Kinderpsychiatrie zorgelijk over Ritalingebruik

Kinderpsychiatrie zorgelijk over Ritalingebruik.
Op 16 april jl. ontving staatssecretaris Van Rijn (VWS) uit handen van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) een statement over ADHD en gebruik van medicatie.
Kinderpsychiaters maken daarmee hun zorgen kenbaar over toename in het gebruik van medicatie bij kinderen met ADHD die voorgeschreven wordt zonder grondig onderzoek. Ook de trend dat studenten in toenemende mate ADHD medicatie gebruiken om beter te kunnen studeren, baart de kinderpsychiaters zorgen. De kinderpsychiaters benadrukken dat ongeoorloofde medicamenteuze behandeling van kinderen met ADHD en oneigenlijk gebruik van ADHD medicatie niet zonder gevaar is.
Ons commentaar: waarom nu pas, na een decennium van onstuimige groei van Ritalingebruik? En waarom is “ongeoorloofde medicamenteuze behandeling” niet zonder gevaar? Ritalin is een drug, altijd geweest. Toch vinden we het gunstig dat nu enig gezond verstand lijkt door te breken in die sector.
0
  Related Posts
  • No related posts found.