Met onderstaande lijst zijn alle nieuwsitems te bereiken die in de loop der jaren op de NCRM website zijn verschenen. ( U kunt met Google naar een onderwerp op onze site zoeken. Type in de adresbalk van de webbrowser: site:www.ncrm.nl/ dan een spatie en dan de gewenste zoekopdracht. Bijvoorbeeld: site:www.ncrm.nl/elektroshock

16 mei 2024. Lezing elektroshock. Met: uitleg, geschiedenis, filmfragmenten. En waarom elektroshock (ECT) een fout idee is. https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/jaarlijkse-dag-tegen-elektroshock/

9 mei 2024. Kritiek op psychiatrische behandeling met psychedelische middelen, zoals MDMA. Kritische expert verwijst o.a. naar incomplete tests en naar neuro-toxische effecten van psychedelische middelen (zoals MDMA) op het brein.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/psychedelica-bij-psychiatrische-behandeling-van-trauma/

12 april 2024. Acties tegen Europese psychiatrie-congressen in April. Twee van onze Europese zusterorganisaties organiseerden in april demonstraties tegen psychiatrie-congressen, in Boedapest en Florence. Kort verslag uit Boedapest: https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/acties-tegen-europese-psychiatrie-congressen-in-april/

13 maart 2024. Getraumatiseerd en opgesloten. Dwang in de jeugdzorg. Hoog tijd (lees: een eeuw over tijd!) om werk te maken van mensenrechten in de psychiatrie. https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/getraumatiseerd-en-opgesloten-mensenrechten-en-psychiatrie/

27 feb. 2024. Pittige lichamelijke activiteit blijkt beste remedie tegen depressie.
Uit een omvangrijke nieuw onderzoek is gebleken dat lichaamsbeweging door middel van wandelen of joggen beter is dan antidepressiva of cognitieve gedragstherapie voor de behandeling van depressie.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/pittige-lichamelijke-activiteit-blijkt-beste-remedie-tegen-depressie/

24 januari 2024. Eugenetica op overheidswebsite. Ter gelegenheid van de jaarlijkse holocaust herdenkingsdag (27 januari) schreven wij een brief naar de Minister van Justitie en Veiligheid over een tekst, gerelateerd aan eugenetica, zoals dat (nog steeds!) op een overheidswebsite staat. Zie: https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/holocaust-herdenking-en-duitse-psychiatrie/

10 januari 2024. Wij stuurden een brief naar minister VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over het hoge aantal kinderen dat nog steeds ADHD-medicatie krijgt voorgeschreven. Wij willen voorkomen dat er een generatie politici ontstaat die denkt dat dit soort medicatie normaal, of zelfs gewenst is. Zie:
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/brief-naar-minister-overmedicatie-adhd/

Eindejaarsnieuwsbrief NCRM.
15 december 2023.
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2023/12/NCRM-eindejaars-nieuwsbrief-dec.-2023.pdf
Onderwerpen:

  • Demonstraties tegen misstanden psychiatrie in Nederland en Europa
  • Onze oproep aan onze volksvertegenwoordigers: streef naar mensenrechten in de psychiatrie
  • Een mensonterende verklaring op een overheidswebsite
  • Hoe liggen de verantwoordelijkheden?
  • De invloed van Big Pharma
  • Verwijzing naar Mad in the Netherlands
  • De vrijwilligers van Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens wensen u een gezond, vrij en spiritueel 2024.

Australië: toelating van psychedelische drugs als psychiatrisch medicijn vanwege publieke druk en niet op basis van degelijke wetenschap.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/toepassing-psychedelische-drugs-in-psychiatrie-gebaseerd-op-wetenschap-van-lage-kwaliteit/

Oproep aan minister, bescherm mensenrechten in de psychiatrie.
19 oktober 2023. Wij stuurden 18 oktober jl. onze oproep naar minister, Kamerleden en andere beleidsverantwoordelijken om nu spoedig werk te maken van bescherming van mensenrechten in de psychiatrie. In onze oproep verwijzen wij naar documenten van WHO en VN om af te zien van het “biomedische model” in de GGZ omdat dat leidt tot gevaarlijke behandelingen en om werk te maken van mensenrechten in de psychiatrie. Zie: https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/oproep-aan-minister-bescherm-mensenrechten-in-de-psychiatrie/

30 September 2023. Grote protestactie bij psychiatrisch congres in Wenen. Onze Oostenrijkse zusterorganisatie Bürgerkommission für Menschenrechte (van het internationaal CCHR netwerk) organiseerde 30 september een grote demonstratie ter gelegenheid van het World Psychiatry Congress in Wenen. Vrijwilligers van ca. 10 van onze Europese zusterorganisaties waren aanwezig. Zie: https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/grote-protestactie-bij-psychiatrisch-congres-in-wenen/

Werken antidepressiva wel? Gesprek met dr. Dick Bijl, over het gevaar van medicijnonderzoek van slechte kwaliteit.
15 sept. 2023. Marlies Dekkers bij De Nieuwe Wereld in gesprek met dr. Dick Bijl, medicijndeskundige, epidemioloog.
Over de macht van Big Pharma en het falen van de controlerende instanties.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/werken-antidepressiva-wel-gesprek-met-dr-dick-bijl-over-het-gevaar-van-medicijnonderzoek-van-slechte-kwaliteit/

Grote zorgen over opslag gegevens GGZ-patiënten.
29 augustus 2023. Sinds 1 juli worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de persoonlijke gegevens van alle patiënten in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland verzameld. Bij de totstandkoming van deze maatregel zijn grote fouten gemaakt. Zie: https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/grote-zorgen-over-opslag-gegevens-ggz-patienten/

