Nederlandstalige website Ritalinhandel geblokkeerd

16 april 2019. Wij ontvingen vandaag van de Russische ambassade de melding dat een Nederlandstalige website waar het ADHD-medicijn Ritalin te koop werd aangeboden, na aanwijzingen van ons geblokkeerd is. Eerder dit jaar mislukte een poging om dit via de Nederlandse politie gedaan te krijgen omdat de website vanuit Rusland beheerd werd en omdat ook de server zich niet in Nederland bevond. Via de Russische ambassade is het dus wel gelukt.
Ritalin is een psychostimulantium dat onder de Nederlandse Opiumwet valt en dat alleen als medicijn voorgeschreven mag worden. Bezit ervan als pepmiddel is onwettig, hoewel misbruik door studenten inmiddels een hoge vlucht heeft genomen.
Toepassing van het medicijn voor ADHD is slechts symptoombestrijding, met schadelijke bij-effecten. Er is onvoldoende aandacht voor de lange termijn effecten op het brein van het opgroeiende kind; wel is inmiddels aangetoond dat Ritalin gebruikende kinderen gemiddeld enkele cm korter blijjven. Genoemde excessen van misbruik zijn, althans gedeeltelijk, toe te schrijven aan de explosieve groei, tot ca. 2014, van Ritalin als ADHD-medicatie.
Na ontvangst van het bericht van de Russische ambassade blijkt na enig navragen dat Ritalin in Rusland niet voorgeschreven mag worden, ook niet bij bij verschijnselen die in het westen als ADHD worden gekenmerkt. Verder meldde de ambassade dat het Nederlandse contact bij Interpol over deze kwestie is ingelicht.

0
  Related Posts
  • No related posts found.