11 november 2021
9 November jl. overhandigden wij een petitie over misstanden in de psychiatrie aan Kamerlid mw. Attje Kuiken (PVDA) voorzitter van Kamercommissie VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Leden van commissie VWS die bij de aanbieding aanwezig waren: mw. J.A.M.J. van den Berg (CDA), mw. W. Paulusma (D66), mw. N.L. den Haan (Fractie Den Haan), dhr. B.M.G. Smals (VVD). Ook kwam mw. F.M. Wiersma (BBB) belangstelling tonen.

https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2021/11/Petitie-World-Mental-Health-Day-psychiatrie-medicatie-ECT-en-dwang-NCRM-10-okt-2021-V2.pdf

Het moge o.a. psychiatrieslachtoffers goed doen dat Kamercommissie VWS op deze wijze blijk gaf van interesse in het onderwerp. Wij vroegen met deze petitie onverminderde aandacht voor misstanden in de psychiatrie. Bij ons komen door de jaren heen meldingen binnen van mensen die ernstig beschadigd zijn door psychiatrisch handelen. Corona vraagt veel aandacht, maar misstanden in de psychiatrie mogen niet uit het oog verloren worden.

Het petitiedocument stelden wij op ter gelegenheid van World Mental Health Day (10 oktober jl.). Een recent door ons ontvangen verslag van een vrouw die schokkende ervaringen in de GGZ meemaakte, is als kernpunt van de petitie gebruikt. Psychiatrische medicatie, elektroshock en dwangbehandeling zijn gebaseerd op foute uitgangspunten, zo lichtten wij tijdens de aanbieding de inhoud van het document kort toe.
Mede-aanbieder was een juridisch deskundige van Dreessen advocaten, Sittard (niet verbonden aan onze stichting), die o.a. psychiatrie-en-dwang als specialisme heeft. Zij deed kort en bondig verslag vanuit haar praktijkervaring als belangenbehartiger van benadeelden door psychiatrisch handelen en dwangoplegging.

Tevens maakten wij van de gelegenheid gebruik om kort melding te maken van schade door medicatie, van de afbouwproblematiek en van de decennialange toediening van drugs (Ritalin) aan kinderen, terwijl goede hulp te vaak uitbleef.
Vanwege de aard van deze actie (beperkte tijd, coronamaatregelen) konden uiteraard niet alle aspecten van het onderwerp behandeld worden, maar het petitiedocument zelf geeft iets meer info (o.a. via de voetnoten) en is ook in digitale vorm aan de commissie VWS gestuurd.

De petitie is op de volgende manier behandeld:
Kamercommissie VWS besloot de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een reactie te vragen.
Resultaat: minister C. Helder reageerde met een brief van 4 februari naar Kamercommissie VWS met verwijzing naar de bestaande situatie (medicatie, dwang, etc.), waarvan wij nu juist de nadelen en de gevaren in de petitie aanduiden.
Helaas heeft Kamercommissie VWS, tijdens hun vergadering van 23 februari 2022, besloten het antwoord van de minister voor kennisgeving aan te nemen.

Aanbieding petitie aan Kamercommissie VWS, over psychiatrie en mensenrechten, 9 november ’21.
V.l.n.r. C. Dreessen (onafhankelijk juridisch deskundige), O. Kruijt. (NCRM), A. Kuiken (PVDA), J. van den Berg (CDA), W. Paulusma (D66), B. Smals (VVD). Buiten het bereik van de foto mw. L. den Haan (Fractie Den Haan). Foto Mees Heller, griffie commissie VWS.