Internationale demonstratie tegen barbaarse psychiatrische “therapieën”.
1 september 2023. Onze Oostenrijkse zusterorganisatie organiseert een demonstratieve actie tegen een congres van de World Psychiatric Association. De actie is gepland op 30 september.
U kunt u bij deze actie aansluiten. Misschien bent u toevallig 30 september in de buurt van Wenen?
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/internationale-demonstratie-tegen-barbaarse-psychiatrische-therapieen/

Tekst van webpagina’s ADHD en pseudowetenschap zijn vernieuwd.
29 augustus 2023. De volgende twee pagina’s van deze website zijn vernieuwd:

26 juni 2023. NCRM nieuwsbrief van juni 2023, met o.a. protest tegen Big Pharma bij psychiatrisch ADHD-congres, eugenetica op overheidswebsite, medicijnafbouwproblematiek, aspecten van autisme. Zie:
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/nieuwsbrief-juni-2023/

21 mei 2023. Demonstratie bij ADHD congres in de RAI. Ongeveer 40 vrijwilligers en sympathisanten van Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM, deze website) demonstreerden donderdag 18 mei en zaterdag 20 mei jl. bij de RAI in Amsterdam bij het 9th World Congres on ADHD.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/demonstratie-bij-psychiatrisch-adhd-congres-amsterdam/

5 mei 2023. Petitie tegen sponsoring van congressen psychiatrie door Big Pharma. Directe aanleiding is de betrokkenheid van Big Pharma bij het World Congress on ADHD dat in mei gehouden wordt in de RAI in Amsterdam en dat gesponsord wordt door diverse farmaceutische bedrijven. https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/petitie-tegen-sponsoring-van-congressen-psychiatrie-door-big-pharma/

3 april 2023. Spaanse psychiaters verloren een rechtszaak tegen de inhoud van kritische webpagina’s en documentaires die uitgebreide informatie bieden over immorele activiteiten die wereldwijd door psychiaters worden uitgevoerd.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/spaanse-psychiatrie-kritische-groep-wint-rechtszaak-aangespannen-door-de-spaanse-vereniging-voor-psychiatrie/

23 maart 2023. Verzoek aan de minister: stop sponsoring psychiatrische congressen door Big Pharma. Onder andere vanwege de Week van de Psychiatrie (20 – 26 maart) verzochten wij minister Yesilgöz, van Justitie en Veiligheid, om wat te doen aan het sponsoren van psychiatrische congressen door de farmaceutische industrie. Belangen van farmaceutische bedrijven komen niet overeen met belangen van mensen met een psychisch probleem. https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/verzoek-aan-de-minister-stop-sponsoring-psychiatrische-congressen-door-big-pharma/

21 maart 2023. Onterecht eerbetoon aan foute psychiater tijdens ADHD congres. Ons protest tegen het plan om een corrupte psychiater te eren op een ADHD-congres dat in mei 2023 gehouden wordt in Amsterdam. https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/onterecht-eerbetoon-aan-foute-psychiater-tijdens-adhd-congres/

23 februari 2023. Tekst in mensenrechtenverdrag op overheidswebsite doet denken aan eugenetica.
Wij stuurden hierover een brief aan Kamercommissie VWS.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/tekst-in-mensenrechtenverdrag-op-overheidswebsite-doet-denken-aan-eugenetica/

17 feb. 2023. Kunstmatige intelligentie, ChatGPT, niet zo intelligent.
Er is een relatief nieuw computerprogramma (“ChatGPT”) in gebruik gekomen dat een complete tekst kan produceren als antwoord op een vraag van de gebruiker. Als test hebben wij ChatGPT gevraagd “wat de therapie is voor een kind met ADHD”. Pas op met ChatGPT.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/kunstmatige-intelligentie-chatgpt-niet-zo-intelligent/

31 januari 2023. Schijnproces bij de VN tegen de “vader” van raciale hygiëne van de Nazi’s.
Link naar het schijnproces (live) bij de VN tegen psychiater Ernst Rüdin, de “vader” van raciale hygiëne.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/schijnproces-bij-de-vn-tegen-de-vader-van-raciale-hygiene-van-de-nazis/

25 januari 2023. Herdenking massamoorden Tweede Wereldoorlog, Duitse psychiatrie.
Aankondiging schijnproces tegen NAZI-psychiater.
31 januari a.s. zal een schijnproces tegen nazi-psychiater Ernst Rüdin plaatsvinden bij de VN in New York, als onderdeel van het UN 2023 Holocaust Remembrance and Education programma. Het programma omvat tentoonstellingen, herdenkingsplechtigheden, lezingen enz.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/herdenking-massamoorden-tweede-wereldoorlog-duitse-psychiatrie/

9 januari 2023. Big Pharma steunt evenementen over ADHD.
Wij informeerden Kamercommissie VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over twee door Big Pharma gesponsorde evenementen die binnenkort in Nederland zullen plaats vinden.
• Jaarsymposium Kinder- en Jeugdpsychiatrie, gepland 17 januari 2023 in Amersfoort, gesponsord door de farmaceutische industrie. Wij zijn verbijsterd dat dergelijke sponsoring van een Nederlands symposium nog steeds is toegestaan.
• Internationaal ADHD-congres in Amsterdam.
Van 18 t/m 21 mei 2023 is er een groot internationaal psychiatrisch congres over ADHD in de RAI. Met Big Pharma sponsoring. Zie:
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/big-pharma-steunt-evenementen-over-adhd/

