OPROEP: Meld bijwerking Adhd medicijnen

28 november 2019

Ongeveer 80.000 Nederlandse jongeren gebruiken medicijnen bij ADHD. Zowel de ADHD-diagnose als de therapie met medicatie zijn onderwerp van kritiek van onafhankelijke deskundigen.

ADHD medicijnen (bekend onder de termen Ritalin, Equasym, Medikinet, Concerta, Methylfenidaat, Dexamfetamine) zijn geen onschuldige middelen. Zij vallen onder de Opiumwet en de veiligheid op lange termijn is niet aangetoond.
Ter voorbereiding van een juridische actie om het gebruik van dit soort medicatie bij ADHD en de achtergrond daarvan aan de kaak te stellen, zoeken wij mensen die bij hun kind ernstige bijwerkingen van deze medicijnen hebben ondervonden.

Als u dergelijke (ernstige) bijwerkingen bij kinderen in uw nabijheid hebt ervaren, dan zouden wij die informatie graag ontvangen.

Per mail : adhd@ncrm.nl

Of per post : Stichting NCRM, Postbus 94427, 1090 GK Amsterdam.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
De NCRM-vrijwilligers,

0
  Related Posts
  • No related posts found.