NCRM NIEUWS OVERZICHT 2014

 

21 december 2014

NCRM nieuwsbrief van december 2014

met o.a.:

– Onze voorlichtingsacties op straat

– Correspondentie met de overheid

– Council of Europe over ADHD

– agressie en geweld, veroorzaakt door pillen

_____________________

20 december 2014

Gratis internet seminar over ADHD, Anders denken over drukke, dwarse en dromerige kinderen De eerste aflevering was op 25 november 2014, het vervolgseminar op 27 januari 2015.

Doelgroepen: – medewerkers in het onderwijs, zoals leraren en ambulant begeleiders – medewerkers in ggz, zoals maatschappelijk werkers, huisartsen en POH-ers – medewerkers bij de gemeente, zoals transitieambtenaren en wethouders – ouder van een kind met druk, dwars en dromerig gedrag – overige geïnteresseerde personen en instellingen. Aanmelding U kunt zich via de volgende link aanmelden voor het (gratis) webinar op 27 januari a.s.: http://www.eduseries.nl/winkel/leraren-po/product/stepped-diagnosis-adhd/

_____________________

18 november 2014

Raad van Europa: misbruik van medicijnen, ook in Nederland

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DC-PR139(2014)&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE

_____________________

14 november 2014

Besluit Kamercommissie OCW na ontvangst van de reactie van de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap op onze brief waarin wij voorstellen om studenten nadrukkelijker een besef van wetenschapsethiek en -filosofie bij te brengen zodat zij zich kunnen beschermen tegen beïnvloeding door incomplete lesprogramma’s m.b.t. wetenschap op het gebied van hersenen en gedrag.

Zie deze correspondentie op: http://www.ncrm.nl/Brief-Ministerie-OCW-invloed-Big-Pharma-op-onderwijs-NCRM.htm

_____________________

10 november 2014

Hoedt u voor de ADHD diagnose. Voor tienduizenden ADHD’ers in Nederland is het vrijwel onmogelijk gemaakt om een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid af te sluiten. Verzekeraars zouden deze doelgroep afwijzen omdat ze een te groot risico vormen

https://www.verzekeraar.nl/verzekering-nieuws/215_adhd-maakt-vinden-verzekering-arbeidsongeschiktheid-moeilijk/

_____________________

5 november 2014

Nederlands Huisartsen Genootschap pleit voor terughoudendheid ADHD medicatie.

http://www.medicalfacts.nl/2014/11/04/nieuwe-huisartsenrichtlijn-adhd-bij-kinderen-terughoudend-met-medicatie/

Richtlijn: https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/adhd-bij-kinderen. Let op het aantal keren dat de vage term “vaak” voor komt in het lijstje met kenmerken.

_____________________

23 Oktober 2014

Antwoord van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op onze brief met zorgen over de in de main stream psychiatrie geldende theorie en praktijk.

Correspondentie met de Minister is te vinden op http://www.ncrm.nl/Brief-Ministerie-OCW-invloed-Big-Pharma-op-onderwijs-NCRM.htm

_____________________

19 oktober 2014

Brandpunt TV: ADHD voor volwassenen, een groot afzetgebied voor farmaceutische produkten.

Bijwerkingen van het ADHD medicijn Concerta.

Wetenschap als public relation bureau: psychiaters dienen Big Pharma. Sommige beleidsverantwoordelijken ook.

 

http://www.npo.nl/brandpunt/19-10-2014/KN_1661808

 

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vond het ADHD medicijn Concerta te gevaarlijk, maar de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie wil het middel toch voorschrijven indien de richtlijn dat aangeeft.

Zie artikel Geneesmiddelenbulletin: http://gebu.artsennet.nl/Archief/Tijdschriftartikel/Promotie-via-wetenschappelijke-artikelen-methylfenidaat-voor-ADHD-bij-volwassenen.htm

 

Het rapport waarnaar in de uitzending verwezen wordt is door een wet-openbaarheid-bestuur-aanvraag vrij gekregen door één onzer (Zweedse) collega-vrijwilligers en onderzoeksreporter. Te vinden op zijn website: http://jannel.se/Concerta.Janssen.Response.pdf

Documenten:

http://jannel.se/Concerta.Adults.pdf.

http://jannel.se/ConcertaApplicationAdults26Feb2010.pdf.

http://jannel.se/PVAR.Concerta140710.pdf. http://jannel.se/FVAR.Concerta260511.pdf.

 

De Minister houdt vast aan de samenwerking van industrie, wetenschap en overheid, aangeduid met de term gouden driehoek.

Voor psychiatrie-gerelateerde onderwerpen werkt dit niet. Voor een kort overzicht van bedenkingen: zie o.a. hier.