18 december 2022. Psychiatrische diagnose als controlemiddel (van de staat)
Oud-advocaat F. Staderman heeft recent een klacht ingediend bij een medisch tuchtcollege tegen een psychiater die een tekst heeft gepubliceerd waarin “complotdenken” als psychische stoornis wordt aangeduid. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling, want de geschiedenis leert dat totalitaire regimes dissidenten monddood maakten door hen op te sluiten in psychiatrische inrichtingen. Interview bij Cafe Weltschmerz.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/psychiatrische-diagnose-als-controlemiddel-van-de-staat/

8 december 2022. Eindejaarsnieuwsbrief, met info over onze activiteiten, psychiatrische medicatie, en -afbouw, invloed van Big Pharma, de “digitale pil”, enz.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/nieuwsbrief-van-december-2022/

23 november 2022. Tumor blijkt oorzaak van depressie-diagnose. Mw. S.werd als depressief gediagnosticeerd. Na twintig jaar zoeken is de oorzaak gevonden: een goedaardige tumor op haar hypofyse (een klier onderaan de hersenen).
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/depressie-nee-tumor-verkeerde-diagnoses-bij-vrouwen-zorg-ingericht-op-man/

2 november 2022, World Tapering Day. Psychiatrische medicijnen herstellen niet de oorzaak van psychische problemen. Deze middelen grijpen in op hersenen en lichaam, waardoor stoppen met medicijnen moeilijk kan zijn. Een aantal deskundigen ontwierpen en promoten goede afbouwschema’s: info tijdens World Tapering Day.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/informatie-over-afbouw-psychiatrische-medicijnen-op-world-tapering-day/

29 oktober 2022. Psychiatrie, experimentele ideologie met een duistere kant.
Het onafhankelijk weekblad De Andere Krant bracht een artikel over een eerder dit jaar verschenen boek van C.F. van der Horst. Wat er mis is met de ADHD-diagnose en met vele andere zaken in psychiatrie en onderwijs.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/psychiatrie-experimentele-ideologie-met-een-duistere-kant/

11 oktober 2022. Onderzoek naar de gevolgen voor de baby van antidepressivagebruik tijdens de zwangerschap. Een artikel, verschenen op de Mad In America website. En onze vertaling daarvan.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/gezondheidsrisicos-voor-babys-bij-gebruik-van-antidepressiva-tijdens-de-zwangerschap/

7 oktober 2022. In oktober is er een groot psychiatrisch congres gepland in Wenen, van de European College of Neuropsychopharmacology (ECNP).
De dominantie van de farmaceutische industrie bij dit onderwerp. https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/groot-psychiatrisch-congres-farmaceuten-ruim-vertegenwoordigd/

24 september 2022. Dr. Thomas Szasz waarschuwde 60 jaar geleden voor het gevaar van de psychiatrische diagnose. Een korte terugblik op de prestaties van Szasz, die deze maand tien jaar geleden overleed. https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/thomas-szasz-en-het-gevaar-van-de-psychiatrische-diagnose/

21 augustus 2022. Verzoek aan de minister van wetenschap i.v.m. Nationaal centrum voor wetenschapscommunicatie. Minister Dijkgraaf, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft het initiatief genomen voor een nationaal centrum voor wetenschapscommunicatie. Wij stuurden hem een brief, met het advies dat de informatievoorziening van het nieuwe centrum zich ook, en wel op verstandige wijze, met foute psychiatrische theorieën zou moeten bezig houden. Het brein staat de laatste decennia prominent in de belangstelling, ook wanneer van psychische stoornissen gesproken wordt. Een redeneerfout is snel gemaakt en kan langdurig ellende veroorzaken. https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/verzoek-aan-de-minister-van-wetenschap-i-v-m-nationaal-centrum-voor-wetenschapscommunicatie/

26 juli 2022. Verkoopverhaal antidepressiva klopt niet. Zeer recent werd het resultaat van uitgebreid onderzoek gepubliceerd dat (opnieuw) de gangbare theorie over rol die serotonine in de hersenen speelt, onderuit haalt. En dus hoe antidepressiva decennialang op foute gronden werden verkocht. (Antidepressiva omzet wereldwijd is ca. $ 15 miljard)
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/uitgebreid-nieuw-onderzoek-bevestigt-nadrukkelijk-dat-de-serotonine-theorie-van-depressie-niet-klopt/

21 juli 2022. Nieuwsbrief stichting NCRM, juli 2022
Onderwerpen: Informatie voor Kamerleden, ons advies aan de minister van wetenschap in verband met zijn initiatief voor een centrum voor wetenschapscommunicatie, psychiatrie congressen, wilsbeschikking psychiatrie, eerder dit jaar veschenen boeken, hernieuwde aandacht voor psychiatrische medicijnen als veroorzakers van agressie en geweld. En opzienbarend nieuws: de serotonine-hypothese, waarmee antidepressiva worden verkocht, klopt niet! https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/nieuwsbrief-stichting-ncrm-juli-2022/

Actie Den Haag en info voor Kamerleden. Oproep aandacht voor misstanden psychiatrie.
6 juli 2022 waren vrijwilligers van onze stichting in Den Haag voor een korte demonstratieve actie voor het gebouw van de Tweede Kamer. Wij boden alle individuele Kamerleden van commissie VWS (Volksgezondheid) ons compacte informatiemateriaal aan, bestaande uit flyers, bijwerkingenlijsten van psychiatrische medicijnen en een informatieboekje. https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/actie-den-haag-en-info-voor-kamerleden-oproep-aandacht-voor-misstanden-psychiatrie/

