Voortgaande afname Ritalingebruik

24 januari 2019. In het nieuws: bij jongeren <18 jaar is gebruik van Ritalin verder afgenomen. Nu 25% minder dan in 2014.
https://nos.nl/op3/artikel/2268765-forse-daling-in-gebruik-van-adhd-medicijn-ritalin.html

Dit is een duidelijk bewijs hoe medicatie vanaf het begin van deze eeuw uit de hand kon lopen door het opstellen van behandelingsrichtlijnen over te laten aan de top-opinieleiders onder de psychiaters, met name aan hen die op een of andere manier geld van belanghebbende partijen ontvingen (farmaceuten).
In het begeleidende filmpje (filmpje https://youtu.be/6iCFD8D550o ) wordt gesteld dat “artsen en psychiaters verbaasd waren over hoe makkelijk het werd voorgeschreven en toen kwamen er strengere regels”. Dit is onjuist. Er kwam vanaf ca. 2009 tegendruk vanuit de samenleving, van Kamerleden, o.a. ons rapport over ADHD, kritische burgers en journalisten en enkele onafhankelijke deskundigen. Pas daarna kwamen eerst artsen en daarna kinderpsychiaters in actie en werd er een verzoek gericht aan de Gezondheidsraad.

0
  Related Posts
  • No related posts found.