_____________________

16 oktober 2014

NCRM nieuwsbrief NCRM-nieuwsbrief-oktober-2014.pdfvan oktober

met o.a.:

– Onze voorlichtingsacties op straat

– Correspondentie met de overheid

– ADHD, psychiatrische medicijnen, bijwerkingen

– Protestbrief naar leider van psychiatrisch congres.

_____________________

14 oktober 2014

Ochtendfitness vermindert symptomen ADHD. Kinderen met ADHD die voor schooltijd sporten, behalen betere resultaten dan klasgenootjes met dezelfde symptomen die dat niet doen. De kinderen die fitnessoefeningen deden, hadden bijvoorbeeld minder last van onoplettendheid. Ook kinderen zonder ADHD-symptomen hadden baat bij de ochtendgymnastiek. http://www.kinderopvangtotaal.nl/BsoBrede-scholen/Actueel/2014/10/Ochtendfitness-vermindert-symptomen-ADHD-1621011W/

_____________________

13 oktober 2014 Medisch contact: Offlabelgebruik methylfenidaat omstreden. Veel volwassenen met ADHD gebruiken methylfenidaat (onder andere Ritalin en Concerta). Het European Medicines Agency (EMA) wees registratie af, maar de psychiaters zien toch een belangrijke plaats in de praktijk, aldus radioprogramma Argos.

http://medischcontact.artsennet.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht-1/146798/Offlabelgebruik-methylfenidaat-omstreden.htm?utm_source=subscribers_medischcontact_dagelijks&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=20141014

_____________________

11 oktober 2014

ARGOS over ADHDbehandeling met medicijnen.

Ook volwassenen kunnen druk en dromerig zijn en de diagnose ADHD krijgen. Welk medicijn kun je die met een gerust hart nemen? Argos, over opstandige medici, omstreden farma-onderzoeken en ernstige bijwerkingen van ADHD-medicijnen.

http://www.radio1.nl/item/226616-Strijd%20om%20ADHD-medicijnen%20voor%20volwassenen.html

 

Naar aanleiding hiervan zijn 16 oktober 2014 kamervragen gesteld door Pia Dijkstra, te Googlen met nr. 2014Z18290

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2014Z18290&did=2014D37328

_____________________

9 oktober 2014

Minister opnieuw om reactie gevraagd.

Op 13 juli jl. stuurden wij een verontruste brief aan de minister van OCW over o.a. het stijgend psychofarmacagebruik. Wij deden haar een oplossing aan de hand om de psychiatrische wereld van binnenuit te saneren.

Vandaag stuurden wij een herinnering omdat we tot heden geen reactie ontvingen.

Zie http://www.ncrm.nl/Brief-Ministerie-OCW-invloed-Big-Pharma-op-onderwijs-NCRM.htm

_____________________

Brief van expert naar Ministers en Kamerleden. Agressie en geweld door psychiatrische medicijnen.

Op 18 september 2014 heeft expert S. Eikelenboom een brief verzonden aan o.a. de ministers Schippers en Opstelten waarin zij kanttekeningen plaatst bij het beantwoorden van Kamervragen aangaande het verband tussen het gebruik van medicijngebruik en agressie.

 

Er is ondertussen een onderzoek gestart. http://www.pw.nl/nieuws/nieuwsberichten/2014/lareb-onderzoek-agressie-door-antidepressiva

Wij hopen dat dit onderzoek zodanig ruim wordt opgezet dat daarbij ook de zinloosheid van antidepressiva in het algemeen wordt beschouwd en dat de geestelijke gezondheidszorg, en het Ministerie, uit het onderzoek de juiste conclusies trekt.

_____________________

24 september 2014

Farmaceut Shire schikt $56.5 miljoen o.a. wegens ADHD medicijnen

Het Attorney’s Office in Philadelphia, VS, heeft verklaard dat Shire Pharmaceuticals een schikking zal doen van $ 56.500.000 vanwege de beschuldigingen dat het ten onrechte de verkoop van ADHD- en andere medicijnen heeft gepromoot. http://mobile.philly.com/blogs/?wss=/philly/blogs/phillypharma/&id=276965541

_____________________

20 september 2014

Hoe leuk is ADHD! Inclusief zelftest

Voorlichtingscampagne in het veld om de medicinale aanpak van ADHD veilig te stellen.

http://adhd-presents.jouwweb.nl/spectrum-event

_____________________

19 september 2014

Opnieuw indicatie dat psychiaters en farmaceuten niet weten waar ze mee bezig zijn

op het gebied van psychofarmaca.

http://www.nu.nl/gezondheid/3882184/antidepressiva-veranderen-hersenen-direct.html

_____________________

18 september 2014

ADHD rapport naar VN kinderrechtencommissie

We stuurden een rapport over de volledig uit de hand gelopen ADHD-medicatie naar de Kinderrechtencommissie van de VN.

http://www.ncrm.nl/ADHD-and-ADHD-medication-The-Netherlands-NCRM-2014.pdf

_____________________

14 september 2014

Klacht naar psychiatrisch congres i.v.m. bijdrage van corrupte top-psychiaters.

de hoofdvestiging van CCHR, onze moederorganisatie, heeft een schriftelijke klacht overhandigd aan de organisator van het wereldcongres van de WPA. Zie hier de brief.

