Psychiatrie moet en kan anders; een korte update

21 augustus 2020
De Correspondent publiceerde eerder deze week een artikel met de titel “Labels? Behandelkamers? Deze buurtpsychiater gaat liever in het park een raketje met je eten”.
De auteur liep een dag mee met een “activistische buurtpsychiater” die met haar team dagelijks cliënten met zware psychiatrische problemen laagdrempelige zorg biedt.
Zie artikel op: https://decorrespondent.nl/11495/labels-behandelkamers-deze-buurtpsychiater-gaat-liever-in-het-park-een-raketje-met-je-eten/1178467400-ab3380ea

Eerder verscheen van dezelfde auteur een artikel bij De Correspondent over hetzelfde onderwerp: “De revolutie in de psychiatrie is begonnen.” Link: https://decorrespondent.nl/10629/de-revolutie-in-de-psychiatrie-is-begonnen-dit-zijn-de-rebellen/4794423657111-d8774b9b .

Zo nu en dan ontvangen wij een adviesvraag m.b.t. (gedwongen) psychiatrische behandeling en wij moeten dan het antwoord tot het volgende beperken: er is voor ernstige psychische problemen in Nederland nauwelijks de mogelijkheid voor een medicijnvrije behandeling.

Zover wij weten is er één (1) instelling in Nederland die (voor mensen die voor het eerst een ernstige psychisch probleem hebben) behandeling biedt in een huiselijke, prikkelarme omgeving, met zo weinig mogelijk medicatie en geen direct gevaar voor elektroshock: de instelling Soteria-Emergis in Zeeland.

Onze poging in 2019 om via de Minister extra geld beschikbaar te krijgen voor onderzoek naar medicijnvrije behandeling heeft geen effect gehad. Zie ons verzoek hier: https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2019/11/Dwang-in-de-GGZ-en-ontbrekende-medicijnvrije-behandeling-NCRM.pdf.

Zie het antwoord van de Minister hier: https://www.ncrm.nl/correspondentie-met-de-overheid/reactie-van-ministerie-vws-op-onze-notitie-over-ontbrekende-medicijnvrije-behandeling-bij-ernstige-psychische-aandoeningen/

Medicijnvrije behandeling in Noorwegen
Eerder in augustus verscheen een rapport over onderzoek naar resultaten bij medicijnvrije behandeling in Noorwegen, wat rond 2016 mogelijk werd door tussenkomst van een Noorse ombudsman.
https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-020-02770-2 .

Het document concludeert: “(..) De gezondheidszorg in Noorwegen is misschien een stap dichter bij het optimaliseren van de zorg voor mensen met een psychose, waardoor meer keuze voor de patiënt mogelijk is en de dialoog en daarmee de interpersoonlijke relatie tussen de patiënt en de therapeut wordt verbeterd.(..)”.

 https://www.madinamerica.com/2017/03/the-door-to-a-revolution-in-psychiatry-cracks-open/

0
  Related Posts
  • No related posts found.