Hoofdredacteur Geneesmiddelenbulletin bleef binnen de grenzen bij zijn kritiek op ADHD medicatie bij volwassenen.

21 maart 2017.
Een psychiater had bij het tuchtcollege geklaagd dat de uitlatingen van D. Bijl, hoofdredacteur van Geneesmiddelenbulletin, in een publicatie en op tv over de veiligheid en effectiviteit van medicamenteuze behandeling van volwassenen met ADHD tot onrust onder zijn patiënten hadden geleid. Bijl bekritiseerde het toenemend voorschrijven van methylfenidaat bij deze groep, terwijl het middel voor volwassenen niet geregistreerd staat. Hij wees daarbij op de weigering van de EMA (Europese registratieautoriteit voor geneesmiddelen) om een handelsvergunning te verlenen voor het ADHDmedicijn Concerta (methylfenidaat), omdat de werking niet tegen de bijwerkingen zou opwegen.
De klacht is afgewezen.
Het betreffende actualiteitenprogramma terugkijken: https://www.npo.nl/brandpunt/19-10-2014/KN_1661808
0
  Related Posts
  • No related posts found.