De brief is persoonlijk overhandigd; CCHR mailde:“.. hand delivered this to WPA President Juan Ruiz who agreed Biederman should not have been speaking.”)

http://www.wpamadrid2014.com/

http://www.cchrint.org/2014/09/19/world-psychiatric-association-agrees-with-cchrs-official-complaint-josephbiederman/

_____________________

12 september 2014

Zelfmoord in leger VS en pillen

Gepensioneerd psycholoog van gezondheidsdienst van leger VS: correlatie tussen zelfmoord onder oorlogsveteranen en psychiatrische medicijnen.

http://www.cchrint.org/2014/09/04/army-psychologist-direct-correlation-between-military-suicides-psychiatric-drugs/

 

Onze brief aan de Minister over dit onderwerp en haar reactie: http://www.ncrm.nl/Brief-Minister-Defensie-PTSS-in-leger-25feb2014-NCRM.htm

_____________________

9 september 2014

Campagne tegen adhd- en autisme-etiketjes We zijn te ver doorgeschoten in het labelen van kinderen. Dat zegt Liesbeth Hop, één van de voortrekkers van de vandaag gestarte campagne ‘Gun kinderen hun eigen label’. Volgens de initiatiefnemers krijgen veel te veel kinderen stempels als adhd en autisme opgedrukt wat hen onnodig stereotypeert.

http://www.radio1.nl/item/215100-Campagne%20tegen%20adhd-%20en%20autisme-etiketjes.html

http://www.mediaenmaatschappij.nl/

_____________________

8 september 2014

Laat ook CBR zich in de luren leggen? Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is een pilot gestart waarbij praktijkkandidaten “met ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis” (door ons gecursiveerd) al vóór het indienen van de Eigen Verklaring wordt gesuggereerd een psychiater te bezoeken.

http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2014/09/08/adhder-al-voor-indienen-eigen-verklaring-naar-specialist/

_____________________

31 augustus 2014

Eindelijk: onderzoek verband agressie en pillen

Het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb gaat onderzoeken of het gebruik van antidepressiva kan leiden tot agressie. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Erasmus Universiteit in Rotterdam http://www.nationalezorggids.nl/ggz/nieuws/21946-agressie-bij-gebruik-antidepressiva-onderzocht.html http://brandpunt.incontxt.nl/seizoenen/2014/afleveringen/31-08-2014/fragmenten/moord-onder-invloed

In 2013 ontvingen wij reacties van de Ministeries van Justitie en van Volksgezondheid, op ons rapport over pillen-en-geweld; die reacties hadden een sussend karakter.

Ook de reacties op Kamervragen van Van Nispen, Van Gerven en Kuzu waren ontwijkend.

Kamervragen:

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail.jsp?id=2014Z10020&did=2014D20155  http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail.jsp?id=2014Z07811&did=2014D15422

Wij zijn blij dat Lareb nu actie onderneemt.

_____________________

19 augustus 2014

Door ADHD medicijnen meer kans op hartproblemen bij kinderen.

Kinderen die ADHD medicijnen gebruiken hebben tweemaal zoveel risico op het ontwikkelen van hart problemen, volgens een studie van het National Centre for Register-based Research van Aarhus University.

http://cphpost.dk/news/danish-adhd-study-makes-grim-reading-for-trigger-happy-diagnosis-countries-like-the-us.10528.html

_____________________

15 augustus 2014

Dood Robin Williams, medicatie in het spel?

Kort na de zelfmoord van acteur Robin Williams zagen wij op Londens Victoria station onderstaande ziektereclame: Star’s suicide puts spotlight on mental illness.

 

 

Insiders veronderstellen zelfmoord als gevolg van medicatie.

Zie het volgende transcript van een commentaar van collega-acteur Marlon Wayans: (http://fusion.net/Culture/video/marlon-wayans-antidepressants-caused-robin-williams-suicide-946529  ) ” (..) You know we–the world lost a smile, you know what I mean it’s–Especially to suicide, it’s–I think there is something in these medicines that people are taking for depression that’s making them depressed and making them commit suicide. I swear, I don’t think it’s depression, I think it’s it’s chemical, I think there’s some kind of antidepressant drug that they’re taking that’s causing them to have visions and making them kill themselves. (..)

