Verzoek aan minister om rechtsbescherming van adhd-gediagnosticeerde kinderen

21 juni 2020

Wij stuurden een brief naar de minister voor rechtsbescherming, minister S. Dekker, om rechtshulp te vragen voor kinderen met de adhd-diagnose.

In de brief verwijzen wij o.a. naar fouten in academisch onderwijs in verleden en heden die in aanzienlijke mate hebben bijgedragen tot onjuiste interpretatie en behandeling van het begrip adhd, waardoor een relatief hoog percentage kinderen (ca 4%, ordegrootte 100.000) een passende behandeling moe(s)ten missen. Dit leidde o.a. tot overmatig voorschrijven van psychiatrische medicijnen aan kinderen, voornamelijk middelen op basis van methylfenidaat, zoals Ritalin en Concerta.

Hiermee worden de volgende artikelen van het internationaal kinderrechtenverdrag overtreden: de artikelen 2, 8, 12.1, 16, 24, 33, resp. discriminatie, identiteit, respect voor opvattingen van het kind, privacy en het onterecht toedienen van psychotrope stoffen.

Met een viertal vragen verzoek wij de minister om passende maatregelen.
Onze brief is hier te vinden:
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2020/06/brief-minister-Dekker-rechtszekerheid-ADHD-webversie-21-juni-2020-NCRM.pdf

0
  Related Posts
  • No related posts found.