Op deze pagina:

  • Zyprexa en bijwerkingen
  • De eerste Nederlandse schadeclaim
  • Rechtszaken in de VS
  • Juridische bijstand

 

 

Zyprexa; bijwerkingen

Olanzapine (merknamen Zyprexa of Zalasta) is een z.g.n. atypisch antipsychoticum.

Let op de bijwerkingen. Zie bijvoorbeeld onze Nederlandse bijwerkingenmeldingsite LAREB:

 

http://databank.lareb.nl/Bijwerkingen zoek bijwerkingen onder de naam Olanzapine.

Uit de lange lijst bijwerkingen selecteren we onder het kopje “Psychisch” (gezien juli 2009):

abnormaal gedrag (1 melding)
agitatie (3 meldingen)
agressie (1 melding)
angst (5 meldingen)
automutilatiegedachte (1 melding)
delirium (3 meldingen)
depressie (2 meldingen)
desoriëntatie (2 meldingen)
dysphemia (1 melding)
geslaagde suicide (4 meldingen)
hallucinatie, visueel (1 melding)
manie (3 meldingen)
obsessieve-compulsieve stoornis (2 meldingen)
onverschillig (1 melding)
prikkelbaarheid (1 melding)
psychotische stoornis (2 meldingen)
rusteloosheid (3 meldingen)
schizofrenie, paranoïde type (1 melding)
verminderd libido (1 melding)
verwarde toestand (4 meldingen)
zelfmoordgedachte (2 meldingen)
zelfmoordpoging (11 meldingen)

 

 

Zyprexa tests?

Van Zyprexa wordt bijvoorbeeld gemeld: …. In his book, Robert Whitaker, reported that one in every 145 subjects who entered the trials for the atypical antipsychotics Zyprexa, Risperdal, Seroquel, and Serdolect had died. Despite these known effects, children between 6 to 11 were recruited for a clinical trial at the University of California Los Angeles soon after Zyprexa was approved for adults.

(Zie bijvoorbeeld http://www.lawyersandsettlements.com/articles/00074/teenscreen.html )

 

Eerste Nederlandse schadeclaim tegen producent Lilly: diabetes veroorzaakt door bijwerking van Zyprexa (of Olanzapine).

9 juli 2009: EO Netwerk presenteerde de eerste claim in Nederland tegen Lilly wegens bijwerking van Zyprexa.
Zie de uitzending op:

 

Eli Lilly betaalde in januari 2009 de hoogste afkoopsom ooit (1.415 billion dollar, ruim 1 miljard euro) nadat klokkenluiders uit het bedrijf een zaak naar buiten hadden gebracht. Lilly heeft zijn antipsychoticum Zyprexa jarenlang intensief gepromoot voor off label behandeling van bejaarden tegen dementie, depressie, slapeloosheid en wat dies meer zij, in de wetenschap bovendien van diabetes als bijwerking van dit zware medicijn.

EO Netwerk terugzien op https://www.youtube.com/watch?v=XY0eWolHjqo

bijvoorbeeld http://www.rug.nl/staff/g.c.g.dehue/Dehue%20Over%20vertrouwen%20in%20de%20farmaceutische%20industrie,%20met%20lit.%20verw..doc
Zie ook http://www.ncrm.nl/Zyprexa.html

dit hebben we al 2 jaar op de website staan; het doet denken aan de recente affaire van de op kinderen gerichte “ADHD-quiz” van Lilly; zie 5 mei op de nieuwspagina)

 

 

Al in augustus 2007 publiceerden we het volgende persbericht:

ZYPREXA-SLACHTOFFERS KUNNEN AANSLUITEN BIJ AMERIKAANSE RECHTSZAAK

 

Een Amerikaanse rechter stelde onlangs de datum vast voor de rechtszaak die slachtoffers van Zyprexa (antipsychoticum) aanspanden tegen producent Eli Lilly, op 15 oktober 2007. Patiënten klagen Eli Lilly aan vanwege verzwegen bijwerkingen zoals extreem overgewicht, diabetes, afwijkingen in de bloedsuikerspiegels en zelfs overlijden. Nederlandse slachtoffers kunnen zich nog aansluiten bij deze rechtszaak.