_____________________

VS: wet om kinderen te beschermen tegen psychiatrische schade.

In de VS is een wet in werking die bepaalt dat er geen overheidsgeld gaat naar: – Medisch onderzoek dat enig risico heeft voor jongeren. – Indien burgerrechten van het kind of ouders wordt geschonden. – Onderzoek van ouders of ontzetting uit de ouderlijke macht indien dat gebeurt op basis van subjectieve diagnose waarbij psychiatrische medicijnen betrokken zijn.

Deze wet is gemotiveerd door: – Het dramatisch stijgen van gebruik van psychofarmaca. – Het feit dat ca. 70% van de experts die het psychiatrisch handboek DSM opstellen hebben bindingen met de farmaceutische industrie. (zie ook ons compacte overzichtje http://www.ncrm.nl/Psychiatrie-kritiek-gecomprimeerde-statements-NCRM.pdf ) – Mogelijke schade bij kinderen door pillen en overtreding van kinderrechten. Ref. http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c113:H.R.4518: meer op http://stockman.house.gov/media-center/editorials/justina-s-story-should-be-nonexistent-in-america

_____________________

NCRM Nieuwsbrief van juli 2014 is verschenen,

Met o.a.:

– Onze activiteiten op het Plein in Den Haag

– Brieven naar ministerie

– Kamervragen pillen-en-agressie

– ADHD medicatie weer toegenomen

– Nieuws uit het buitenland

______________________

15 juli 2014

Onze correspondentie met de overheid.

We stuurden een brief naar de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met het advies voor meer academische diversiteit op het gebied van kennis en onderzoek m.b.t. geestelijke gezondheidswetenschap.

Er is een krachtige stroming in de psychiatrie die gefixeerd is op de hersenen als bron van psychiatrische stoornissen. Dit is voor farmaceutische bedrijven een wijd open deur om middelen te verkopen. Deze constructie, waar miljarden in omgaan, en die een miljoen Nederlanders aan de antidepressiva helpt en 4,5% van de jeugd aan de Ritalin krijgt, is gebaseerd op onvolledige wetenschap. Wij dringen bij Minister Bussemaker aan om studenten daar tegen te wapenen.

Zie ook doorverwijspagina: brieven.

_______________________

14 juli 2014

Onderzoek: antidepressiva mogelijk oorzaak busongeluk.

Nabestaanden van de busramp in Zwitserland, waarbij twee jaar geleden 22 kinderen uit België en Nederland omkwamen, spannen een proces aan om nieuw onderzoek af te dwingen naar de oorzaak van het drama. Ze vermoeden dat de chauffeur onder invloed van antidepressiva tot een bizarre zelfmoordactie werd gedreven.

http://www.eenvandaag.nl/buitenland/52608/nabestaanden_busramp_willen_onafhankelijk_onderzoek

________________________

12 juli 2014

Moord na pillen.

De man uit Reek (Noord-Brabant) die vorig jaar in een delirium zijn vrouw doodstak en zijn zoontje ernstig verwondde, gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling. De rechter oordeelde dat hij verantwoordelijk was voor het ontstaan van het delirium omdat hij tegen adviezen in minder medicijnen was gaan slikken tegen zijn depressie.

http://www.nu.nl/binnenland/3825007/man-in-beroep-straf-familiedrama-reek.html

________________________

11 juli 2014

Opiniestuk in de Volkskrant.

Noemt al onze zorgen over de ADHD epidemie.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3687770/2014/07/11/Stop-met-kinderen-ritalin-voorschrijven.dhtml

______________________________

3 juli 2014

Gezondheidsraad maakt zich zorgen: nu 4,5% van de jeugd aan de Ritalin.

 

Grafiek: Jongeren van tussen 4 en 18 jaar die een ADHDmedicijn gebruiken.

(Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen)

 

Ondanks protesten van zich verantwoordelijk voelende burgers, ondanks alle inspanningen van onafhankelijke experts en ondanks de goede wil van Kamerleden en Ministerie is het gebruik van Ritalin en Concerta toch weer gestegen.

http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/persbericht_medicatie_adhd_baart_zorgen.pdf

Het enige lichtpuntje is een afname met 5% van gebruik door kinderen tussen 6 en 10 jaar oud. Heel misschien begint gezond verstand door te breken …

______________________________

28 juni 2014

Argos radio: agressie door pillen.

Zaterdag 28 juni, Nederland 1, 14:00 uur.

Hoe antidepressiva agressie kunnen opwekken en hoe psychiaters niet weten hoe de menselijke geest werkt.

