Nieuwjaarswens en terugblik op psychiatrie 2020

27 december 2020

Tijdens de coronaperiode staan individu en samenleving onder extra druk. We moeten blijven opletten dat door de lockdowns het gebruik van psychofarmaca en andere gevaarlijke middelen niet verder gestimuleerd worden.

Waarschuwingen
In een artikel eerder dit jaar verwezen wij o.a. naar de waarschuwing van auteur dr. Philip Hickey waarmee hij aandacht vroeg voor bijwerkingen van medicijnen. Zie: https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/over-de-deep-sleep-horrortherapie-en-de-bijwerkingen-van-antidepressiva/ . Hij wees daarbij op een horrortherapie in Australië in de zeventiger jaren, die slechts aan het licht werd gebracht door een stagiaire die de zaak niet vertrouwde. Let op: er kwam jarenlang geen weerstand van de betrokken professionals.
Een soortgelijk verschijnsel zagen wij bij de explosie van het gebruik van ADHD-medicatie vanaf het begin van deze eeuw, waartegen pas tien jaar later actie werd ondernomen. Dit gebeurde na groeiende weerstand uit de samenleving en niet vanuit het psychiatrisch vakgebied. In de psychiatrische professie wordt bij ADHD overigens nog steeds waarde gehecht aan clowns zoals dr. J. Biederman, van wie al in 2009 werd aangetoond dat hij ruim een miljoen ontving van farmaceuten en dat niet op gaf aan zijn universiteit.

Verklaring Duitse vereniging voor psychiatrie
Eind 2020 was het 10 jaar geleden dat de voorzitter van de Duitse vereniging voor psychiatrie dr. F. Schneider eindelijk toegaf hoe de Duitse psychiatrie betrokken was bij de aanvang van de vernietiging van, wat de nazi’s noemden, “onwaardig leven”. Tot de verklaring van Schneider werden mensen, of organisaties (waaronder de onze!), die wezen op de rol die de Duitse psychiatrie gespeeld had tijdens de opkomst van het Nazi-dom, gebagatelliseerd. De tekst van Schneider is hier te vinden: https://www.dgppn.de/en/Core-areas/psychiatry-in-time-of-National-Socialism/speech-schneider.html#0
Zie in dit verband ook https://www.metzelf.nl/herdenking.html

Gevaarlijke fixatie op het brein. En enkele lichtpuntjes.
De gretigheid waarmee de hoofdstroom van de psychiatrie bij psychische problemen de focus houdt op de hersenen in plaats van op liefde en begrip, blijft zorgwekkend. Hiermee ligt immers de weg open voor behandelingen die op het brein ingrijpen, zoals psychofarmaca, elektroshock en deep brain stimulation (DBS). Bij dit laatste noemen wij het Neuralink-initiatief van technologisch genie Elon Musk . Wij hebben daarover eind 2019 bericht: https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/brein-online/ . Er is bij dit onderwerp echter één lichtpuntje: 22 juli 2020 twitterde Musk plotseling: ‘ You don’t have a soul, you are a soul ‘. Misschien zag hij in 2020 even het licht.
Behalve dit lichtpuntje willen wij er op wijzen dat critici en slachtoffers van elektroshock en medicatie en van andere vruchteloze behandelingen bij psychisch lijden, niet alleen staan. Er is een professionele tegenstroom. En er zijn tientallen boeken, organisaties en websites die verstandig over genoemde onderwerpen uitwijden.

Weblinks voor doorgaans betrouwbare info
Website van onze moederorganisatie (VS): https://www.cchr.org/
Kritisch, alle onderwerpen over psychiatrie: https://www.madinamerica.com/
Afbouwmedicatie: https://verenigingafbouwmedicatie.nl/
Steungroep afbouwen antidepressiva https://www.facebook.com/groups/antidepressia
Psychose en antipsychotica: https://www.psychosenet.nl
Medische en therapeutische zelfbeschikking: https://www.metzelf.nl
Goede info ADHD: https://adhdendrukgedrag.nl/
ECT (elektroshock) en DBS (deep brain stimulation): https://breggin.com/ect-resources-center/
Al onze nieuwsitems: https://www.ncrm.nl/ncrm-nieuws-items-overzicht-in-chronologische-volgorde/
Waarschuwing van dr. P. Breggin, aanklikbaar op: https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/ernstige-waarschuwing-voor-je-in-zee-gaat-met-een-psychiater/
Ons NCRM-kanaal op Youtube https://www.youtube.com/user/NCRMinfo/videos
U kunt op onze site met Google naar onderwerpen zoeken. Type: site: https://www.ncrm.nl/, gevolgd door een spatie en uw zoek-onderwerp.

Er zijn diverse goede boeken over psychiatrie en aanverwante onderwerpen.

Vrijwilligers van NCRM danken de geïnteresseerde lezers en volgers en donateurs van NCRM en anderen die bijdragen en wensen iedereen een voorspoedig 2021.

Iedereen een voorspoedig 2021
0
  Related Posts
  • No related posts found.