Met onderstaande lijst zijn alle nieuwsitems te bereiken die in de loop der jaren op de NCRM website zijn verschenen. ( U kunt met Google naar een onderwerp op onze site zoeken. Type in de adresbalk van de webbrowser: site:www.ncrm.nl/ dan een spatie en dan de gewenste zoekopdracht. Bijvoorbeeld: site:www.ncrm.nl/elektroshock )

Petitie misstanden psychiatrie aangeboden aan Kamercommissie VWS. 11 november 2021
Wij overhandigden een petitie over misstanden in de psychiatrie aan een delegatie van Kamercommissie VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
Wij vroegen met deze petitie onverminderde aandacht voor misstanden in de psychiatrie. Bij ons komen door de jaren heen meldingen binnen van mensen die ernstig beschadigd zijn door psychiatrisch handelen. Corona vraagt veel aandacht, maar misstanden in de psychiatrie mogen niet uit het oog verloren worden. https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/petitie-misstanden-psychiatrie-aangeboden-aan-kamercommissie-vws/

De opiatenramp. 20 oktober 2021, eerste versie.
De opiatenramp in de VS, de 500.000 doden, de miljardenschikkingen en over de achtergrond van de Sacklerfamilie die steenrijk wwerd van het opiaat Oxicontin – in Nederland Oxycodon geheten.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/de-opiatenramp/

Een petitie om meer aandacht voor misstanden psychiatrie
10 oktober 2021
Vanwege World Mental Health day (10 oktober) bieden wij een petitie Kamerleden een petitie aan. Wij vragen om continue aandacht voor misstanden in de psychiatrie en verzoeken om effectief in te grijpen.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/een-petitie-om-meer-aandacht-voor-misstanden-psychiatrie/

Covid 19 angst; mentale gezondheid op dieptepunt en gaat verder achteruit
20 september 2021
Stichting Artsen Covid Collectief meldt op de website:
Nog niet eerder in de moderne geschiedenis is er zo veel aandacht besteed aan de risico’s op ziek worden, als de laatste anderhalf jaar. Voortdurend worden ons door overheid en de media doemscenario’s voorgehouden met dagelijkse updates over ziekenhuis- en ic-opnames. Deze boodschap van een continue aanwezige, ernstige medische dreiging, gecombineerd met de ingezette coronamaatregelen zoals afstand houden, avondklok en lockdowns hebben een diepgaande impact op het mentaal welbevinden van mensen.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/covid-19-angst-mentale-gezondheid-op-dieptepunt-en-gaat-verder-achteruit/

Stoppen met medicatie, dat doe je toch gewoon …
10 september 2021. Volgens onderzoek van het UMC Utrecht gebruiken ongeveer 3 miljoen Nederlanders slaapmiddelen, pijnstillers en medicijnen bij de behandeling van depressie of schizofrenie. Veel gebruikers van deze middelen zouden het gebruik van de medicatie willen afbouwen. Zomaar stoppen met de medicatie gaat meestal niet: lichaam en geest kunnen ernstig ontregeld raken.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/stoppen-met-medicatie-dat-doe-je-toch-gewoon/

Racistisch verleden van onderzoek naar psychedelische middelen
17 augustus 2021.
Een artikel over het racistische verleden van onderzoek naar psychedelische middelen, o.a. t.b.v. mind-control, in de tweede helft van de vorige eeuw. Schandalig onderzoek op burgers, gevangenen en patiënten.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/racistisch-verleden-van-onderzoek-naar-psychedelische-middelen/

Afbouwmedicatie: de rechter spreekt zich uit in het nadeel van patiënten die met medicatie willen stoppen.
11 augustus 2021. Zorgverzekeraar VGZ hoeft zogenoemde taperingstrips van de Regenboog Apotheek waarmee patiënten langzaam antidepressiva af kunnen bouwen, niet te vergoeden. Dat heeft de rechtbank in Gelderland besloten in een kort geding dat was aangespannen door de Vereniging Afbouwmedicatie.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/afbouwmedicatie-de-rechter-spreekt-zich-uit-in-het-nadeel-van-patienten-die-met-medicatie-willen-stoppen/

Voorlichtingsboekje psychiatrisch ingrijpen en de toekomst van uw kind. 8 augustus 2021
Het informatieboekje met de titel Psychiatrische Medicijnen & De Toekomst Van Uw Kind is al geruime tijd beschikbaar op onze website. We willen het weer even onder de aandacht brengen.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/voorlichtingsboekje-psychiatrisch-ingrijpen-en-de-toekomst-van-uw-kind/