Terugluisteren: http://www.radio1.nl/item/204264-Geweld%20uit%20vrije%20wil%20of%20door%20een%20pil?.html

 

Ons persbericht: http://www.ncrm.nl/Persbericht-2juni2014-NCRM-Kamervragen-SP-agressie-door-medicatie.pdf

______________________________

19 juni 2014

Gebruik Ritalin bij jongeren stijgt, maar minder dan voorheen.

Cijfers voor 2013 zijn te vinden op de website van Stichting Farmaceutische Kengetallen.

Voorschrijving voor kinderen onder 10 jaar daalt zelfs. Protesten van mensen met gezond verstand en zware kritiek van kritische experts beginnen vruchten af te werpen.

http://www.sfk.nl/nieuws-publicaties/PW/2014/adhd-afnemende-groei

______________________________

8 juni 2014

Boek dr. Dehue: Betere mensen.

Over de invloed van industriëel geld op de wetenschap. Over ADHD-en-samenleving.

Met een zee aan verwijzingen en achtergrondinformatie.

http://www.rug.nl/news/2014/06/140611-betere-mensen-trudy-dehue

______________________________

2 juni 2014

Kamervragen over verband tussen psychiatrische pillen en agressie.

Op 2 juni dienden de Kamerleden Van Nispen en Van Gerven (beide SP) Kamervragen in, gericht aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het verband tussen medicijngebruik en agressie.

Hieraan gaat een jaar aan correspondentie van ons vooraf, met beide ministeries en met experts. We verwezen o.a. naar ons rapport over pillen en agressie en naar een artikel van Roef en Verkes, ‘Medicijngebruik, agressie en strafrechtelijke verantwoordelijkheid’, in het Nederlands Juristenblad, 20 december 2013.

Link naar Kamervragen: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail.jsp?id=2014Z10020&did=2014D20155

Zie hier persbericht: Persbericht-2juni2014-NCRM-Kamervragen-SP-agressie-door-medicatie.pdf

 

Eerder waren er Kamervragen door Kuzu (PvdA) over ditzelfde onderwerp.

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail.jsp?id=2014Z07811&did=2014D15422

 

Wij zijn blij dat nu enkele parlementariërs het lef hebben deze kwestie op te pakken. De samenleving betaalt kapitalen aan psychofarmaca, medicijnen die de oorzaak van psychische problemen maskeren en niet oplossen en die bovendien nieuwe problemen introduceren. Dat geld kan veel effectiever ingezet worden voor onderzoek naar niet-medicinale oplossingen. Bovendien ligt dat in lijn met het streven naar de-medicaliseren dat nagestreefd is door de Kamer en sinds 2011 ook door het Ministerie van VWS tot beleidslijn is gemaakt. Veiligheid, geneeskunde en justitie zouden gebaat zijn bij een onderzoek naar het verband tussen pillen en agressie.

______________________________

24 mei 2014 Was de schutter aan psychiatrische medicatie? De dader van de schietpartij, vrijdagavond 23 mei 2014, in Isla Vista in de buurt van de campus van de universiteit van Californië, leed aan een hevige vorm van het Asperger-syndroom. Het leek ons waarschijnlijk dat hij daarvoor medicijnen gebruikte. Wij hebben de sheriff ons rapport over het verband tussen psychiatrische medicatie en geweld gestuurd: Zie de webpagina met onze rapporten.

 

Zie ook b.v. http://www.standaard.be/cnt/dmf20140525_01118068  http://psychcentral.com/lib/treatment-for-aspergers-disorder/000878

Er kwam in de VS echter informatie in het nieuws dat de dader geen medicatie gebruikte. De bron van die gegevens is ons onbekend.

Hij had echter tevoren een verklaring geschreven waarin hij het tegendeel beweerde: zijn “manifesto”.

Zoek in dat document naar het psychiatrisch medicijn Xanax.

http://www.cchrint.org/2014/05/26/will-lawmakers-investigate-elliot-rodgers-psychiatric-drug-use-or-ignore-it-that-is-the-question/

De “manifesto”van de dader is te vinden op http://www.scribd.com/doc/226068735/Manifesto-of-Elliot-Rodger

 

Nieuwsbericht van het CCHRkantoor in L.A (VS): http://www.cchrint.org/2014/05/26/will-lawmakers-investigate-elliot-rodgers-psychiatric-drug-use-or-ignore-it-that-is-the-question/

______________________________

23 mei 2014

NCRM nieuwsbrief mei 2014

Onderwerpen:

– onze voorlichtingsacties op straat

– hearing in EU parlement

– brief van minister Hennis-Plasschaert m.b.t. behandeling van PTSS bij defensie

– en andere kwesties.

