ADHD: HET DILEMMA VAN DE OUDERS
Er zijn maar weinig families en leerkrachten van wie het leven niet op de één of andere manier verstoord is door het voorschrijven van bewustzijnsveranderende psychiatrische medicijnen aan kinderen. Waar “lijden” deze kinderen aan? Wat hebben deze psychiatrische drugs met leren te maken? Wat voor psychiatrische middelen zijn het? Hoe lang moeten ze gebruikt worden? Zijn ze noodzakelijk? Zijn ze veilig? Ouders zijn terecht bezorgd. Psychiaters of psychologen vertelden de ouders dat hun kinderen leden aan een “stoornis” die hun onrust of dromerigheid verklaarde en vermogen om te leren aantastte. Dit gedrag heeft de naam ADHD gekregen

SLECHTE WETENSCHAP
Er bestaat nogal wat verkeerde informatie over ADHD. Zorgverleners beweren te gemakkelijk dat ADHD een echte ziekte is. In het psychiatrisch handboek (de “DSM”) is ADHD een categorie van druk en dromerig gedrag dat in onze samenleving als ongewenst wordt beschouwd. Na het verschijnen van een behandelingsrichtlijn voor ADHD in 2005 was er een pijlsnelle stijging van gebruik van ADHD-medicijnen (Ritalin) tot 2014, toen ca. 4,5% van onze jeugd die medicijnen gebruikte.

ADHD- gedrag kan voortkomen uit allerlei omgevingsfactoren, wat duidt op maatschappelijke problemen die onze jongeren schade berokkent. Aan de oplossing daarvan wordt onvoldoende gewerkt.

Het gebruik van Ritalin zwakt sinds 2014 af. Die daling is in gang gezet door protesten vanuit de samenleving en door activiteiten van enkele onafhankelijke deskundigen en is destijds niet gestart door de gezaghebbende top- psychiaters. Zover wij kunnen nagaan gebruikt nog steeds ca. 4 % van de Nederlandse jeugd medicijnen bij een ADHD-diagnose. Medicijngebruik op basis van methylfenidaat (zoals in Ritalin) nam af, gebruik van de drugs dexamfetamine en Elvance nam toe.

SYMPTOMEN
Met vage termen aangeduid gedrag dat kan leiden tot een ADHD-diagnose, omvat de volgende “symptomen”: let vaak niet goed op details, heeft vaak moeite om op een taak te letten, lijkt vaak niet te luisteren als er tegen hem wordt gesproken, heeft vaak moeite met volgen instructies, enz. Deze verschijnselen zouden ook normaal kindergedrag kunnen worden genoemd in plaats van een psychische stoornis.

OORZAKEN UIT DE OMGEVING DIE ONVOLDOENDE AANDACHT KRIJGEN
Lang niet alle behandelaren vertellen je, dat kritische experts de volgende omstandigheden noemen als mogelijke oorzaken van druk en dromerig gedrag: als het de jongste kinderen in de klas betreft (het zogenaamde schooleffect), onderwijsfouten op school, overbelasting van het schoolsysteem. Laag sociaal-economisch niveau (toegenomen armoede!) en laag opleidingsniveau van het gezin. Overmatige blootstelling aan beeldschermen (televisie, smartphone, enz.). Vroeggeboorte, kindermishandeling, depressieve moeder tijdens de kindertijd, tienermoeder.

HOUD ZELF CONTROLE OVER WAT ER MET UW KIND GEBEURT
Er is moed voor nodig om je mond open te doen wanneer je op school en van psychiaters en psychologen hoort dat medicatie een bewezen en veilige methode is om de leermoeilijkheden van je kind aan te pakken. Als ze je vertellen dat je als ouders onverantwoordelijk bezig bent wanneer je je kinderen geen medicijnen wilt toedienen, of als ze je vertellen dat hun “medische” opinie gebaseerd is op onweerlegbare wetenschappelijke feiten dan kan het aanvoelen alsof je in je eentje vecht tegen een overweldigende tegenstander. Het slechtste wat je kunt doen is je instinct in deze kwestie negeren en kritiekloos toegeven aan psychiatrische propaganda.

