Kritische terugblik op tien jaar ADHD

10 maart 2021

21 April 2021 is het tien jaar geleden dat vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een succesvolle hoorzitting organiseerde over ADHD, wat na een aantal tussenstappen resulteerde in een rapport van de Gezondheidsraad over ADHD in 2014, over de ADHD-diagnose en -medicatie voor kinderen.

Bij Kamercommissie VWS vragen wij hiervoor aandacht met de notitie Terugblik tien jaar ADHD. Zeer in het kort noemen wij een aantal onderwerpen, zoals de oude behandelingsrichtlijn ADHD uit 2005 die nog steeds wordt ...

Continue Reading →
0

Maandelijkse update voor Kamercommissie VWS, februari 2021

14 februari 2021
Vandaag stuurden wij ons maandelijkse bericht aan Kamercommissie VWS.

Beknopte info psychiatrie t.b.v. Kamercommissie VWS
Editie 14 feb. 2021: ADHD

Ontbrekende kennis en belangstelling bij bestuurlijke en controlerende instanties.
Na de ontluisterende onthullingen bij de toeslagenaffaire raden wij aan om de gang van zaken rond biomedische psychiatrische behandeling, zoals medicatie en de schandalige kwestie rond de afbouw daarvan, nog eens goed te bekijken.
Als handvat adviseren wij voorlopig: de gang van zaken rond ADHD, want die leent zich hiervoor ...

Continue Reading →
0

Dreigt ADHD-diagnose voor kind? Dan ouders op cursus

6 februari 2021
In plaats van meteen de diagnose ADHD te krijgen, kunnen kinderen er baat bij hebben als hun ouders eerst een cursus volgen in de omgang met druk en dwars gedrag. Dat is een van de conclusies uit het proefschrift van M. Sluiter, die 4 februari jl. promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar “een van de meest controversiële psychiatrische stoornissen”, zoals zij ADHD kwalificeert. Ze pleit voor laagdrempelige hulp thuis en op school voor kinderen ...

Continue Reading →
0

NCRM-webinar Brein en Psychiatrie

27 januari 2021

Vandaag hielden wij een webinar over de centrale rol van het brein in de psychiatrie.
Directe aanleiding om het op deze dag te doen was de herdenking van gebeurtenissen, voorafgaand aan en tijdens de Tweede Wereldoorlog waar psychiatrie nauw bij betrokken was: de moord op gehandicapten en mensen met een “psychiatrische ziekte”. (27 januari, internationale herdenkingsdag holocaust.)
De bijbehorende presentatie is hier te vinden: https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2021/01/NCRM-webinar-rond-de-holocaustherdenking-versie-27-jan-2021.pdf

Korte toelichting:

  1. Inhoud
  2. Mira de Vries (voorzitter van Vereniging MeTZelf) herdenkt vrijheidsvoorvechter dr. Thomas Szasz
  3. Korte ...
Continue Reading →
0

Nieuwjaarswens en terugblik op psychiatrie 2020

27 december 2020

Tijdens de coronaperiode staan individu en samenleving onder extra druk. We moeten blijven opletten dat door de lockdowns het gebruik van psychofarmaca en andere gevaarlijke middelen niet verder gestimuleerd worden.

Waarschuwingen
In een artikel eerder dit jaar verwezen wij o.a. naar de waarschuwing van auteur dr. Philip Hickey waarmee hij aandacht vroeg voor bijwerkingen van medicijnen. Zie: https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/over-de-deep-sleep-horrortherapie-en-de-bijwerkingen-van-antidepressiva/ . Hij wees daarbij op een horrortherapie in Australië in de zeventiger jaren, die slechts aan het licht werd gebracht ...

Continue Reading →
0

NCRM nieuwsbrief december 2020

13 december 2020
De NCRM nieuwsbrief van December 2020 vindt u hier: https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2020/12/NCRM-nieuwsbrief-december-2020-NCRM.pdf

Onderwerpen:

  • Antwoord van de minister op onze vragen over verantwoordelijkheden van universiteiten en beroepsverenigingen van o.a. psychiaters en psychologen.
  • Achtergrondinfo die we aan Kamerleden stuurden.
  • ADHD en Covid-19.
  • Autisme en ADHD zijn “containerbegrippen”. Het zijn labels die een eigen leven zijn gaan leiden.
  • Antipsychotica en bijwerkingen,
  • Gratis informatiemateriaal.
  • Leesadvies
Continue Reading →
0

Antwoord van ministerie voor rechtsbescherming, ADHD-gediagnosticeerde kinderen.

29 november 2020
Wij ontvingen antwoord van het ministerie voor rechtsbescherming op onze vragen over de positie van ADHD-gediagnosticeerde kinderen.
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2020/11/Antwoord-ministerie-rechtsbescherming-adhd-9-nov-2020-NCRM.pdf

Het is een antwoord op onze brief van 21 juni jl., waarbij wij verwijzen naar, onder andere, fouten in academisch onderwijs en verkeerde ideeën over ADHD die in de beroepsgroep heersen. Dit leidde te vaak tot verkeerde behandeling en tot het voorschrijven van psychiatrische medicijnen (drugs) aan honderdduizenden kinderen. Hiermee worden meerdere artikelen van het internationaal kinderrechtenverdrag overtreden.

Wij bezinnen ...

Continue Reading →
0

On-ontdekte psychopaat in uw omgeving?

31 oktober 2020
Voelt u zich mislukt, te vaak opgejaagd, angstig of somber? Er kunnen diverse oorzaken zijn. Een mogelijke oorzaak die te weinig aandacht krijgt, ook van zorgprofessionals, is de aanwezigheid van een psychopaat in de omgeving. Over het percentage psychopaten onder de bevolking lopen de schattingen van deskundigen uiteen tussen 1% en 5%. Dat percentage geldt gemiddeld dus ook voor de zorgprofessionals.

In een notitie die wij maakten naar aanleiding van een gesprek tussen twee psychiatrieslachtoffers werd dit aspect ...

Continue Reading →
0

Coronatijd, ADHD, pas op voor ziektereklame

23 oktober 2020
Dit bericht is een waarschuwing om extra alert te zijn op reclame voor psychische problemen, met name in deze periode met maatschappelijke effecten van corona. En sinds 22 oktober jl. ook vanwege een luxe digitale “glossy” over ADHD die op het internet is verschenen. Directe medicijnreclame is in Nederland niet toegestaan, reclame voor ziekte mag wel. Over wetenschappers met een geprogrammeerd brein en de belangen van farmaceutische bedrijven.

WHO en covid-19
De WHO (World Health Organisation) had 10 ...

Continue Reading →
0

Ernstige psychische bijwerkingen bij anti-rook medicijn

14 oktober 2020
Bijwerkingencentrum Lareb ontving meldingen van psychische bijwerkingen na gebruik van het in Nederland niet goedgekeurde medicijn Tabex. De klachten waren psychose, angst, paniek aanvallen, zelfmoordgedachten en depressie. Tabex wordt geproduceerd in Bulgarije.
Zie de waarschuwing op:
https://www.lareb.nl/news/psychiatrische-bijwerkingen-bij-illegaal-anti-rookmiddel-tabex-1

De werkzame stof in Tabex, cytisine, zit ook in Asmoken. Asmoken is in Nederland wel goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor Champix. De actieve stof in Champix is varenicline. Cytisine uit Tabex en Asmoken lijkt op varenicline.

Medicijnen in verband met meldingen van ...

Continue Reading →
0
Page 3 of 14 12345...»