______________________________

21 mei 2014

Ritalin als pepmiddel voor examen

Eindexamenkandidaten hebben nu ritalin ontdekt, een stimulerend medicijn dat vooral wordt voorgeschreven aan mensen met hyperactiviteits- en concentratiestoornissen. Let op: Ritalin wordt beschouwd als hard drug en valt onder de Opiumwet.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5288/Onderwijs/article/detail/3658829/2014/05/21/Ritalin-geeft-eindexamenkandidaten-net-dat-extra-shot-concentratie.dhtml

______________________________

16 mei 2014

Zeer jonge kinderen krijgen ADHD medicijnen

Verenigde Staten: de NY times meldt dat ca. 10.000 kinderen van 2 en 3 jaar oud nu ADHD-medicijnen krijgen

http://www.nytimes.com/2014/05/17/us/among-experts-scrutiny-of-attention-disorder-diagnoses-in-2-and-3-year-olds.html?_r=0

______________________________

Gebruik antidepressiva weer gestegen.

Het aantal gebruikers van antidepressiva is vorig jaar  gestegen tot 1,1 miljoen, waarbij de relatief sterke toename onder jongeren opvalt (een stijging van 4,6%). Dit is des te verontrustender omdat een onderzoek van de Harvard School of Public Health onlangs aantoonde dat de kans op zelfmoord bij gebruik van antidepressiva, althans in hoge dosering, in die leeftijdsgroep relatief groot is.

http://www.sfk.nl/pdf-documenten/data-en-feiten/SFKDataenfeiten2013.pdf

http://www.madinamerica.com/2014/05/high-doses-antidepressants-increase-self-harm-children-young-adults/

______________________________

18 april 2014

Japanse doden door medicijn tegen schizofrenie.

Het dodental onder Japanse burgers die het schizofreniemedicijn Xeplion gebruiken, is gestegen tot 21. Het Japanse ministerie van Volksgezondheid heeft de fabrikant gevraagd de bijsluiter te herzien. Xeplion wordt geproduceerd door een dochteronderneming van farmaceut Johnson & Johnson. Gelezen op http://www.madinamerica.com/2014/04/21-dead-japan-new-antipsychotic/

______________________________

17 april 2014

We zijn het niet eens met delen van de tekst over ADHD op de RIVM website

en stuurden een brief naar de directeur van RIVM, met een kopie naar de Staatssecretaris.

Brief (en daarop volgende correspondentie): http://www.ncrm.nl/Correspondentie-RIVMwebsite-NCRM.htm

______________________________

Weer schietpartij Fort Hood, Texas.

Op 2 april jl. vond in de VS opnieuw een schietpartij plaats in Fort Hood, Texas, waarbij 4 dodelijke slachtoffers vielen, waaronder de schutter. Van deze laatste schietpartij is nu bekend gemaakt dat de dader een medicijncocktail nam, waar een antidepressivum deel van uit maakte. (b.v. https://www.cchrint.org/2014/04/03/army-admits-fort-hood-shooter-was-on-psychiatric-drugs/ en media). Dat het gebruik van een medicijn hierbij is toegegeven is uitzonderlijk.

 

In februari stuurden we een waarschuwing naar de Minister van Defensie.

Het doel van die brief was te waarschuwen voor het gevaar van psychiatrische medicijnen bij de behandeling van PTSS, met een verwijzing naar de onwenselijke situatie op dat gebied in het leger van de VS.

http://www.ncrm.nl/Brief-Minister-Defensie-PTSS-in-leger-25feb2014-NCRM.htm.

______________________________

30 maart 2014 Neurowetenschapper: ADHD is ‘geen echte ziekte’. Neurowetenschapper Bruce D Perry van de Houston ChildTrauma Academy brengt een bezoek aan de UK en legt uit waarom hyperactiviteit bij kinderen ‘geen echte ziekte’ is. Het label ‘ADHD’ omvat een breed scala aan symptomen waaraan verschillende fysiologische processen ten grondslag kunnen liggen. ‘Het is een beschrijving van symptomen, geen echte ziekte’. http://www.welingelichtekringen.nl/gezond/295209/adhd-is-geen-echte-ziekte.html

Eerder beweerde de Amerikaanse neuroloog Dr Richard Saul dat ADHD niet bestond (in zijn boek ‘ADHD Does Not Exist’). Hij geeft als voorbeeld een jongen met ADHD-achtige verschijnselen (concentratieproblemen) die veroorzaakt werden door ijzertekort, dat ontstond door het eten van suikerrijk junkfood. http://www.ggznieuws.nl/home/amerikaanse-neuroloog-trekt-conclusie-adhd-bestaat-niet-geen-aandoening-maar-een-reeks-symptomen/

______________________________

Hardlopen als therapie bij depressie.

