Onterecht eerbetoon aan foute psychiater tijdens ADHD congres

In 2009 meldde journalist Joop Bouma, van dagblad Trouw, het resultaat van Amerikaans senaatsonderzoek naar psychiater dr. J. Biederman. Uit dat onderzoek bleek dat dr. Biederman $ 1,6 miljoen aan advieskosten van medicijnfabrikanten incasseerde, waarvan hij slechts $ 200.000 aan de universiteitsfunctionarissen van Harvard rapporteerde. In latere jaren is ook door anderen (en door ons) vaak naar deze beïnvloeding door farmaceuten verwezen.

Tijdens het 9th World Congress on ADHD, dat in mei in de RAI te Amsterdam wordt gehouden, wordt dr. Biederman geëerd door een symposium aan hem op te dragen (symposium “dadicated to Joe Biederman”). Wij hebben hiertegen bezwaar aangetekend.

In de Nederlandse ADHD-behandelingsrichtlijn van 2005 staan ca. 50 verwijzingen naar dr. Biederman, die onder psychiaters in hoog wetenschappelijk aanzien stond. Dit droeg bij aan de verviervoudiging van het aantal kinderen dat in Nederland de stimulerende drug Ritalin kreeg voorgeschreven. De Gezondheidsraad toonde zich in zijn rapport van 2014 daarover bezorgd nadat verontruste burgers, enkele volksvertegenwoordigers en enkele onafhankelijke deskundigen daartegen publiekelijk in het geweer waren gekomen.

Tevens leverde dr. Biederman een stevige bijdrage aan het voorschrijven van antipsychotica aan kinderen in de VS. Zijn onderzoek bepleitte de bipolaire stoornis bij kinderen terwijl hij op de loonlijst stond van de farmaceut Johnson & Johnson. De New York Times publiceerde dit destijds en meldde een 40-voudige toename van de Amerikaanse kinderen die het label “bipolaire stoornis” kregen. Er was daardoor een toename van het aantal kinderen die antipsychotica kregen voorgeschreven waarvan bekend is dat ze diabetes, hartproblemen en gynaecomastie bij kinderen veroorzaken. (gynaecomastie = borstgroei bij mannen.) Het is gedeeltelijk te wijten aan Biederman’s onderzoek van twijfelachtige kwaliteit dat van de ca. 1200 kinderen in de VS die tussen 1993 en 2008 Risperdal voorgeschreven kregen, ernstige problemen kregen; er werden 31 sterfgevallen gemeld.

Wij hebben de voorzitter van het organiserend comité middels een brief gevraagd zich in te spannen het voorgenomen eerbetoon aan dr. Biederman tijdens genoemd congres achterwege te laten. Hij leverde een aanzienlijke bijdrage aan het voorschrijven van hard drugs (zoals Ritalin) aan miljoenen kinderen wereldwijd en was waarschijnlijk mede oorzaak van de dood van kinderen door het promoten van een antipsychoticum. Brief:

https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2023/03/Bezwaarschrift-ADHD-congres-Biederman-NCRM-webversie.pdf

Wij vinden het trouwens sowieso zeer ongepast dat psychiatrische congressen royaal worden gesponsord door farmaceutische bedrijven, wat vrije ontwikkeling van wetenschap in de weg zit. Wij hebben eerder hierover een brief gestuurd naar Kamercommissie VWS en overwegen nu een brief te sturen naar de minister van J&V omdat dit soort sponsoring volgens ons neigt naar corruptie. Het bejubelen van Biederman illustreert ons inziens hoe zwak de mainstream psychiatrie is en hoe groot de invloed van Big Pharma.

Zie ook:
https://www.trouw.nl/nieuws/de-wankelende-god-joseph-biederman~bb553926/
https://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2014/07/03/adhd-medicatie-en-maatschappij/dossier-adhd-medicatie-en-maatschappij.pdf
https://www.cchrint.org/2014/09/19/world-psychiatric-association-agrees-with-cchrs-official-complaint-josephbiederman/

0
  Related Posts
  • No related posts found.