NCRM nieuwsbrief juli 2021. 24 juli 2021.
De belangrijkste onderwerpen betreffen een mensenrechtenverklaring van de WHO (wereldgezondheidsorganisatie) m.b.t. psychiatrische behandeling en een verhelderend rapport over ADHD. Verder medicijnnieuws en Youtube links. Zie: https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/ncrm-nieuwsbrief-juli-2021/

Aanvullende info voor de minister over mensenrechten en psychiatrie i.v.m. de recente WHO publicatie hierover.
6 juli 2021
Wij stuurden aanvullende informatie aan minister en Kamerleden VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over het recente document van de WHO (World Health Organisation). Dat document vraagt om snelle humanisering van psychiatrische behandeling, waarbij aangedrongen wordt op een holistische benadering van mensen met psychische problemen in plaats van de ingesleten focus op medicatie en elektroshock.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/aanvullende-info-voor-de-minister-over-mensenrechten-en-psychiatrie-i-v-m-de-recente-who-publicatie-hierover/

Voorlichtingsrichtlijn ADHD probeert foute denkbeelden over ADHD te corrigeren. 25 juni 2021
De Richtlijn Voorlichting ADHD is 21 juni jl. gepubliceerd. Door slordige interpretatiefouten van onderzoek en door onterecht gebruik van medische termen is druk gedrag een hersenstoornis geworden, ADHD genaamd. Afgelopen decennia moesten, alleen al in Nederland, honderdduizenden kinderen daardoor de juiste behandeling missen en kregen in plaats daarvan een stimulerende drug voorgeschreven: Ritalin.
Met deze Richtlijn Voorlichting ADHD proberen een aantal verontruste deskundigen de gemaakte denk- en behandelfouten te corrigeren.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/voorlichtingsrichtlijn-adhd-probeert-foute-denkbeelden-over-adhd-te-corrigeren/

Nieuwe WHO richtlijn probeert einde te maken aan mensenrechtenschendingen in de GGZ
15 juni 2021
Wij stuurden een informatiebrief naar de minister van VWS en naar Kamercommissie VWS, over een nieuwe ontwikkeling bij de WHO (World Health Organisation). De nieuwe WHO richtlijn “Guidance on community mental health services: promoting person-centred and rights-based approaches” bevestigt nu dat geestelijke gezondheidszorg gebaseerd moet zijn op een op mensenrechten gebaseerde benadering.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/nieuwe-who-richtlijn-probeert-einde-te-maken-aan-mensenrechtenschendingen-in-ggz/

Antipsychoticum als slaapmiddel
22 mei 2021, radioprogramma Pointer.
Huisartsen en psychiaters schrijven het antipsychoticum quetiapine voor bij mensen met slaapproblemen. En dat terwijl de richtlijnen vooral benadrukken dit niet te doen. Ook bij een lage dosering kan quetiapine (Seroquel) voor ernstige bijwerkingen zorgen. En gebruikers kunnen er moeilijk mee stoppen.
Farmaceut AstraZeneca kreeg in 2009 een boete van 520 miljoen dollar omdat het middel gepromoot was voor andere doeleinden dan waar het medicijn voor is geregistreerd.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/antipsychoticum-als-slaapmiddel/

Traumatiserende psychiatrische behandeling
8 mei 2021
Wij ontvingen weer een melding van traumatiserende psychiatrische behandeling, waarvan wij hier de samenvatting plaatsen.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/traumatiserende-psychiatrische-behandeling/

Desastreuze effecten psychiatrische behandeling en -medicatie, verklaring van slachtoffer
30 april 2021
April 2021 ontvingen wij het verslag van wat iemand meemaakte die hulp zocht voor psychische nood.
Huiveringwekkende geschiedenis van bijwerkingen, traumatiserende behandeling en ernstige lichamelijke effecten.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/desastreuze-effecten-psychiatrische-behandeling-en-medicatie-verklaring-van-slachtoffer/

NCRM nieuwsbrief april 2021
16 april 2021
De nieuwsbrief is hier beschikbaar:
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/ncrm-nieuwsbrief-april-2021/

Terugblik tien jaar ADHD naar volksvertegenwoordigers verstuurd
2 april 2021
Deskundigen (ook op universiteiten) en beroepsgroepen (zoals de NVvP) zijn verantwoordelijk voor theorie, praktijk en beleid bij GGZ-zaken zoals behandelingsrichtlijnen. Deze personen en instanties denken echter al decennia-lang in bio-medische termen van brein, medicatie etc.. Op het gebied van ADHD leidde dat tot het onnodig voorschrijven van harddrugs (zoals Ritalin) aan honderdduizenden kinderen. Vandaag stuurden wij een document met de titel Terugblik tien jaar ADHD naar drie Kamercommissies. het document bevat voldoende verwijzingen naar verstandige deskundigen. Als de Kamerleden opletten zouden zij nu passende maatregelen kunnen voorstellen.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/terugblik-tien-jaar-adhd-naar-volksvertegenwoordigers-verstuurd/

