Wat te doen bij psychische problemen?

Hoewel stichting NCRM zich bezig houdt met misstanden in de psychiatrie en geen medische adviezen geeft of een specifieke alternatieve therapeutische richting aanraadt, kunnen we wel globaal een indicatie geven voor een een alternatieve aanpak indien psychische problemen zich voordoen :

 

Onderzoek een eventuele medische oorzaak.

Laat een grondig lichamelijk onderzoek uitvoeren door een bekwame (niet-psychiatrische) arts om onderliggende lichamelijke problemen op te sporen en te behandelen. Vaak zijn lichamelijke/medische problemen de oorzaak van de symptomen die door de psychiatrie gediagnosticeerd worden als geestelijke stoornis. Zoals een stofwisselingsstoornis, vergiftiging, ontsteking, allergie, parasieten.

Uitgebreide informatie op: http://www.alternativementalhealth.com/articles/diamond.htm

Besef dat de therapeutische werking van lichaamsbeweging wordt onderschat, met name voor depressiviteit en ADHD (hardlopen!, in een groene omgeving spelen).

ADHD

Voor leer- en gedragsstoornissen bij jongeren (bijvoorbeeld ADHD) bieden we de volgende checklist aan:

 

School: Bezoek het schoolhoofd of de leerkracht die over uw kind heeft gerapporteerd. Stel kritische vragen en ga ook zelf op schoolkijken. Zijn er kinderen of volwassenen buiten de klas die uw kind pesten of kleineren? Overtuig uzelf ervan dat uw kind de lesstof op school volledig begrijpt. Zorg voor goede bijles als dat nodig is. Eis onderwijskundige oplossingen voor problemen in de klas.

 

Besef dat psychiatrische medicatie veel te gemakkelijk wordt geadviseerd en ernstige bijwerkingen heeft. Accepteer niet dat er druk wordt uitgeoefend om tot medicatie over te gaan.

 

Thuis: Zijn er factoren die stress geven binnen het gezin – rivaliteit tussen kinderen, echtscheiding, misbruik, enz. Is er veel ruzie thuis? Heeft u geprobeerd om iedereen hun problemen te laten vertellen (luisteren!) en hun meningsverschillen op te lossen met communicatie?

Dieet, medisch: Deskundigen zien steeds meer bewijs dat slechte voeding en gebrek aan beweging gevolgen kunnen hebben voor de emotionele staat en het gedrag. Er kan sprake zijn van een stofwisselingsstoornis of vergiftiging. Of een allergie, parasieten ofbijvoorbeeld slechte ogen kunnen het gedrag beïnvloeden. Ook een gebrek aan vitaminen of mineralen kan dit soort symptomen veroorzaken. Vraag eventueel aan een goede arts om deze zaken te controleren.

Zie ook http://www.adhdenvoeding.nl/

Rust en tolerantie

Graag verwijzen we ook naar de resultaten van Soteria, als een voorbeeld van een humaan psychiatrische experiment voor mensen met een psychose. (Zie ook http://www.moshersoteria.com/ )

Het eerste Soteria experiment liep in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Het was zodanig opgezet dat voor de patiënten een rustige, kalmerende omgeving werd gecreëerd, met respect en tolerantie voor het individu. Het was een initiatief van Dr. Mosher.

Loren R. Mosher had een positie in het psychiatrisch onderzoek in de VS.

Hij was het hoofd van het Center for Studies of Schizophrenia bij het National Institute of Mental Health, tussen 1969-1980. Mosher leidde het Soteria project, waar werd aangetoond dat er een betere manier bestaat om mensen te behandelen die aan schizofrenie en andere psychosen leiden en dat psychiatrische medicatie “een omvangrijke en tragische fout” is.

Het psychiatrisch establishment was ontzet: het succes van Soteria leidde ertoe dat Dr. Mosher gedwongen was zijn positie in de Amerikaanse psychiatrie op te geven.

Zie voor informatie in Nederland http://www.soterianederland.nl/

Zie onADHDboekjes voorlichtingboekje over dit onderwerp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe-wegen-voor-de-psychiatrieWim van der Steen, Nieuwe wegen voor de psychiatrie.

ISBN 978 90 8850 097 8

Van der Steen, emeritus hoogleraar biologie en wijsbegeerte, over de invloed van gezondheid en voeding op iemands geestelijke toestand.

Zijn ideeeën gaan parallel aan enkele van bovengenoemde punten.

 

Gezichtspunt van CCHR op alternatieve oplossingen:

 

Waarschuwing:

Stop nooit met het slikken van psychaitrische drugs zonder het advies en de begeleiding van een kundige (niet-pschiatrische) arts.