Volkskrantartikel van psychiater Bram Bakker en Maaike de Vries. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3615927/2014/03/17/Depressief-Slik-geen-pillen-maar-ren-je-depressie-weg.dhtml

Propageren hardlopen als therapie. Helpt 4 van de 5 patiënten. Ook zij voeren de volgende argumenten tegen medicatie aan: ernstige bijwerkingen en het onderliggende probleem wordt niet opgelost.

http://www.runningtherapie.nl/

______________________________

Onze nieuwsbrief van maart 2014

De onderwerpen zijn o.a.:

– Brieven aan Ministers m.b.t. verband tussen pillen en agressie.

– Rechtszaak agressie-door-pillen.

– Verklaring ex-cliënte over misstanden in inrichting.

– PTSS in het leger; verwijzing naar misstanden in de VS.

– Bijwerkingen van medicijnen, pillen tijdens zwangerschap.

– Lobbywerk van farmaceut Shire.

______________________________

3 maart 2014

Verband antidepressiva en moord op TV.

Op 3 maart http://www.npo.nl/een-op-een/03-03-2014/KN_1656642, van 14.50 tot 20.00 minuten in de uitzending.

En bij RTL nieuws op 28 feb jl. http://www.rtlxl.nl/#!/132237/5a32019b-1285-4097-a95d-48e8f3c24b48

 

Tergend langzaam beginnen onze zorgen door te dringen.

Onderstaande illustratie uit ons rapport over dit onderwerp:

______________________________

24 februari 2014

ADHD en pijnstillers tijdens zwangerschap.

Gebruik van pijnstillers tijdens de zwangerschap kan ADHD-achtig gedrag van het kind tot gevolg hebben.

De onderzoekers pleiten voor meer onderzoek.

http://eoswetenschap.eu/artikel/pijnstillers-tijdens-zwangerschap-gelinkt-met-adhd

http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1833486

______________________________

18 februari

Rapport Russische weeskinderen in handen van psychiatrie.

Vrijwilligers van NCRM (deze website) hebben de Russische zusterorganisatie CCHR-Moskou geholpen om de situatie van 500.000 weeskinderen met succes aan te kaarten bij de VN Kinderrechten Commissie met hun rapport “Bestraffende psychiatrie in Rusland”. Een aanzienlijk percentage van de weeskinderen kreeg een psychiatrische behandeling wegens ongehoorzaamheid en “emotionele stoornissen”, o.a. met het zware middel chloorpromazine. CCHR afdeling St. Petersburg gaat de aanbevelingen van de VN helpen ondersteunen zodat er ook daadwerkelijk iets gaat veranderen voor de weeskinderen in Rusland.

Zie de link http://www.novayagazeta.ru/society/62265.html  naar een artikel uit een Russische internetkrant. (Met een Google vertaling, http://translate.google.nl/ om te zetten naar Nederlands.)

______________________________

17 februari 2014

Hoe farmaceutische multinational Shire invloed uitoefent om ADHD te promoten en de politiek te manipuleren.

Met name interessant voor professionals uit de zorgsector: http://www.madinamerica.com/2014/02/38836/

______________________________

16 februari 2014

Chemicaliën die giftig zijn voor het zenuwstelsel zijn mede oorzaak van de toenemend voorkomen van neurologische ontwikkelingsstoornissen als autisme, ADHD en dyslexie. Zoals het oplosmiddel tetrachloorethyleen dat onderzoekers in verband brengen met hyperactiviteit, mangaan dat de ontwikkeling van cognitieve en motorische vaardigheden afremt, en bepaalde pesticiden die ook de cognitieve ontwikkeling vertragen. Meer op: http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/142162/neurotoxines-mede-debet-aan-autisme-en-adhd.htm

______________________________

14 februari 2014

Overgang jeugdzorg naar de gemeenten.

Op 14 februari 2014, tijdens discussies over de overgang van jeugdGGZ naar de gemeenten, en ter voorbereiding van de stemming van die overgangswet, stuurden we alle leden van de Eerste Kamer een informatieve brief, te vinden op

http://www.ncrm.nl/Transitie-gemeenten-jeugdggz-NCRM-jan2014.htm

 

Wij zijn niet de enigen die kleinschaliger zorg een kans willen geven.

