Traumatiserende psychiatrische behandeling

8 mei 2021

Wij ontvingen weer een melding van traumatiserende psychiatrische behandeling, waarvan wij hier de samenvatting plaatsen.

https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2021/05/Verklaring-van-psychiatie-slachtoffer-NCRM-30-april-2021-1.pdf

De auteur meldt daarnaast:
De zorgverzekeraar dwingt tot behandeling door de reguliere GGZ. De GGZ zet nagenoeg alle complementaire zorg weg als kwakzalverij en beroept zich op wetenschappelijk onderzoek terwijl het bewijs van werkzaamheid daarvan ontbreekt.

Medicatie voorschrijven en op basis van de werking daarvan concluderen dat de diagnose klopt, is de omgekeerde wereld. Mensen blootstellen aan mensonterende praktijken en mensen ziek maken en hen dan ziek houden.

Verder wordt het volgende genoemd:

  • Toedienen van psychofarmaca met middelen waarvan ze niet weten wat ze op de lange(re) termijn voor gevolgen hebben en wat ze doen in het lichaam.
  • Emotionele chantage: zie de tekst in de bovengenoemde link.
  • Tegengeluid van een patiënt afdoen als gebrek aan ziektebesef en lekenpraat.
  • De patiënt afrekenen op gedrag dat te wijten is aan hun ziekte door ze steeds verder op zichzelf terug te werpen, terwijl ze hun nood niet eens meer kunnen verwoorden.
  • Mensen straffen met buitensluiten, isolatie en separatie zowel klinisch als ambulant. Meewerken aan de nood, bijdragen aan de nood en zelf nieuwe nood veroorzaken.
  • De kwetsbaarste persoon verantwoordelijk maken voor het gedrag van anderen. M.a.w. je hebt als patiënt alles aan jezelf te danken.
  • Heel veel geld en middelen steken in het verkrijgen van gepatenteerde zorg en zich daarmee ver verheffen boven complementaire, dus niet reguliere en niet verzekerde zorg.
  • Zich te beroepen op overmacht en (financiële) noodzaak. De zorgverzekeraar is hoofdaannemer, int de premies en gelden en deelt die uit aan gecertificeerde zorginstellingen. Die op hun beurt meer geld steken in het behalen van die certificering dan in het behalen van resultaten met en voor hun patiënt.

Uitzondering of regel?
Wij kunnen geen grootschalig onderzoek doen. Wij constateren wel dat er gelijksoortige ervaringen zijn, van mensen die elkaar niet kennen en er zijn opvallende overeenkomsten met meldingen van anderen van jaren geleden:

2021:
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/desastreuze-effecten-psychiatrische-behandeling-en-medicatie-verklaring-van-slachtoffer/

2019:
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/verslag-van-een-ontmoeting-tussen-twee-personen-x-en-y-die-psychiatrische-instellingen-van-binnen-hebben-meegemaakt/

2016:
http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2016/09/Gedwongen-behandeling-mishandeling-in-de-geestelijke-gezondheidszorg.pdf

0
  Related Posts
  • No related posts found.