Wat te doen bij psychische problemen?

Hoewel stichting NCRM zich bezig houdt met misstanden in de psychiatrie en geen medische adviezen geeft of een specifieke alternatieve therapeutische richting aanraadt, kunnen we wel globaal een indicatie geven voor een een alternatieve aanpak indien psychische problemen zich voordoen. Onderstaand overzicht dient nadrukkelijk niet als vervanging van advies van goede, onafhankelijke, deskundigen.

ADHD
Besef dat psychiatrische medicatie te gemakkelijk wordt geadviseerd en ernstige bijwerkingen heeft. Ritalin, Concerta etc. zijn drugs en vallen onder de Opiumwet. Accepteer niet dat er druk wordt uitgeoefend om tot medicatie over te gaan. Over ADHD bestaan wijdverbreide misverstanden, ook onder experts (zie ook eindnoot 2).

Voor leer- en gedragsstoornissen bij jongeren (bijvoorbeeld ADHD) bieden we de volgende checklist, (die waarschijnlijk incompleet is):

Lichaamsbeweging. Zorg voor voldoende dagelijkse lichaamsbeweging.

School: Bezoek het schoolhoofd of de leerkracht die over uw kind heeft gerapporteerd. Stel kritische vragen en ga ook zelf op schoolkijken. Zijn er kinderen of volwassenen buiten de klas die uw kind pesten of kleineren?
Overtuig uzelf ervan dat uw kind de lesstof op school volledig begrijpt. Eis onderwijskundige oplossingen voor problemen in de klas. Studieproblemen kunnen veel ingrijpender zijn dan soms wordt gedacht en zijn misschien niet altijd gemakkelijk te ontdekken. Woorden die het kind niet, of verkeerd begrijpt kunnen studie in de weg zitten. Probeer te zorgen voor goede bijles als dat nodig is.

Thuis: Geef het kind aandacht en liefde.
Zijn er factoren die stress geven binnen het gezin zoals rivaliteit tussen kinderen, echtscheiding, misbruik? Is er veel ruzie thuis? Wordt er geluisterd naar wat het kind dwars zit? Worden meningsverschillen opgelost met goede communicatie? Het stimuleren van goed gedrag, meehelpen in huis, kan een goede bijdrage leveren.

Dieet, medisch:
Suiker kan een groot probleem zijn. (Kinderen krijgen gemiddeld ruim 100 gram per dag binnen.) Slechte voeding en gebrek aan beweging kunnen gevolgen hebben voor de emotionele staat en het gedrag. Zorg voor voldoende magnesium. Vitamine C is zeer belangrijk. De “aanbevolen dagelijkse hoeveelheid” is een absoluut minimum. Zorg ook voor voldoende vers fruit en verse groente.

Er kan sprake zijn van een stofwisselingsstoornis of zelfs vergiftiging. Of een allergie, parasieten of bijvoorbeeld slechte ogen kunnen het gedrag beïnvloeden. Ook een gebrek aan andere vitaminen of mineralen kan dit soort symptomen veroorzaken (zie ook eindnoot 1). Vraag eventueel aan een goede arts om deze zaken te controleren.

Tenslotte: Ook ADHD-achtige problemen gaan vaak vanzelf over. Zie bovenstaande checklist en kijk het nog een tijdje aan.

Zie ook https://drukendwars.nl/ . Zie ook eindnoot 2.

WAT KUNT U DOEN BIJ (ERNSTIGE) PSYCHISCHE PROBLEMEN?

Onderstaande adviezen zijn een korte samenvatting van hoofdstuk 7 van het boek DE VERBORGEN VERSCHRIKKINGEN VAN DE PSYCHIATRIE van auteur C.F. van der Horst. (Zie eindnoot 1)
Voor ernstige problemen, medicatie en andere zware behandelingen verwijzen wij nadrukkelijk naar een goede arts.

In het algemeen geldt dat hoe erger de klachten zijn, des te lichter de benadering en hoe kalmer de omgeving dient te zijn. Probeer zware medicatie en ingrijpende therapieën te voorkomen. Een relatief veilige en kalme omgeving waarin hij of zij niet wordt lastiggevallen, bedreigd of bang gemaakt en goede voeding zijn essentieel.

Medische zorg van een mild karakter is onontbeerlijk. Daarbij kunnen, vooral bij slaapproblemen, slaap- en/of kalmeringsmiddelen noodzakelijk zijn. Deze dienen — vanwege de vaak ernstige bijwerkingen — in een zo laag mogelijke dosering en gedurende een zo kort mogelijke tijd gegeven te worden.

Bij iemand die erg overweldigd is door het leven, is elke therapie van geestelijke aard uit den boze — deze is meer dan hij of zij aan kan en maakt de zaak alleen maar erger. Een rustig binnenplaatsje met een onbeweeglijk voorwerp kan hem mogelijk helpen, mits hij daar ongehinderd voor zijn herstel mag zitten. De nadruk dient op rust te liggen. Nadat iemand veel rust heeft gehad, is lichaamsbeweging belangrijk; later kan hobbywerk toegevoegd worden zoals tekenen, schilderen, boetseren, bloemschikken, elektronica, modelbouw en tuinieren — en dit allemaal in een kalme en veilige omgeving.

