Elektroshock opnieuw negatief beoordeeld

18 februari 2022
Elektroshock (ECT) wordt ook in Nederland toegepast. In 2017 meldde het ministerie op ons verzoek het volgende:
(..) in 2015 werd in de curatieve GGZ 14.858 keer ECT toegepast op 966 patiënten, waarvan 28 keer ECT onder dwang. Van ECT in de langdurige zorg zijn geen cijfers te achterhalen. (Ref. https://www.ncrm.nl/electroshocks/opvraag-van-gegevens-elektroconvulsietherapie-ect-elektroshock/).
GGZ-instelling Parnassus meldt voor Nederland ongeveer 900 ECT-gevallen per jaar.

Al eerder plaatsten wij op onze website zware kritiek op ECT van de psychiatrie-criticus Peter Breggin, zie de verwijzing onderaan deze pagina. Het brein te belasten met een reeks elektrische pulsen tot 400 Volt en 0,9 Ampère is een bizarre uitwas van het psychiatrisch concept van psychische problemen, die “gerepareerd” zouden moeten worden door met elektrisch geweld in te grijpen op de breinbedrading (connectiviteit tussen breincellen).

Recente kritiek (februari 2022) op elektroshock vanuit de reguliere wetenschap.

Het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet Psychiatry publiceerde recent een discussie tussen critici en verdedigers van ECT. Onderzoeker J. Read legde uit waarom argumenten van voorstanders van elektroshock niet kloppen.

In 2021 publiceerden onderzoekers onder leiding van dr. John Read een studie waarin werd vastgesteld dat een derde van de patiënten in Engelse klinieken ECT (elektroshock) tegen hun wil kreeg. Als reactie daarop voerden ECT-voorstanders in de Lancet Psychiatry aan dat het tijd was om het bestaan van goed onderzoek naar elektroconvulsietherapie te erkennen. Zij beschuldigden Read ervan bevooroordeeld te zijn tegen de procedure. Ze noemden ECT “de meest effectieve van alle psychiatrische behandelingen”. Dat artikel was geschreven door Tania Gergel, Robert Howard en anderen. (Volgens Read is met name R. Howard een consultant voor een van de ECT-klinieken.)

Nu hebben Read en anderen een reactie hierop geschreven die februari 2022 is gepubliceerd in Lancet Psychiatry. Over Gergel’s bewering dat ECT “de meest effectieve van alle psychiatrische behandelingen” is, schrijft Read dat er “een totaal gebrek aan nader onderzoek van ECT” is. Read merkt op dat de laatste keer dat ECT werd vergeleken met een placebobehandeling in 1985 was.

In een ander onderzoek concludeerden Read en andere onderzoekers – waaronder de beroemde Harvard onderzoeker Irving Kirsch – dat “er geen bewijs is dat ECT effectief is voor de doelgroep: oudere vrouwen, ernstig depressieve mensen, of voor suïcidale mensen, mensen die tevergeefs eerst andere behandelingen hebben geprobeerd, onvrijwillige patiënten of adolescenten.”

Ze schreven dat ECT “onmiddellijk moet worden stopgezet totdat met goed onderzoek is onderzocht of er echt voordelen van ECT zijn tegenover de grote nadelen.”

Read schrijft dat Gergels bewijs voor de veiligheid van ECT misleidend is. De studie die Gergel aanhaalt – een grote studie met meer dan 100.000 deelnemers – vond in feite dat 1 op de 39 patiënten hartproblemen kreeg na ECT.

Bovendien schrijft Read: “We zijn bezorgd over het aanhoudende geheugenverlies dat wordt gemeld door tussen de 12% en 55% van de ECT patiënten. Dat wordt onvoldoende gecontroleerd door veel klinieken voor ECT.”
Volgens Read verdraait voorstander Gergel de conclusies en citeert hij het onderzoek verkeerd.

Lees een meer uitgebreide samenvatting hier: https://www.madinamerica.com/2022/02/read-rebuts-biased-ect-defenders/ (Op verzoek kunnen wij een Nederlandse vertaling van dit artikel toesturen.)


Juli 2020 meldden wij een eerder artikel van onderzoeker J. Read (en anderen): https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/onderzoekers-adviseren-stoppen-met-elektroshock-ect/

Informatie van ECT criticus P. Breggin, Nederlandstalig: http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2015/12/ECT-brochure-concept-NCRM.pdf

Uitleg over elektroshock: https://www.cchrint.org/ect-basics/. Engelstalig, eventueel kunnen wij een vertaling leveren.

ECT psychiater maakt apparatuur gereed.
0
  Related Posts
  • No related posts found.