Corona, maatregelen en geestelijke gezondheid

Volg het RIVM advies m.b.t. hygiëne! (ref 1.)

27 maart 2020, bijgewerkt 30 maart 2020

-In een brief aan de Tweede Kamer noteert stichting MIND negatieve gevolgen voor kwetsbare patiënten. MIND schrijft o.a. (…) gezinnen waarin iemand is met ernstige psychische problemen, met grote angsten of met suïcidale gedachten. (Ref 2).

-Artikel op de Mad in America website over corona, mensenrechten en mensen met psychische aandoeningen:
https://www.madinamerica.com/2020/03/statement-covid19-persons-psychosocial-disabilities/

Wij ontvingen de volgende verwijzingen van onze collega’s in de VS (CCHR):

-Een artikel in de thelancet/psychiatry (maart 2020), zegt: “Tijdige geestelijke gezondheidszorg moet dringend worden ontwikkeld in het licht van het virus ”, waarbij gespecialiseerde teams voor geestelijke gezondheidszorg worden opgericht om psychiatrische behandelingen te verlenen. (Ref. 3)

-Behavioral Health Business meldde dat de situatie rond COVID-19 gunstig is voor de gezondheidsindustrie, omdat het “zou kunnen leiden tot een grotere vraag naar diensten voor geestelijke gezondheidszorg”. (Ref. 4)

-Psychology Today meldde dat COVID-19 zal leiden tot toename van angst en daarmee toename van medicatie voor angststoornissen en antidepressiva. (Ref. 5)
De verkoop van antidepressiva steeg in New York na de 9/11 –aanslag.

-Medicijnexpert dr. Peter Gøtzsche meldt in een artikel over de overreactie op het coronavirus ook een dreigende omzetverhoging voor antidepressiva – met de daarmee gepaard gaande toenemende kans op zelfmoord:
https://www.deadlymedicines.dk/wp-content/uploads/Gøtzsche-The-Coronavirus-mass-panic-is-not-justified.pdf

Referenties:
1.https://www.rivm.nl/hygiene

2.https://mindplatform.nl/media/4687/download/20-026%20brief%20crisisstructuur%20corona%20-ggz.pdf?v=1

3.“Specialised psychiatric treatments and appropriate mental health services and facilities should be provided for patients with comorbid mental disorders.”
Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed
www.thelancet.com/psychiatry Vol 7 March 2020

4.“Despite the ongoing turmoil COVID-19 is causing around the globe, the viral outbreak shouldn’t hurt the behavioral health industry long-term and could even lead to a higher demand for mental health services”
https://bhbusiness.com/2020/03/10/coronavirus-concerns-shake-up-behavioral-industry-could-boost-demand-for-services/
Coronavirus Concerns Shake Up Behavioral Health Industry, Could Boost Demand for Services

5.“(…) Examples of anxiety disorders include panic disorder, generalized anxiety disorder, substance or medication induced anxiety disorder, separation anxiety disorder, social anxiety disorder, anxiety disorder due to medical condition, specific phobia, agoraphobia, and selective mutism, according to the fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) by the American Psychiatric Association (APA).”
“(…) Depending on the anxiety disorder, treatment may include medications (e.g. anti-anxiety, antidepressants, (…)”
Psychology Today, How COVID-19 May Impact Mental Health. When anxiety about a coronavirus becomes a problem. Posted Mar 02, 2020

0
  Related Posts
  • No related posts found.