Teachers with special needs – uitleg en een verzoek om input van een hoogleraar orthopedagogiek
Juni 2022. Hoogleraar orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen Laura Batstra houdt het onderwijs een spiegel voor over hoe we naar gedragsproblematiek, labeling, diagnostisering en de gevolgen voor onderwijs kijken en maakt tegelijk de koppeling naar wat dit doet met het welbevinden van leerlingen en leraren. https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/teachers-with-special-needs-uitleg-en-een-verzoek-om-input-van-een-hoogleraar-orthopedagogiek/

Agressie, schietpartijen, acathisie en psychiatrische medicijnen
30 mei 2022. Na schietpartijen zoals die met name vanuit de VS gemeld worden, sturen wij de betreffende officials (burgemeester, politiecommissaris) de informatie dat psychiatrische medicijnen hierbij een rol kunnen spelen. Acathisie als belangrijke factor.
Zie: https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/agressie-schietpartijen-acathisie-en-psychiatrische-medicijnen/

Brief aan Kamercommissie: verbeteren van de situatie in de psychiatrie
18 mei 2022. Onder andere ter ondersteuning van onze brief van 29 april jl. aan de minister over de zeer geringe afname van gebruik van ADHDmedicatie voor kinderen, informeerden wij de Kamercommissie VWS over drie onderwerpen:

Medicijngebruik bij ADHD-diagnose bij jongeren neemt nauwelijks af
29 april 2022. Uit een combinatie van recente gegevens van Stichting Farmaceutische Kengetallen en van de GIP databank berekenen wij dat er in 2021 ruim 100.000 jongeren van 6 t/m 18 jr. waren die in 2021 ADHDmedicijnen gebruikten. Dat is ca. 4,3% van die leeftijdsgroep. Er is dus nauwelijks een afname sinds het rapport van de Gezondheidsraad in 2014. Wij vragen in een brief aan de minister om de getallen te verifiëren en wij vragen om er wat aan te doen.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/medicijngebruik-bij-adhd-diagnose-bij-jongeren-neemt-nauwelijks-af/

65-plussers die psychiatrische pillen gebruiken hebben na Covid 3x zoveel kans op dementie
In het ziekenhuis opgenomen COVID-patiënten ouder dan 65 jaar hadden drie keer zoveel kans om een diagnose dementie te krijgen als ze psychiatrische medicijnen slikten.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/65-plussers-die-psychiatrische-pillen-gebruiken-hebben-na-covid-3x-zoveel-kans-op-dementie/

Het falen van de geestelijke gezondheidszorg.
8 april 2022. De mainstream GGZ houdt star vast aan een mensbeeld waarbij emoties, gedachten en gedrag voortkomen uit de interactie tussen breincellen. Op deze fantasietheorie is de behandeling met psychiatrische pillen gebaseerd. Hierover, en meer, in een artikel van Hans Siepel, zoals verschenen in de Andere Krant 26 maart 2022.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/het-falen-van-de-geestelijke-gezondheidszorg/

Nieuw boek over falende psychiatrie: Wie is er nu eigenlijk gek?
19 maart 2022. Een jonge man met adolescentieproblematiek was ruim twintig jaar chronisch psychiatrisch patiënt, kreeg 22 verschillende diagnoses en ruim 40 verschillende psychiatrische medicijnen voorgeschreven. Hij publiceerde een boek: Wie is er nu eigenlijk gek?
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/nieuw-boek-over-falende-psychiatrie-wie-is-er-nu-eigenlijk-gek/

Elektroshock opnieuw negatief beoordeeld
18 februari 2022
Elektroshock (ECT) wordt ook in Nederland toegepast. In 2017 meldde het ministerie op ons verzoek het volgende:
(..) in 2015 werd in de curatieve GGZ 14.858 keer ECT toegepast op 966 patiënten, waarvan 28 keer ECT onder dwang. Van ECT in de langdurige zorg zijn geen cijfers te achterhalen. GGZ-instelling Parnassus meldt ongeveer 900 ECT-gevallen per jaar.
Deze tekst gaat over nieuwe kritiek op elektroshock vanuit de reguliere wetenschap, van februari 2022.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/elektroshock-opnieuw-negatief-beoordeeld/

Een boek over ADHD, reguliere psychiatrische behandeling, farmaceuten, onderwijs, wetenschap en veel meer.
9 februari 2022.
Er is een nieuw boek verschenen, met de titel De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid.
Met een andere kijk op kindergedrag, ADHD en harddrugs als ‘therapie’ ervoor. Tevens lijkt er een relatie te bestaan tussen de kwaliteit van het onderwijs en ADHD. Over de geneeskunst en de psychiatrie, hun alliantie met de farmaceutische industrie, enzovoorts.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/een-boek-over-adhd-reguliere-psychiatrische-behandeling-farmaceuten-onderwijs-wetenschap-en-veel-meer/

Problemen bij stoppen met medicatie: discussieavond in de Balie met ervaringsdeskundigen en experts.
3 februari 2022.
Stoppen met antidepressiva: is dat een goed idee? En als je dat wil, hoe zorgen we er dan vanuit de gezondheidszorg, psychiatrie en politiek voor dat iedere patiënt op een veilige manier kan stoppen? Discussieavond in de Balie met ervaringsdeskundigen en kritische wetenschappers over de wegen naar een goede afbouwmethode.
Terugkijken discussieavond, De Balie, 31 januari 2022, via:
https://www.ncrm.nl/medicatie/problemen-bij-stoppen-met-medicatie-discussieavond-in-de-balie-met-ervaringsdeskundigen-en-experts/

