Hare excellentie mw. E.I. Schippers

Ministerie van Gezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350 2500 EJ

Den Haag

Onderwerp: geweld en agressie door psychiatrische medicatie

Houten, 3 september 2013

 

Geachte mevrouw Schippers,

Hierbij zenden wij u een rapport over het verband tussen agressie, geweld en het gebruik van psychiatrische medicijnen. Tevens is bijgesloten een reactie op de inhoud van dit rapport door een deskundige van Lareb.

De inhoud van het rapport wordt ondersteund door actuele informatie over een door de Radboud Universiteit afgesloten test met het antidepressivum Paroxetine, waarover de Volkskrant op 28 augustus jl. publiceerde1 . Die test is gedaan om de rechters aan informatie te helpen over een moordzaak in 2008 in het Friese Harkema.

Graag zouden we een reactie van u ontvangen over de inhoud van het rapport en over de daarin geadviseerde maatregelen.

Hoogachtend,

(naam) medewerker van stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens.

Bijlagen:

-Rapport Oproep voor onderzoek naar de relatie tussen psychiatrische medicijnen, agressie en zinloos geweld.

-Verklaring Lareb deskundige. 1 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3499698/2013/08/28/Antidepressivum-kanagressief-maken.dhtml

Cc. Vaste Kamercommissie VWS

PDF:

 

Brief-Minister-Volksgezondheid-agressie-medicatie-NCRM-03092013