Onderzoek bevestigt: te vaak foute therapie bij ADHD -gedrag

3 april 2020
De zoveelste bevestiging van ons standpunt: Ritalin wordt al jaren op onverantwoordelijke manier voorgeschreven. De krakkemikkige regels die er zijn worden ook nog eens slecht nagevolgd.

https://mediator.zonmw.nl/mediator-40/geen-ritalin-recept-zonder-goede-diagnostiek/

Dr. Pieter Hoekstra, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie onderzocht het voorschrijven van ADHD-medicatie en vond o.a. het volgende:

  • Voorschrijven van methylfenidaat mag pas wanneer de ADHD matig tot ernstig is. (*) Die afweging is slechts in 1 procent van de gevallen gebeurd.
  • De richtlijn bevat overigens geen duidelijke ijkpunten om de ernst van de ADHD te bepalen, ook niet de nieuwe ggz-standaard uit 2019. Volkomen objectieve testen daarvoor bestaan ook niet.
  • De arts moet dus altijd zelf een klinische inschatting maken. Daarvoor zijn de gesprekken met ouders en leerkrachten essentieel. (…) Maar die situatie kwamen we in de praktijk zelden tegen.’
  • De onderzoekers ontdekten ook dat ouders en leerkrachten weinig psychosociale begeleiding aangeboden kregen. ‘Bij een milde of matige ADHD zou je moeten starten met leerkrachttraining of oudertraining. Alleen, die ernstbepaling ontbreekt dus meestal. De leerkrachtbegeleiding wordt in slechts 20 procent van de gevallen gegeven, de oudertraining in slechts 4 procent van de gevallen. Een teleurstellend resultaat.’

Hoekstra: “ Je zou op grond van onze resultaten kunnen vermoeden dat veel kinderen onterecht te lang Ritalin krijgen.”

(*) noot: Ons standpunt: wij zien de ” noodzaak” om Ritalin voor te schrijven aan kinderen vooral als een schandelijk mislukken van onze samenleving, op dit punt.

Al in februari stuurden wij een klacht naar de ministers over het slechte studiemateriaal voor studenten. Zie https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/brief-naar-ministers-om-opheldering-verantwoordelijkheden-foute-voorlichting-adhd/

0
  Related Posts
  • No related posts found.