Eindejaarsnieuwsbrief NCRM.
16 december 2021.
Met o.a. laatste NCRMnieuws, een kort item over deep brain stimulation en een nieuwjaarswens.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/eindejaarsnieuwsbrief-ncrm/

Een flyer over wat er mis is met de reguliere psychiatrie.
12 december 2021
De achtergrond van misstanden in de psychiatrie.
Met aan de achterzijde extra info voor beleidsverantwoordelijken.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/informatieve-flyer-misstanden-psychiatrie/

Petitie misstanden psychiatrie aangeboden aan Kamercommissie VWS. 11 november 2021
Wij overhandigden een petitie over misstanden in de psychiatrie aan een delegatie van Kamercommissie VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
Wij vroegen met deze petitie onverminderde aandacht voor misstanden in de psychiatrie. Bij ons komen door de jaren heen meldingen binnen van mensen die ernstig beschadigd zijn door psychiatrisch handelen. Corona vraagt veel aandacht, maar misstanden in de psychiatrie mogen niet uit het oog verloren worden. https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/petitie-misstanden-psychiatrie-aangeboden-aan-kamercommissie-vws/

De opiatenramp. 20 oktober 2021.
De opiatenramp in de VS, de 500.000 doden, de miljardenschikkingen en over de achtergrond van de Sacklerfamilie die steenrijk werd van het opiaat Oxicontin – in Nederland Oxycodon geheten.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/de-opiatenramp/

Covid 19 angst; mentale gezondheid op dieptepunt en gaat verder achteruit
20 september 2021
Stichting Artsen Covid Collectief meldt op de website:
Nog niet eerder in de moderne geschiedenis is er zo veel aandacht besteed aan de risico’s op ziek worden, als de laatste anderhalf jaar. Voortdurend worden ons door overheid en de media doemscenario’s voorgehouden met dagelijkse updates over ziekenhuis- en ic-opnames. Deze boodschap van een continue aanwezige, ernstige medische dreiging, gecombineerd met de ingezette coronamaatregelen zoals afstand houden, avondklok en lockdowns hebben een diepgaande impact op het mentaal welbevinden van mensen.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/covid-19-angst-mentale-gezondheid-op-dieptepunt-en-gaat-verder-achteruit/

Stoppen met medicatie, dat doe je toch gewoon …
10 september 2021. Volgens onderzoek van het UMC Utrecht gebruiken ongeveer 3 miljoen Nederlanders slaapmiddelen, pijnstillers en medicijnen bij de behandeling van depressie of schizofrenie. Veel gebruikers van deze middelen zouden het gebruik van de medicatie willen afbouwen. Zomaar stoppen met de medicatie gaat meestal niet: lichaam en geest kunnen ernstig ontregeld raken.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/stoppen-met-medicatie-dat-doe-je-toch-gewoon/

Racistisch verleden van onderzoek naar psychedelische middelen
17 augustus 2021.
Een artikel over het racistische verleden van onderzoek naar psychedelische middelen, o.a. t.b.v. mind-control, in de tweede helft van de vorige eeuw. Schandalig onderzoek op burgers, gevangenen en patiënten.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/racistisch-verleden-van-onderzoek-naar-psychedelische-middelen/

Afbouwmedicatie: de rechter spreekt zich uit in het nadeel van patiënten die met medicatie willen stoppen.
11 augustus 2021. Zorgverzekeraar VGZ hoeft zogenoemde taperingstrips van de Regenboog Apotheek waarmee patiënten langzaam antidepressiva af kunnen bouwen, niet te vergoeden. Dat heeft de rechtbank in Gelderland besloten in een kort geding dat was aangespannen door de Vereniging Afbouwmedicatie.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/afbouwmedicatie-de-rechter-spreekt-zich-uit-in-het-nadeel-van-patienten-die-met-medicatie-willen-stoppen/

Voorlichtingsboekje psychiatrisch ingrijpen en de toekomst van uw kind. 8 augustus 2021
Het informatieboekje met de titel Psychiatrische Medicijnen & De Toekomst Van Uw Kind is al geruime tijd beschikbaar op onze website. We willen het weer even onder de aandacht brengen.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/voorlichtingsboekje-psychiatrisch-ingrijpen-en-de-toekomst-van-uw-kind/

NCRM nieuwsbrief juli 2021. 24 juli 2021.
De belangrijkste onderwerpen betreffen een mensenrechtenverklaring van de WHO (wereldgezondheidsorganisatie) m.b.t. psychiatrische behandeling en een verhelderend rapport over ADHD. Verder medicijnnieuws en Youtube links. Zie: https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/ncrm-nieuwsbrief-juli-2021/

Aanvullende info voor de minister over mensenrechten en psychiatrie i.v.m. de recente WHO publicatie hierover.
6 juli 2021
Wij stuurden aanvullende informatie aan minister en Kamerleden VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over het recente document van de WHO (World Health Organisation). Dat document vraagt om snelle humanisering van psychiatrische behandeling, waarbij aangedrongen wordt op een holistische benadering van mensen met psychische problemen in plaats van de ingesleten focus op medicatie en elektroshock.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/aanvullende-info-voor-de-minister-over-mensenrechten-en-psychiatrie-i-v-m-de-recente-who-publicatie-hierover/

Voorlichtingsrichtlijn ADHD probeert foute denkbeelden over ADHD te corrigeren. 25 juni 2021
De Richtlijn Voorlichting ADHD is 21 juni jl. gepubliceerd. Door slordige interpretatiefouten van onderzoek en door onterecht gebruik van medische termen is druk gedrag een hersenstoornis geworden, ADHD genaamd. Afgelopen decennia moesten, alleen al in Nederland, honderdduizenden kinderen daardoor de juiste behandeling missen en kregen in plaats daarvan een stimulerende drug voorgeschreven: Ritalin.
Met deze Richtlijn Voorlichting ADHD proberen een aantal verontruste deskundigen de gemaakte denk- en behandelfouten te corrigeren.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/voorlichtingsrichtlijn-adhd-probeert-foute-denkbeelden-over-adhd-te-corrigeren/

