disabilities van de Raad van Europa van 8 April 2022.
  Het document adviseert o.a.:
  “(…) The Assembly should also call on parliaments to take the necessary steps to progressively repeal legislation authorising institutionalisation of persons with disabilities, as well as mental health legislation allowing for treatment without consent and detention based on impairment, with a view to ending coercion in mental health.”
 • Hoe vaak komen psychische stoornissen voor?
  De schattingen over hoe prevalent geestelijke stoornissen zijn (d.w.z. hoe vaak komen ze voor), lopen in onderling vergelijkbare landen nogal uiteen. Wij vonden schattingen van een-op-vijf in de VS tot één op de twee voor Nederland. Is er in Nederland misschien een bovengemiddelde psychiatrielobby?
 • Farmaceuten en de ADHD-discussie.
  In verband met onze brief van 29 april jl. aan de minister (zie link onderaan), over medicinale overbehandeling van ADHD-gediagnosticeerde kinderen, verwijzen wij naar een ADHD-congres dat voor mei 2023 gepland staat in de RAI. De behandeling van kinderen met drugs (Ritalin, dexamfetamine, etc.) zal volop aandacht krijgen.

Bijgevoegd was:

 • Deze info in wat meer uitgebreide vorm (zie bovengenoemde link).
 • Document Deinstitutionalisation of persons with disabilities, Raad van Europa, van 8 April 2022.

Onze eerdere brief over overbehandeling van kinderen met drugs, van 29 april 2022, is hier te vinden::
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/medicijngebruik-bij-adhd-diagnose-bij-jongeren-neemt-nauwelijks-af/