Internationale actie voor 22-jarige jongen ter voorkoming van dwangbehandeling met elektroshocks
28 maart 2021
Een onafhankelijke groep, Mind Freedom (https://mindfreedom.org/ ), heeft het publiek gevraagd om de onderstaande functionarissen te schrijven / faxen / e-mailen met het verzoek om hun tussenkomst om het elektroshocken van een 22-jarige inwoner van Minneapolis, MN, Charles Helmer, te stoppen.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/internationale-actie-voor-22-jarige-jongen-ter-voorkoming-van-dwangbehandeling-met-elektroshocks/

Boek van dr. P. Gotzsche over psychiatrie, medicatie en afbouw daarvan
22 maart 2021.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat medicijnen tegen depressie en psychose meer kwaad dan goed doen, net als opnames op psychiatrische afdelingen of in inrichtingen. Tóch slikken mensen jarenlang medicijnen tegen psychische aandoeningen. Dat komt voornamelijk omdat ze niet meer zonder medicijnen kunnen.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/boek-van-dr-p-gotzsche-over-psychiatrie-medicatie-en-afbouw-daarvan/

Voor-aankondiging van document voor Kamercommissies over ADHD.
14 februari 2021
Wij noemen de geschiedenis van ADHD in Nederland, de invloed van aan farmaceuten gelieerde wetenschappers, de onbegrijpelijke laksheid van beleidsverantwoordelijke instanties en nieuw onderzoeksresultaat. https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/maandelijkse-update-voor-kamercommissie-vws-februari-2021/

Dreigt ADHD-diagnose voor kind? Dan ouders op cursus
6 februari 2021
In plaats van meteen de diagnose ADHD te krijgen, kunnen kinderen er baat bij hebben als hun ouders eerst een cursus volgen in de omgang met druk en dwars gedrag. Dat is een van de conclusies uit het proefschrift van M. Sluiter, die 4 februari jl. promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar ADHD, “een van de meest controversiële psychiatrische stoornissen”, zoals zij ADHD kwalificeert.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/dreigt-adhd-diagnose-voor-kind-dan-ouders-op-cursus/

NCRM webinar over de centrale rol van het brein in de psychiatrie
27 januari 2021:
Hersenbeschadigende therapiën. Directe aanleiding om het webinar op deze dag te doen was de herdenking van de holocaust, waar psychiatrie bij betrokken was.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/ncrm-webinar-brein-en-psychiatrie/

Nieuwjaarswens en terugblik op psychiatrie 2020
27 december 2020
Tijdens de coronaperiode staan individu en samenleving onder extra druk. We moeten blijven opletten dat door de lockdowns het gebruik van psychofarmaca en andere gevaarlijke middelen niet verder gestimuleerd worden.
Onderwerpen: Waarschuwingen en lering trekken uit het verleden, gevaarlijke fixatie op het brein en enkele lichtpuntjes.
Weblinks voor doorgaans betrouwbare info
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/nieuwjaarswens-en-terugblik-op-psychiatrie-2020/

NCRM nieuwsbrief december 2020
13 december 2020
Onderwerpen: Antwoord van de minister op onze vragen over verantwoordelijkheden van universiteiten en beroepsverenigingen, achtergrondinfo die we aan Kamerleden stuurden, autisme en ADHD zijn labels die een eigen leven zijn gaan leiden, antipsychotica en bijwerkingen, gratis informatiemateriaal, leesadvies.
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2020/12/NCRM-nieuwsbrief-december-2020-NCRM.pdf

Antwoord ministerie voor rechtsbescherming, ADHD-gediagnosticeerde kinderen.
29 november 2020
Wij ontvingen antwoord van het ministerie voor rechtsbescherming op onze vragen over de positie van ADHD-gediagnosticeerde kinderen.
Het is een antwoord op onze brief van 21 juni jl., waarbij wij verwijzen naar, onder andere, fouten in academisch onderwijs en verkeerde ideeën over ADHD die in de beroepsgroep heersen.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/antwoord-van-ministerie-voor-rechtsbescherming-adhd-gediagnosticeerde-kinderen/