Voor minder ernstige gevallen zijn er diverse praktische stappen die bijdragen
aan een beter geestelijk welzijn:
Verandering van omgeving. Een verandering van omgeving voor enige tijd (weken, maanden of zelfs permanent) kan een wonderbaarlijke opleving betekenen.
Volledig medisch onderzoek. Soms kan een aantoonbare lichamelijke oorzaak een rol spelen in iemands geestelijke gesteldheid. Het uitsluiten van een onderliggende lichamelijke ziekte of tekorten aan essentiële voedingsstoffen zoals proteïnen, vitaminen, mineralen of andere nutriënten zou een standaard stap moeten zijn als iemand aanhoudende psychische klachten heeft. Een grondig medisch onderzoek door een orthomoleculair geschoold arts is aan te raden.
Educatie. het volgen van een opleiding of het verdiepen in een praktisch onderwerp, kan iemand helpen beter te overleven.
Leefstijl. Volwaardige en liefst biologische voeding, weinig geraffineerde producten en weinig witte suiker, spaarzaam alcohol, geen drugs en slechts in het uiterste geval en in overleg met uw (huis)arts medicijnen. Onder de laatste vallen ook ‘onschuldige’ pijnstillers. Vooral ook: lichaamsbeweging! Wandelen, minstens een half uur per dag.
Aandacht naar buiten. Een belangrijk element bij de aanpak van psychische klachten is het naar buiten richten van gedachten en belangstelling.
Invloeden van buitenaf. Psychische klachten komen vaker voor in een omgeving waar je niet jezelf kunt zijn en waar familieleden of ‘vrienden’ neerbuigende of kleinerende opmerking” maken. Dergelijke invloeden dragen bij aan stress.
Recreatie.
Toekomst. Het stellen en nastreven van doelen is erg belangrijk. Werk en hobby’s met een doel.
• Medicatie/polyfarmacie. Medicatie veroorzaakt een verstoring van de enzymsystemen in het lichaam. Bij chronisch gebruik kan ze tot psychische klachten leiden. Polyfarmacie, het nemen van meer dan één medicijn tegelijkertijd, versterkt dit effect nog.
Onafgemaakte bezigheden. Onafgemaakte activiteiten of klusjes geven verwarring Ze verstrooien de aandacht en kunnen iemand minder effectief en zelfs chaotisch maken. Indien dit voor u geldt, maak een lijst van alle zaken waaraan u begonnen bent en maak ze een voor een af.
Voedingssupplementen. Genoemd boek geeft een opsomming hiervan. Een orthomoleculair geschoolde arts of therapeut kan u adviseren wat in uw geval het beste is. Bedenk wel dat als iemand jarenlang medicatie, alcohol of drugs heeft gebruikt, het lichaam zo ontregeld is, dat de bovenstaande middelen niet hetzelfde werken als bij mensen die sober en gezond hebben geleefd. Daardoor kan de werking ervan bij deze mensen uitblijven of pas na een uitgebreid ontgiftingsprogramma optreden.
• Bezittingen. Deze kunnen — zowel in een overdaad als een tekort — een rol in iemands welbevinden spelen.

Stoppen met psychofarmaca
Gebruikt u op dit moment psychofarmaca en wilt u daarmee stoppen, dan is het van groot belang om dit in overleg met een goede arts te doen. Het plotseling stoppen met dergelijke middelen kan voor veel narigheid zorgen. Het gebruik dient geleidelijk verminderd te worden. Deze afbouw kan soms ettelijke maanden duren.’ Vraag om “taperingstrips” om heel geleidelijk te kunnen afbouwen. Vooral het afbouwen van de laatste milligrammen tot nul valt velen zwaar. Voor hen die begeleiding willen hebben om het afbouwen draaglijker te maken, bestaat er “The Road Back”, een internationaal programma.
Of neem contact op met Vereniging Afbouwmedicatie: https://verenigingafbouwmedicatie.nl/

Spontaan herstel
Een groot aantal psychische stoornissen gaat vanzelf weer over. Zo observeerde de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche dat de meeste depressieve mensen zonder pillen vanzelf herstellen, “want dit is het natuurlijke verloop van een onbehandelde depressie”. (eindnoot 3)

Eindnoten
1. C.F. van der Horst. De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid, ISBN 978-90-82-17720-6 . Dit boek behandelt uitgebreid ADHD en informeert over andere aspecten van psychiatrie en psychofarmaca.

2. Dr. L. Batstra, ADHD: Macht en Misverstanden. ISBN 978 94 92798015.

3. P. Gøtzsche. Dodelijke psychiatrie en stelselmatige ontkenning, ISBN 978-9047708414.

Waarschuwing:

Stop met het slikken van psychiatrische drugs uitsluitend met het advies en de begeleiding van een kundige arts.