Zie o.a. http://www.artsennet.nl/blogs/Gastblogs/Laura-Batstra/Blogbericht-Laura-Batstra/141914/Wie-zijn-de-helden.htm

en http://www.artsennet.nl/nieuws/Op-tv/Uitzending/136162/Wethouders-enthousiast-over-plannen-jeugdzorg.htm

______________________________

5 februari 2014

In hoeverre is Wikipedia veilig voor commerciële beïnvloeding door het psycho-farmaceutisch complex? Wikipedianen proberen de internet-encyclopedie, die door vrijwilligers wordt bijgehouden, nadrukkelijk neutraal te houden. Het is de vraag of dat mogelijk is. De Amerikaanse website van IMS Health, een bedrijf dat wereldwijd informatie en andere diensten levert aan opdrachtgevers in de gezondheidszorg, waaronder grote farmaceutische multinationals, laat zich lovend uit over Wikipedia als informatiebron voor patiënten. Een link op die pagina leert dat medische studenten Wikipedia aanpassen. In 2012 bleek dat 69% van de werkgroepleden die de laatste versie van het psychiatrisch handboek DSM-5 opstelde, een relatie met de farmaceutische industrie had. Big Pharma betaalt aan academisch onderzoek m.b.t. psychotrope middelen. Kan Wikipedia, dat blijkbaar deel uit maakt van dit circuit, wel vrij gehouden worden van commerciële invloeden? http://connecticut.cbslocal.com/2014/01/29/report-wikipedia-the-top-source-of-health-care-info-for-doctors-patients/

______________________________

31 januari 2014 Vitamines en mineralen voor behandeling van ADHD-verschijnselen. Ook vakdeskundigen komen nu met de informatie: nieuw onderzoek suggereert dat vitaminen en mineralen met succes gebruikt kunnen worden voor het behandelen van ADHD. http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/3586780/2014/01/30/Vitaminen-effectief-bij-bestrijden-ADHD-symptomen.dhtml Iets uitgebreider: http://www.nhs.uk/news/2014/01January/Pages/Can-vitamins-be-used-to-treat-ADHD-in-adults.aspx

Artikel: http://bjp.rcpsych.org/content/early/2014/01/27/bjp.bp.113.132126.abstract

______________________________

30 januari 2014

ADHD ook in Belgie in beweging.

De Belgische senator Bert Anciaux informeert naar de voortgang van het ADHD-debat.

http://www.senate.be/www/?MIval=/Vragen/SchriftelijkeVraag&LEG=5&NR=10979&LANG=nl

 

Eind 2013 bracht de Belgische Hoge Gezondheidsraad advies uit voor betere behandeling van ADHD en minder pillen.

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=14641

 

En er loopt een petitie van bezorgde ouders omdat pillen wel- en psychosociale behandeling (zonder medicatie) niet wordt vergoed: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/1780215/2014/01/24/ADHD-ers-krijgen-niet-de-juiste-behandeling.dhtml

______________________________

21 januari 2014

Dr. David Healy, hoogleraar psychiatrie, presenteert een mooi compact overzicht over eigenschappen van psychiatrische medicijnen.

http://davidhealy.org/psychiatry-gone-astray/?utm_source=February+2014+News&utm_campaign=February+News&utm_medium=email

______________________________

15 januari 2014

Verklaring ex-cliënte van psychiatrische instelling.

Verklaring van een ex-cliënte van een psychiatrische inrichting in het zuiden des lands. Over intimidatie door psychiaters, dwangmedicatie, isoleercel als strafmaatregel en heftige bijwerkingen van psychiatrische medicijnen. En drugsgebruik in de inrichting. Een waarschuwing. (Geanonimiseerde verklaring; klacht is ingediend bij IGZ)

http://www.youtube.com/watch?v=7-EezNJyvfU&feature=youtu.be

______________________________

14 januari 2014 Weer een rechtszaak over moord onder invloed van antidepressivum. Op 23 december 2012 reed een 34-jarige vrouw uit Spier (Fr.) met haar auto een kanaal in. In een doos op de achterbank lag het lichaam van haar zoontje, door verwurging om het leven gebracht. Haar dochtertje zei later tegen de politie dat haar moeder “gek was geworden”. Volgens haar advocaat verkeerde de vrouw ten tijde van het drama in een psychose, veroorzaakt door het antidepressiemiddel Efexor. Toxicologisch onderzoek wees uit dat de moeder een verhoogde dosis van het antidepressivum in haar bloed had. http://www.dvhn.nl/nieuws/drenthe/article10833533.ece Zie rapport over agressie door psychiatrische medicijnen op http://www.ncrm.nl/Psychiatrische-medicijnen-agressie-geweld-NCRM.pdf

______________________________

4 januari 2014

Patiënten met psychische problemen mishandeld in kampen in Ghana.

Elke cultuur heeft zijn eigen manier om psychische problemen verkeerd aan te pakken.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)62717-8/fulltext?elsca1=ETOC-LANCET&elsca2=email&elsca3=E24A35F