On-ontdekte psychopaat in uw omgeving?
31 oktober 2020.
Voelt u zich mislukt, te vaak opgejaagd, angstig of somber? Er kunnen diverse oorzaken zijn. Een mogelijke oorzaak die te weinig aandacht krijgt, ook van zorgprofessionals, is de aanwezigheid van een psychopaat in uw omgeving. Over het percentage psychopaten onder de bevolking lopen de schattingen van deskundigen uiteen tussen 1% en 5%. Dit percentage geldt voor alle groepen en (dus) ook voor de gezondheidssector.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/on-ontdekte-psychopaat-in-uw-omgeving/

Coronatijd, ADHD, pas op voor ziektereklame
23 oktober 2020
Wees extra alert op reclame voor psychische problemen, met name in deze periode met maatschappelijke effecten van corona. En sinds 22 oktober jl. ook vanwege een luxe digitale “glossy” over ADHD. Directe medicijnreclame is in Nederland niet toegestaan, reclame voor ziekte mag wel.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/coronatijd-adhd-pas-op-voor-ziektereklame/

Ernstige psychische bijwerkingen bij anti-rook medicijn
14 oktober 2020
Bijwerkingencentrum Lareb ontving meldingen van psychische bijwerkingen na gebruik van het in Nederland niet goedgekeurde medicijn Tabex. De klachten waren psychose, angst, paniek aanvallen, zelfmoordgedachten en depressie. https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/ernstige-psychische-bijwerkingen-bij-anti-rook-medicijn/
Voor het anti-rook medicijn Champix was al eerder geweld als bijwerking genoemd. Daarnaast hebben antidepressiva consistent een verhoogd risico voor geweld.

Les- en informatiepakketten over achtergrond en gevaren van psychiatrische medicijnen nu gratis beschikbaar
1 oktober 2020.
Wij hebben nog een aantal informatiepakketten “Marketen van psychische stoornissen” gratis beschikbaar voor belangstellenden.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/les-en-informatiepakketten-over-achtergrond-en-gevaren-van-psychiatrische-medicijnen-nu-gratis-beschikbaar/

Interview met dr. P. Breggin over enkele afschrikwekkende aspecten van de (vrij recente) geschiedenis van de psychiatrie
17 september 2020
Interview met kritisch psychiater dr. P. Breggin en de Nederlandse vertaling daarvan.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/interview-met-dr-p-breggin-over-enkele-afschrikwekkende-aspecten-van-de-vrij-recente-geschiedenis-van-de-psychiatrie/

Over de Deep Sleep horrortherapie en de bijwerkingen van antidepressiva
6 september 2020
In een artikel over de horrortherapie die de naam Deep sleep therapie kreeg legt auteur dr. Philip Hickey een verband met het veronachtzamen van gewelduitbarstingen die veroorzaakt worden door antidepressivagebruik. (De links naar het artikel en naar de vertaling ervan, staan onderaan de tekst.)
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/over-de-deep-sleep-horrortherapie-en-de-bijwerkingen-van-antidepressiva/

Psychiatrie moet en kan anders; een korte update
21 augustus 2020
De Correspondent publiceerde eerder deze week een artikel met de titel “Labels? Behandelkamers? Deze buurtpsychiater gaat liever in het park een raketje met je eten”.
De auteur liep een dag mee met een “activistische buurtpsychiater” die met haar team dagelijks cliënten met zware psychiatrische problemen laagdrempelige zorg biedt.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/psychiatrie-moet-en-kan-anders-een-korte-update/

Medicijndeskundige dr. D. Bijl over ADHD-medicatie
1 augustus 2020
Medicijndeskundige Dick Bijl over adhd en psychofarmaca, interview bij café Weltschmerz.
Over medicatie met hard drugs en over de tuchtzaak die tegen hem werd gevoerd vanwege zijn kritische artikel over adhdmedicatie voor volwassenen.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/medicijndeskundige-dr-d-bijl-over-adhd-medicatie/

Nieuw onderzoek: omgevingsfactoren belangrijker dan genen bij psychisch lijden
26 juli 2020
Van schizofrenie, autisme en depressie werd decennialang gedacht dat psychisch lijden genetisch werd doorgegeven. Nieuw onderzoek wijst nu uit dat dat maar in beperkte mate het geval is. Omgevingsfactoren spelen een veel grotere rol.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/nieuw-onderzoek-omgevingsfactoren-belangrijker-dan-genen-bij-psychisch-lijden/

