Toepassing psychedelische drugs in psychiatrie gebaseerd op wetenschap van lage kwaliteit

MDMA en psilocybine waren in Australië oorspronkelijk verboden stoffen en werden tot voor kort niet “therapeutisch” gebruikt.

Omdat de belangstelling voor het gebruik van recreatieve, hallucinogene medicijnen voor psychiatrische behandeling echter over de hele wereld is gegroeid, lobbyde een machtige groep, bekend als Mind Medicine Australia, ervoor om ze te gaan classificeren (goedkeuren) als medicijnen.

In 2020 besloot de TGA (Therapeutic Goods Administration, de Australische toezichthoudende instantie), na overleg met de Adviescommissie Geneesmiddelenplanning (ACMS, commissie van experts), de medicijnen te behouden als verboden drugs.

De publieke druk leidde er echter toe dat het besluit heroverwogen werd en er volgde een opdracht om een rapport op te laten stellen door onafhankelijke experts, onder leiding van dr. Kisely van de Universiteit van Queensland.

In hun rapport (https://researchers.mq.edu.au/en/publications/an-evaluation-of-the-therapeutic-value-benefits-and-risks-of-meth ) concludeerden de onderzoekers Kisely, Connor en Somogyi dat de wetenschappelijke basis voor de toepassing van psychedelische medicijnen van lage kwaliteit was, dat psychedelische middelen qua werkzaamheid niet beter waren dan antidepressiva en dat ze mogelijk in verband worden gebracht met een verhoogd zelfmoordrisico. Kisely merkt op dat verwachtingseffecten (“placebo effect”) de voordelen zouden kunnen verklaren die in bestaande onderzoeken zijn gevonden. Dit laatste vooral omdat bijna alle deelnemers aan het onderzoek wisten dat ze tot de groep behoorden die het hallucinerende middel kreeg (en niet de nep-pil).

Volgens Kisely was het besluit voor toelating van de drugs als medicijn genomen op basis van “(…) grotendeels individuele meningen (…) in plaats van deskundig advies”.
Dat wil zeggen dat de TGA de classificatie van psychedelische drugs heeft gewijzigd vanwege publieke druk en niet op basis van degelijke wetenschap.

Zie het artikel op de Mad in America website: https://www.madinamerica.com/2023/11/psychedelics-australia-ignored-researchers/

Onze dvd over industrie en psychiatrische behandeling. (Gratis, u betaalt alleen de helft van de verzendkosten)
0
  Related Posts
  • No related posts found.