Als bijwerkingen van Ritalin en soortgelijke ADHD-medicijnen wordt onder andere opgegeven: agressie, pijn op de borst, anorexia, verandering in bloeddruk en hartslag, sufheid, droge mond, hallucinaties, hoofdpijnen, hartkloppingen, overgevoeligheid, toegenomen prikkelbaarheid, slapeloosheid, tics, slecht functioneren van de lever, stemmingswisselingen, zenuwachtigheid, psychose, rusteloosheid, maagpijn, belemmerde groei, onregelmatige hartslag, abnormale zwakte of moeheid, gewelddadig gedrag, eruit zien als een ”zombie”, depressie, zelfmoordgedachten, vijandigheid, psychose, manie.

WEES KRITISCH EN GA OP ONDERZOEK UIT
Bedenk dat “ADHD”-gedrag vanzelf over kan gaan.

ADHD is feitelijk een stigmatiserend psychiatrisch etiket. Het betekent dat als het etiket eenmaal opgeplakt is, er van je kind verondersteld wordt dat het een psychiatrische stoornis heeft. Dit etiket kan het zelfbeeld van het kind en het oordeel van anderen over hem op een negatieve manier beïnvloeden, nu en in de toekomst.

De psychiatrische drugs die voor de zogenaamde leerstoornissen voorgeschreven worden, zijn niet hetzelfde als gangbare medicatie die een arts zou voorschrijven voor een verkoudheid of voor koorts; ze zijn niets minder dan gewenning veroorzakende bewustzijnsveranderende, psychiatrische drugs.

Pas op als geraadpleegde deskundige stellen dat ADHD “medicatie” vereist zoals diabetes insuline vereist. ADHD is niet zoiets als diabetes en het stimulerende middel dat ervoor gebruikt wordt is niet zoiets als insuline. Diabetes is een echte medische conditie die objectief gediagnosticeerd kan worden. ADHD is een etiket waar geen objectieve, geldige manier van identificeren voor bestaat. Insuline is een natuurlijk hormoon dat door het lichaam geproduceerd wordt, en het is essentieel voor het leven. De meest gebruikte ADHD-medicijnen zijn chemisch amfetamine-achtige middelen die niet noodzakelijk zijn voor het leven. Diabetes is een insuline tekort. Aandachts-en gedragsproblemen zijn geen tekort aan stimulerende middelen.

Fred A. Baughman, Jr., een kinderneuroloog en lid van de American Academy of Neurology legde al tientallen jaren geleden uit, dat ouders, leraren en kinderen op een vreselijke manier verraden worden wanneer kindergedrag bestempeld wordt als een geestelijke ziekte. De kinderen “geloven dat er iets mis is met hun hersenen wat het voor hen onmogelijk maakt om zichzelf onder controle te houden zonder pillen.” Dit wordt versterkt doordat “de belangrijkste volwassenen in hun leven, hun ouders en leerkrachten, dit ook geloven.”

GELD ALS DRIJVENDE KRACHT ACHTER DE ADHD-EPIDEMIE
Er is een enorme markt opgebouwd rond de behandeling van en het onderzoek naar de verzonnen ziekte die ADHD genoemd wordt. Het is een ziekte die letterlijk in het leven gestemd is tijdens een vergadering van psychiaters. Dit imperium haalt elk jaar miljarden dollars op, heeft scholen in geestelijke gezondheidsklinieken veranderd en wereldwijd miljoenen kinderen aan psychiatrische drugs gebracht.

WAT ZEGT DE WET OVER MEDICATIE EN TOESTEMMINGVEREISTE? Zie:
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2020/10/ADHD-medicatie-toestemmingsvereiste-wetboek.pdf

WAARSCHUWING: Je moet nooit stoppen met het slikken van psychiatrische drugs zonder het advies en de begeleiding van een kundige (niet-psychiatrische) arts.

HOE NU VERDER?
Goede informatie over ADHD vind je hier: https://drukendwars.nl/
Leesadvies: er zijn diverse goede boeken van kritische auteurs beschikbaar, bijvoorbeeld: ADHD: macht en misverstanden, auteur dr. Laura Batstra.

Spandoek bij een psychiatrisch congres toont de snelle stijging van ADHD-medicatie na publicatie van de ADHD-behandelingsrichtlijn van 2005