Nieuwe WHO richtlijn probeert einde te maken aan mensenrechtenschendingen in de GGZ
15 juni 2021
Wij stuurden een informatiebrief naar de minister van VWS en naar Kamercommissie VWS, over een nieuwe ontwikkeling bij de WHO (World Health Organisation). De nieuwe WHO richtlijn “Guidance on community mental health services: promoting person-centred and rights-based approaches” bevestigt nu dat geestelijke gezondheidszorg gebaseerd moet zijn op een op mensenrechten gebaseerde benadering.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/nieuwe-who-richtlijn-probeert-einde-te-maken-aan-mensenrechtenschendingen-in-ggz/

Antipsychoticum als slaapmiddel
22 mei 2021, radioprogramma Pointer.
Huisartsen en psychiaters schrijven het antipsychoticum quetiapine voor bij mensen met slaapproblemen. En dat terwijl de richtlijnen vooral benadrukken dit niet te doen. Ook bij een lage dosering kan quetiapine (Seroquel) voor ernstige bijwerkingen zorgen. En gebruikers kunnen er moeilijk mee stoppen.
Farmaceut AstraZeneca kreeg in 2009 een boete van 520 miljoen dollar omdat het middel gepromoot was voor andere doeleinden dan waar het medicijn voor is geregistreerd.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/antipsychoticum-als-slaapmiddel/

Traumatiserende psychiatrische behandeling
8 mei 2021
Wij ontvingen weer een melding van traumatiserende psychiatrische behandeling, waarvan wij hier de samenvatting plaatsen.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/traumatiserende-psychiatrische-behandeling/

Desastreuze effecten psychiatrische behandeling en -medicatie, verklaring van slachtoffer
30 april 2021
April 2021 ontvingen wij het verslag van wat iemand meemaakte die hulp zocht voor psychische nood.
Huiveringwekkende geschiedenis van bijwerkingen, traumatiserende behandeling en ernstige lichamelijke effecten.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/desastreuze-effecten-psychiatrische-behandeling-en-medicatie-verklaring-van-slachtoffer/

NCRM nieuwsbrief april 2021
16 april 2021
De nieuwsbrief is hier beschikbaar:
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/ncrm-nieuwsbrief-april-2021/

Terugblik tien jaar ADHD naar volksvertegenwoordigers verstuurd
2 april 2021
Deskundigen (ook op universiteiten) en beroepsgroepen (zoals de NVvP) zijn verantwoordelijk voor theorie, praktijk en beleid bij GGZ-zaken zoals behandelingsrichtlijnen. Deze personen en instanties denken echter al decennia-lang in bio-medische termen van brein, medicatie etc.. Op het gebied van ADHD leidde dat tot het onnodig voorschrijven van harddrugs (zoals Ritalin) aan honderdduizenden kinderen. Vandaag stuurden wij een document met de titel Terugblik tien jaar ADHD naar drie Kamercommissies. het document bevat voldoende verwijzingen naar verstandige deskundigen. Als de Kamerleden opletten zouden zij nu passende maatregelen kunnen voorstellen.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/terugblik-tien-jaar-adhd-naar-volksvertegenwoordigers-verstuurd/

Internationale actie voor 22-jarige jongen ter voorkoming van dwangbehandeling met elektroshocks
28 maart 2021
Een onafhankelijke groep, Mind Freedom (https://mindfreedom.org/ ), heeft het publiek gevraagd om de onderstaande functionarissen te schrijven / faxen / e-mailen met het verzoek om hun tussenkomst om het elektroshocken van een 22-jarige inwoner van Minneapolis, MN, Charles Helmer, te stoppen.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/internationale-actie-voor-22-jarige-jongen-ter-voorkoming-van-dwangbehandeling-met-elektroshocks/

Boek van dr. P. Gotzsche over psychiatrie, medicatie en afbouw daarvan
22 maart 2021.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat medicijnen tegen depressie en psychose meer kwaad dan goed doen, net als opnames op psychiatrische afdelingen of in inrichtingen. Tóch slikken mensen jarenlang medicijnen tegen psychische aandoeningen. Dat komt voornamelijk omdat ze niet meer zonder medicijnen kunnen.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/boek-van-dr-p-gotzsche-over-psychiatrie-medicatie-en-afbouw-daarvan/

Voor-aankondiging van document voor Kamercommissies over ADHD.
14 februari 2021
Wij noemen de geschiedenis van ADHD in Nederland, de invloed van aan farmaceuten gelieerde wetenschappers, de onbegrijpelijke laksheid van beleidsverantwoordelijke instanties en nieuw onderzoeksresultaat. https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/maandelijkse-update-voor-kamercommissie-vws-februari-2021/

Dreigt ADHD-diagnose voor kind? Dan ouders op cursus
6 februari 2021
In plaats van meteen de diagnose ADHD te krijgen, kunnen kinderen er baat bij hebben als hun ouders eerst een cursus volgen in de omgang met druk en dwars gedrag. Dat is een van de conclusies uit het proefschrift van M. Sluiter, die 4 februari jl. promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar ADHD, “een van de meest controversiële psychiatrische stoornissen”, zoals zij ADHD kwalificeert.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/dreigt-adhd-diagnose-voor-kind-dan-ouders-op-cursus/

