ELEKTROSHOCKS: AANVAL OP DE GEEST 

Wordt ECT overwogen? Lees eerst dit: http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2015/12/ECT-brochure-concept-NCRM.pdf

Elektroshock, ook bekend onder de naam Elektro Convulsie Therapie (ECT), is een “behandeling” die op dit moment, ook in Nederland, weer in opkomst is.

De elektroshockbehandeling werd in 1938 uitgevonden door de Italiaanse psychiater Ugo Cerletti, hoofd van de psychiatrische afdeling van de Universiteit van Rome. Hij had gezien hoe varkens met elektroshocks werden voorbereid op de slacht. Cerletti wekte epileptische aanvallen op door het toedienen van elektrische schokken rechtstreeks op het hoofd van zijn patiënten. Cerletti’s eerste patiënt was een gevangene, die hem smeekte: “Niet nog één! Het is dodelijk!”

Elektroshocktherapie, hoewel verboden in sommige gebieden, wordt wereldwijd nog steeds op grote schaal toegepast. Toch beoordeelde een studie van de Universiteit van Colombia in 2001, ECT als ineffectief om patiënten van hun depressies te verlossen, bijna alle patiënten kregen een terugval binnen zes maanden na hun behandeling.

HOE “WERKEN” ELEKTROSHOCKS?

De patiënt krijgt een injectie tegen de pijn en een spierverslappend middel om te voorkomen dat de ruggengraat breekt. De elektroden worden op beide slapen aangebracht of op één kant (van voor naar achter op één hersenhelft). Er wordt een rubberen bijtstang in de mond gedaan om te voorkomen dat de tanden breken en de patiënt op zijn tong bijt. Daarna wordt er een spanning, tot 480 volt, aangeschakeld, waardoor een stroom tot 0,9 Ampere door het hoofd kan gaan lopen. Miljoenen zenuwcellen sterven af. De activiteit en de fysiologie van de cellen veranderen. Uit onderzoek is gebleken dat elektroshocktherapie onherstelbare schade  aanricht aan de hersenen, vaak definitief geheugenverlies veroorzaakt en de dood tot gevolg kan hebben

“Als psychiaters niet weten wat ze aanrichten met hun elektroshocks, dan weten de patiënten het wel…Eerst een heftige angst, dan doodsangst, vertellen ze allemaal; dan serieuze geheugenproblemen, waarvan ze soms niet helemaal meer herstellen”.

– Dr. Barthold Bierens de Haan, Zwitserland.

ECT IS MISHANDELING

Vanaf het begin is deze procedure het  onderwerp van een hardnekkig conflict tussen de psychiaters die erbij zweren en de slachtoffers en families wiens levens erdoor zijn verwoest.

Is ECT een  waardevolle behandeling? Of is het verminking onder het mom van een behandeling?

Iedereen die een opname van een misselijk makende ECT behandeling heeft gezien weet het antwoord: deze ingreep heeft  alle kenmerken van  lichamelijke martelingen die thuishoren in het arsenaal van een KGB ondervrager en niet bij een “medische” behandelaar.

Psychiaters bedekken deze ingreep onder een deken van rechtmatigheid: de uitvoering in ziekenhuizen, assistenten in witte jassen, verdovingen, spierverslappers en fraai uitziende apparatuur.

De effecten van elektroshocks zijn gruwelijk en het is de vraag of patiënten en familieleden voldoende worden geïnformeerd over de eventuele gevolgen: hersenbeschadigingen, geheugenverlies en een verhoogd risico op overlijden.

Als mensen bezwaren maken worden deze gebagatelliseerd met uitleg over veiligheid en effectiviteit.

Omdat deze procedure resulteert in langdurige en dure psychiatrische nazorg, is ze winstgevend voor psychiaters en ziekenhuizen.

Vanwege het financiële aspect van ECT, is er  verkeerde informatie in omloop over deze behandeling, die het meest wordt verspreid door de psychiaters zelf.

Ondanks hun beschaafde wetenschappelijke façade, is de onmenselijkheid van ECT niet anders dan de barbaarse en wrede behandelingen uit het verleden.

Als je vandaag de dag aan een willekeurige psychiater vraagt hoe het verstand of de hersenen werken, zal je ontdekken dat hij het niet weet.

