Medicijngebruik bij ADHD-diagnose bij jongeren neemt nauwelijks af

29 april 2022. Het medicijngebruik bij ADHD-diagnose bij jongeren neemt nauwelijks af. Wij stuurden een brief hierover naar de minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en naar de Kamercommissie.

https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2022/04/Vragen-Minister-Kamercomm.-VWS-geringe-afname-adhdmedicatie-web-NCRM.pdf

De Gezondheidsraad toonde zich juli 2014 zorgelijk over de snelle toename van ADHD medicatie tot dan toe. Dat rapport meldde dat in die tijd ca. 4,5% van de jongeren van 6 tot 19 jaar medicatie met methylfenidaat voor ADHD gebruikte (Ritalin, Concerta, etc.). Als gevolg van dit rapport drongen eerst de huisartsen (2014) en daarna de kinderpsychiaters (2015) aan op matiging bij het voorschrijven van deze middelen.
Uit een combinatie van recente gegevens van SFK en van de GIP databank berekenen wij ruim 100.000 jongeren van 6 t/m 18 jr. die in 2021 ADHDmedicijnen gebruikten. Dat is ca. 4,3% van die leeftijdsgroep. Er is dus nauwelijks een afname. Wij vragen de minister om de getallen te verifiëren en wij vragen om er wat aan te doen.

Zie meer info over ADHD op https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2021/05/Terugblik-10-jaar-ADHD-t.b.v.-Kamercomm.-VWS-en-OCW-2-april-2021.pdf

Boekje uit ons voorlichtingsmateriaal
0
  Related Posts
  • No related posts found.