NCRM webinar over de centrale rol van het brein in de psychiatrie
27 januari 2021:
Hersenbeschadigende therapiën. Directe aanleiding om het webinar op deze dag te doen was de herdenking van de holocaust, waar psychiatrie bij betrokken was.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/ncrm-webinar-brein-en-psychiatrie/

Nieuwjaarswens en terugblik op psychiatrie 2020
27 december 2020
Tijdens de coronaperiode staan individu en samenleving onder extra druk. We moeten blijven opletten dat door de lockdowns het gebruik van psychofarmaca en andere gevaarlijke middelen niet verder gestimuleerd worden.
Onderwerpen: Waarschuwingen en lering trekken uit het verleden, gevaarlijke fixatie op het brein en enkele lichtpuntjes.
Weblinks voor doorgaans betrouwbare info
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/nieuwjaarswens-en-terugblik-op-psychiatrie-2020/

NCRM nieuwsbrief december 2020
13 december 2020
Onderwerpen: Antwoord van de minister op onze vragen over verantwoordelijkheden van universiteiten en beroepsverenigingen, achtergrondinfo die we aan Kamerleden stuurden, autisme en ADHD zijn labels die een eigen leven zijn gaan leiden, antipsychotica en bijwerkingen, gratis informatiemateriaal, leesadvies.
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2020/12/NCRM-nieuwsbrief-december-2020-NCRM.pdf

Antwoord ministerie voor rechtsbescherming, ADHD-gediagnosticeerde kinderen.
29 november 2020
Wij ontvingen antwoord van het ministerie voor rechtsbescherming op onze vragen over de positie van ADHD-gediagnosticeerde kinderen.
Het is een antwoord op onze brief van 21 juni jl., waarbij wij verwijzen naar, onder andere, fouten in academisch onderwijs en verkeerde ideeën over ADHD die in de beroepsgroep heersen.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/antwoord-van-ministerie-voor-rechtsbescherming-adhd-gediagnosticeerde-kinderen/

On-ontdekte psychopaat in uw omgeving?
31 oktober 2020.
Voelt u zich mislukt, te vaak opgejaagd, angstig of somber? Er kunnen diverse oorzaken zijn. Een mogelijke oorzaak die te weinig aandacht krijgt, ook van zorgprofessionals, is de aanwezigheid van een psychopaat in uw omgeving. Over het percentage psychopaten onder de bevolking lopen de schattingen van deskundigen uiteen tussen 1% en 5%. Dit percentage geldt voor alle groepen en (dus) ook voor de gezondheidssector.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/on-ontdekte-psychopaat-in-uw-omgeving/

Coronatijd, ADHD, pas op voor ziektereklame
23 oktober 2020
Wees extra alert op reclame voor psychische problemen, met name in deze periode met maatschappelijke effecten van corona. En sinds 22 oktober jl. ook vanwege een luxe digitale “glossy” over ADHD. Directe medicijnreclame is in Nederland niet toegestaan, reclame voor ziekte mag wel.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/coronatijd-adhd-pas-op-voor-ziektereklame/

Ernstige psychische bijwerkingen bij anti-rook medicijn
14 oktober 2020
Bijwerkingencentrum Lareb ontving meldingen van psychische bijwerkingen na gebruik van het in Nederland niet goedgekeurde medicijn Tabex. De klachten waren psychose, angst, paniek aanvallen, zelfmoordgedachten en depressie. https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/ernstige-psychische-bijwerkingen-bij-anti-rook-medicijn/
Voor het anti-rook medicijn Champix was al eerder geweld als bijwerking genoemd. Daarnaast hebben antidepressiva consistent een verhoogd risico voor geweld.

Les- en informatiepakketten over achtergrond en gevaren van psychiatrische medicijnen nu gratis beschikbaar
1 oktober 2020.
Wij hebben nog een aantal informatiepakketten “Marketen van psychische stoornissen” gratis beschikbaar voor belangstellenden.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/les-en-informatiepakketten-over-achtergrond-en-gevaren-van-psychiatrische-medicijnen-nu-gratis-beschikbaar/

Interview met dr. P. Breggin over enkele afschrikwekkende aspecten van de (vrij recente) geschiedenis van de psychiatrie
17 september 2020
Interview met kritisch psychiater dr. P. Breggin en de Nederlandse vertaling daarvan.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/interview-met-dr-p-breggin-over-enkele-afschrikwekkende-aspecten-van-de-vrij-recente-geschiedenis-van-de-psychiatrie/

Over de Deep Sleep horrortherapie en de bijwerkingen van antidepressiva
6 september 2020
In een artikel over de horrortherapie die de naam Deep sleep therapie kreeg legt auteur dr. Philip Hickey een verband met het veronachtzamen van gewelduitbarstingen die veroorzaakt worden door antidepressivagebruik. (De links naar het artikel en naar de vertaling ervan, staan onderaan de tekst.)
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/over-de-deep-sleep-horrortherapie-en-de-bijwerkingen-van-antidepressiva/

Psychiatrie moet en kan anders; een korte update
21 augustus 2020
De Correspondent publiceerde eerder deze week een artikel met de titel “Labels? Behandelkamers? Deze buurtpsychiater gaat liever in het park een raketje met je eten”.
De auteur liep een dag mee met een “activistische buurtpsychiater” die met haar team dagelijks cliënten met zware psychiatrische problemen laagdrempelige zorg biedt.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/psychiatrie-moet-en-kan-anders-een-korte-update/