Eli Lilly was reeds lange tijd op de hoogte van deze bijwerkingen maar hield ze verborgen voor het grote publiek. Tot op heden heeft Eli Lilly ruim 26.000 om deze redenen aangespannen rechtszaken geschikt en werd er al meer dan 1,2 miljard dollar uitbetaald aan slachtoffers van Zyprexa. Er zijn echter 500 aanklachten overgebleven van mensen die de schikking niet geaccepteerd hebben.

Rechter Jack Weinstein uit New York kondigde recentelijk aan dat hij ongeveer 30 van de overgebleven 500 aanklachten op 15 oktober gaat behandelen. Openbare aanklagers van diverse Amerikaanse staten hebben zich aangesloten bij de aanklachten tegen Eli Lilly. Het aantal aanklachten kan nog groter worden als patiënten uit andere landen hun zaak aan de bestaande aanklachten koppelen. De Australische advocaat Simon Harrisson kondigde aan dat zijn advocatenkantoor overweegt om zich aan te sluiten bij de Zyprexa-rechtszaak. Het kantoor vertegenwoordigt diverse Zyprexa slachtoffers in Australië.

In januari 2007 ontstond er een rel in Amerika toen advocaat Jim Gottstein geheime documenten van Eli Lilly doorspeelde aan o.a. de New York Times, die er uitvoerig aandacht aan besteedde. Uit de stukken bleek dat Eli Lilly al tijdens de registratie procedure van Zyprexa bij de Food and Drugs Administration (FDA) in 1996 op de hoogte was van de risico’s op diabetes en extreem overgewicht door Zyprexa. Eli Lilly hield deze informatie achter en zette de registratie procedure door. Ze bleven Zyprexa in advertenties aanprijzen als veilig en bleven het “off-label” voorschrijven van het middel promoten.

In Nederland gebruiken tienduizenden mensen Zyprexa en is bij veel slachtoffers niet bekend dat er in Amerika rechtszaken worden gevoerd over de verzwegen bijwerkingen van het middel. Nederlandse slachtoffers die diabetes of extreem overgewicht hebben gekregen van Zyprexa kunnen zich nog aansluiten bij de Amerikaanse Zyprexa rechtszaak. Ze kunnen zich informeren door “Zyprexa trial” in te toetsen in Google of contact op te nemen met een goede letselschade-advocaat in Nederland.

Het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) stelt dat het publiek niet alleen voorgelicht behoort te worden over de bijwerkingen van psychiatrische medicatie zoals Zyprexa maar ook geïnformeerd dient te worden over het feit dat psychiatrische diagnoses subjectief zijn en niet objectief vastgesteld kunnen worden. Psychiatrische diagnoses worden letterlijk in het leven gestemd tijdens een jaarlijkse bijeenkomst van de American Psychiatric Association waarvan velen leden financiële banden hebben met de farmaceutische industrie. Psychiatrische diagnoses zijn niet te onderbouwen met lichamelijk onderzoek, er zijn geen bloedonderzoeken, hersenscan’s of röntgenfoto’s mogelijk die de aan-of afwezigheid van een zogenaamde “geestelijke stoornis” vast kunnen stellen.

Meer informatie over de bijwerkingen van psychiatrische medicatie en over de tientallen officiële waarschuwingen die er de afgelopen jaren tegen zijn afgegeven vindt u op: www.bijwerkingenpsychiatrischemedicijnen.nl.

 

 

Juridische bijstand

Het advocatenkantoor SAP  richt zich op slachtoffers in Nederland n.a.v. de bovenstaande Zyprexa-zaak..

 

Slachtoffers kunnen zich melden bij:
Letselschade advocaten
Mevr. H. van Ommen
telnr. 033-4613048
Amersfoort.

http://www.sapadvocaten.nl/

 

Advies voor juristen.

The lawyers know how to attack psychiatry: http://www.mentalhealth.freeuk.com/lawyer.htm

 

LET OP: stop niet zomaar met gebruik van psychofarmaca. Doe dit onder begeleiding van een goede arts. Psychofarmaca zijn gevaarlijke, niet zelden levensgevaarlijke stoffen, die grotendeels verboden zouden moeten worden.