Vraag hem hoe ECT “werkt” en hij zal je opnieuw vertellen dat hij dat niet weet en dat hij geen “deskundige is op het gebied van elektriciteit”. Er zijn diverse verklaringen over ECT genoteerd:

“Het brengt een gunstig effect teweeg.”

“Het brengt een onbewuste ervaring van sterven en wederopstanding teweeg.”

“Het brengt angst teweeg, wat weer zorgt voor herstel.”

“Het leert de hersenen om aanvallen te weerstaan” waardoor “abnormaal actieve hersencircuits worden onderdrukt en stemmingen worden  gestabiliseerd” [i]

“Depressieve mensen voelen zich vaak schuldig, ECT bevredigt hun behoefte aan straf.”[ii]

Een enquête over de gevolgen van ECT van het British Royal College of Psychiatrists uit 1995, onthulde onder andere: … “Het kan veranderingen in de persoonlijkheid teweeg brengen en het geheugen aantasten, waardoor therapie moeilijker wordt” en “…Hoewel ECT gehuld is in klinische termen, is het in feite niets anders dan mishandeling…”[iii]

Psychiaters blijven hun patiënten vertellen dat ECT helpt tegen hun “depressie” maar talrijke onderzoeken hebben aangetoond dat er van een blijvende verandering na drie tot zes maanden geen sprake is, zelfs als de ECT in het begin wat “opluchting” lijkt te geven. [iv]

Een onderzoek uit 2001, van de Columbia University stelde vast dat ECT geen effectieve methode was om patiënten van hun depressie te verlossen en dat bijna iedereen die de ingreep onderging, een terugval had binnen zes maanden.[v]

Dr. Colin Ross, een psychiater uit Texas legt uit dat de bestaande literatuur over ECT laat zien dat: “Er een hoop hersenbeschadiging optreedt, er is geheugenverlies, de sterfte-cijfers gaan omhoog, het aantal zelfmoorden gaat niet naar beneden. Als dit het resultaat is van een grondig onderzoek, dan zou de conclusie moeten zijn, dat ECT niet meer toegepast moet worden. …De bestaande literatuur onderbouwt de conclusie dat er na de behandeling geen blijvend resultaat is en dat er veel gevaren en bijwerkingen aan verbonden zijn…”[vi]

Het mag hard klinken maar het is een feit: De ECT procedure op zich is niet wetenschappelijker of meer therapeutisch dan een klap op het hoofd met een honkbalknuppel.

In 2004 verklaarde Dr. Friedberg onder ede, dat er enig geheugenverlies “voor komt bij iedere shock behandeling”. Het geheugen verlies kan; “permanent en onomkeerbaar” zijn. Het is: “…enorm wisselvallig en variabel. Dat is altijd het geval met hersen-beschadigingen. Men kan niet voorspellen wat het uiteindelijke effect zal zijn.”[vii]

“Het is moeilijk onder woorden te brengen wat elektroshocks over het algemeen bij mensen aanrichten…het vernietigt de ambitie van mensen en hun vitaliteit. Het maakt mensen passief en lusteloos…

Naast het geheugenverlies zijn het, in mijn opinie, de lusteloosheid en het gebrek aan energie die ervoor zorgen dat de psychiaters er nog steeds mee weg komen.”[viii]

John Friedberg 2004

(Deze neuroloog deed meer dan 30 jaar onderzoek naar de gevolgen van ECT.)

————————————

[i] May 2003 ECT factsheet from the Mental Health Foundation, United Kingdom: “Electroconvulsive Therapy (ECT).”

[ii] Ibid.

[iii] Ibid.

[iv] Dennis Cauchon, “Stunningly Quick Results Often Fade Just As Fast,” USA Today, 6 Dec. 1995.

[v] Pamela Fayerman, “After 130 Shock Treatments: ‘They Hurt, I Don’t Want It,’ Public Trustee’s Office Investigates Riverview Case,” Vancouver Sun, 17 Apr. 2002.

[vi] Testimony of Dr. Colin Ross, M. D., 10 May 2004 in case above.

[vii] Op. cit., Testimony of Dr.John Friedberg.

[viii] Deposition of Dr. John Friedberg, M.D., 24 Mar. 2004, for same case.