Onderzoekers adviseren: stoppen met elektroshock (ECT)
17 juli 2020
Een artikel, gepubliceerd in Ethical Human Psychology and Psychiatry, geeft een herbeoordeling van studies die elektroconvulsietherapie (ECT) bij depressiviteit vergelijken met placebobehandeling. De auteurs wijzen op het gebrek aan kwaliteitsonderzoek dat beschikbaar is om het gebruik van ECT te ondersteunen. Zij roepen op om het gebruik van ECT onmiddellijk op te schorten totdat degelijk onderzoek is gedaan.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/onderzoekers-adviseren-stoppen-met-elektroshock-ect/

NCRM nieuwsbrief van juli 2020
6 juli 2020
De NCRM-nieuwsbrief van juli 2020 is beschikbaar op
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2020/07/NCRM-nieuwsbrief-juli-2020.pdf

Verzoek aan minister om rechtsbescherming van adhd-gediagnosticeerde kinderen
21 juni 2020
Wij stuurden een brief naar de minister voor rechtsbescherming, minister S. Dekker, om rechtshulp te vragen voor kinderen met de adhd-diagnose.
In de brief verwijzen wij o.a. naar fouten in academisch onderwijs in verleden en heden die in aanzienlijke mate hebben bijgedragen tot onjuiste interpretatie en behandeling van het begrip adhd,
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/verzoek-aan-minister-om-rechtsbescherming-van-adhd-gediagnosticeerde-kinderen/

Boek over gevaren van psychiatrische medicijnen en hoe er van af te komen
14 juni 2020
Nieuw boek van medicijndeskundige Peter Gotzsche: Mental health survival kit and withdrawal from psychiatric drugs. Aan de Nederlandse vertaling wordt gewerkt.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/boek-over-gevaren-van-psychiatrische-medicijnen-en-hoe-er-van-af-te-komen/

Onderzoek bij instelling: helft van de patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen heeft een verkeerde diagnose
31 mei 2020.
Dit blijkt uit een wetenschappelijke studie bij zorginstelling GGNet in Warnsveld, Gelderland. Bij de studie, die binnenkort gepubliceerd wordt in het blad European Psychiatry blijkt bij 49 procent van de patiënten de diagnose verkeerd, onvolledig of verouderd.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/onderzoek-bij-instelling-helft-van-de-patienten-met-ernstige-psychiatrische-aandoeningen-heeft-een-verkeerde-diagnose/

Antwoordbrief van Ministers over verantwoordelijkheden foute voorlichting ADHD
12 mei 2020
Februari 2020 stuurden wij een brief naar de ministers van volksgezondheid (VWS) en onderwijs en wetenschap (OCW) over de negatieve gevolgen van verkeerd onderwijs op het gebied van ADHD en van de DSM (het veel gebruikte psychiatrisch handboek).
Wij ontvingen antwoord in een brief van minister De Jonge (VWS) en ook namens minister Van Engelshoven (OCW), waarin zij beroepsgroepen (zoals de NVvP, de vereniging voor psychiatrie) als verantwoordelijken aanduiden en de door ons aangegeven schade niet ontkennen. Tevens ontkennen zij niet dat kinderrechten in het geding kunnen zijn.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/antwoordbrief-van-ministers-over-verantwoordelijkheden-foute-voorlichting-adhd/

Agressie en geweld door psychiatrische medicijnen, Youtube video’s
30 april 2020.

Bij de huidige aandacht voor de coronacrisis komen ernstige negatieve effecten van psychiatrische medicijnen niet meer in de media. Wij hebben vijf korte video’s aan ons Youtube-kanaal toegevoegd, over agressie, moord en zelfdoding door medicatie (met name SSRI-type antidepressiva).
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/agressie-en-geweld-door-psychiatrische-medicijnen-youtube-videos/

Waar komt het corona virus vandaan?
17 april 2020, update 5 mei 2020.
Om dat de effecten van de coronapandemie van invloed is op de psyche en op de behandeling van mensen met psychische problemen, willen wij de aandacht vestigen op een bericht van P. Breggin, (onafhankelijk kritisch psychiater, auteur, publicist, onderzoeker ) die 15 april jl. hierover publiceerde.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/waar-komt-het-corona-virus-vandaan/

Tien jaar NCRM nieuws psychiatrie
12 april 2020.
Een lijst van alle eerdere door ons gepubliceerde nieuws items van 2009 tot april 2020.
Ruim 250 pagina’s: Gevaar en bedrog rond psychiatrische medicatie, bijwerkingen, de macht van Farma en experts die gezond verstand missen, etc. Vrijheidsberoving en mensenrechten. ECT en andere fantasieoplossingen, etc. etc.
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2020/04/Alle-NCRM-website-nieuws-items-vanaf-2009.pdf