Medicijndeskundige dr. D. Bijl over ADHD-medicatie
1 augustus 2020
Medicijndeskundige Dick Bijl over adhd en psychofarmaca, interview bij café Weltschmerz.
Over medicatie met hard drugs en over de tuchtzaak die tegen hem werd gevoerd vanwege zijn kritische artikel over adhdmedicatie voor volwassenen.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/medicijndeskundige-dr-d-bijl-over-adhd-medicatie/

Nieuw onderzoek: omgevingsfactoren belangrijker dan genen bij psychisch lijden
26 juli 2020
Van schizofrenie, autisme en depressie werd decennialang gedacht dat psychisch lijden genetisch werd doorgegeven. Nieuw onderzoek wijst nu uit dat dat maar in beperkte mate het geval is. Omgevingsfactoren spelen een veel grotere rol.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/nieuw-onderzoek-omgevingsfactoren-belangrijker-dan-genen-bij-psychisch-lijden/

Onderzoekers adviseren: stoppen met elektroshock (ECT)
17 juli 2020
Een artikel, gepubliceerd in Ethical Human Psychology and Psychiatry, geeft een herbeoordeling van studies die elektroconvulsietherapie (ECT) bij depressiviteit vergelijken met placebobehandeling. De auteurs wijzen op het gebrek aan kwaliteitsonderzoek dat beschikbaar is om het gebruik van ECT te ondersteunen. Zij roepen op om het gebruik van ECT onmiddellijk op te schorten totdat degelijk onderzoek is gedaan.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/onderzoekers-adviseren-stoppen-met-elektroshock-ect/

NCRM nieuwsbrief van juli 2020
6 juli 2020
De NCRM-nieuwsbrief van juli 2020 is beschikbaar op
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2020/07/NCRM-nieuwsbrief-juli-2020.pdf

Verzoek aan minister om rechtsbescherming van adhd-gediagnosticeerde kinderen
21 juni 2020
Wij stuurden een brief naar de minister voor rechtsbescherming, minister S. Dekker, om rechtshulp te vragen voor kinderen met de adhd-diagnose.
In de brief verwijzen wij o.a. naar fouten in academisch onderwijs in verleden en heden die in aanzienlijke mate hebben bijgedragen tot onjuiste interpretatie en behandeling van het begrip adhd,
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/verzoek-aan-minister-om-rechtsbescherming-van-adhd-gediagnosticeerde-kinderen/

Boek over gevaren van psychiatrische medicijnen en hoe er van af te komen
14 juni 2020
Nieuw boek van medicijndeskundige Peter Gotzsche: Mental health survival kit and withdrawal from psychiatric drugs. Aan de Nederlandse vertaling wordt gewerkt.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/boek-over-gevaren-van-psychiatrische-medicijnen-en-hoe-er-van-af-te-komen/

Onderzoek bij instelling: helft van de patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen heeft een verkeerde diagnose
31 mei 2020.
Dit blijkt uit een wetenschappelijke studie bij zorginstelling GGNet in Warnsveld, Gelderland. Bij de studie, die binnenkort gepubliceerd wordt in het blad European Psychiatry blijkt bij 49 procent van de patiënten de diagnose verkeerd, onvolledig of verouderd.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/onderzoek-bij-instelling-helft-van-de-patienten-met-ernstige-psychiatrische-aandoeningen-heeft-een-verkeerde-diagnose/

Antwoordbrief van Ministers over verantwoordelijkheden foute voorlichting ADHD
12 mei 2020
Februari 2020 stuurden wij een brief naar de ministers van volksgezondheid (VWS) en onderwijs en wetenschap (OCW) over de negatieve gevolgen van verkeerd onderwijs op het gebied van ADHD en van de DSM (het veel gebruikte psychiatrisch handboek).
Wij ontvingen antwoord in een brief van minister De Jonge (VWS) en ook namens minister Van Engelshoven (OCW), waarin zij beroepsgroepen (zoals de NVvP, de vereniging voor psychiatrie) als verantwoordelijken aanduiden en de door ons aangegeven schade niet ontkennen. Tevens ontkennen zij niet dat kinderrechten in het geding kunnen zijn.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/antwoordbrief-van-ministers-over-verantwoordelijkheden-foute-voorlichting-adhd/

Agressie en geweld door psychiatrische medicijnen, Youtube video’s
30 april 2020.

Bij de huidige aandacht voor de coronacrisis komen ernstige negatieve effecten van psychiatrische medicijnen niet meer in de media. Wij hebben vijf korte video’s aan ons Youtube-kanaal toegevoegd, over agressie, moord en zelfdoding door medicatie (met name SSRI-type antidepressiva).
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/agressie-en-geweld-door-psychiatrische-medicijnen-youtube-videos/

Waar komt het corona virus vandaan?
17 april 2020, update 5 mei 2020.
Om dat de effecten van de coronapandemie van invloed is op de psyche en op de behandeling van mensen met psychische problemen, willen wij de aandacht vestigen op een bericht van P. Breggin, (onafhankelijk kritisch psychiater, auteur, publicist, onderzoeker ) die 15 april jl. hierover publiceerde.
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/waar-komt-het-corona-virus-vandaan/

Tien jaar NCRM nieuws psychiatrie
12 april 2020.
Een lijst van alle eerdere door ons gepubliceerde nieuws items van 2009 tot april 2020.
Ruim 250 pagina’s: Gevaar en bedrog rond psychiatrische medicatie, bijwerkingen, de macht van Farma en experts die gezond verstand missen, etc. Vrijheidsberoving en mensenrechten. ECT en andere fantasieoplossingen, etc. etc.
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2022/05/Alle-NCRM-website-nieuws-items-van-2009-tot-2020.pdf