Terugblik tien jaar ADHD naar volksvertegenwoordigers verstuurd

2 april 2021
Vandaag stuurden wij een document met de titel Terugblik tien jaar ADHD, naar drie Kamercommissies.
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2021/05/Terugblik-10-jaar-ADHD-t.b.v.-Kamercomm.-VWS-en-OCW-2-april-2021.pdf

De begeleidende mail was als volgt:

Aan: Kamercommissie VWS, Kamercommissie OCW. Cc: Kamercommissie J&V

Onderwerp: Terugblik op 10 jaar ADHD en waarom een parlementair ingrijpen hard nodig is.

Geacht lid Kamercommissie VWS, Kamercommissie OCW,
Cc. Kamercommissie J&V

21 April 2021 is het precies tien jaar geleden dat Kamercommissie VWS een succesvolle hoorzitting organiseerde over ADHD, wat na een aantal vervolgstappen uiteindelijk in 2014 resulteerde in een rapport van de Gezondheidsraad over de ADHD-diagnose en de volledig uit de hand gelopen ADHD-medicatie voor kinderen.

Graag vragen wij nu opnieuw aandacht voor dat onderwerp met de bij deze brief behorende notitie Terugblik tien jaar ADHD. Zeer in het kort noemen wij o.a. de totaal verouderde behandelingsrichtlijn voor ADHD, de trage daling van het medicijngebruik en de verbazingwekkende traagheid waarmee gezonde inzichten overgenomen werden, en worden, door de beroepsgroep en daarmee door de rest van de samenleving.

De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek is ontworpen voor een vrije wetenschapsontwikkeling en goed onderwijs. De invloed van sommige belanghebbende partijen verstoort dit streven en dat pakt voor kinderen slecht uit. Daarom is ook dat aspect in bijgaande tekst behandeld en daarom sturen wij deze informatie ook naar Kamercommissie OCW.

Bio-medische denkpatronen over ADHD en andere DSM-classificaties zijn zodanig diep ingesleten dat het de correspondentie met beleidsverantwoordelijke personen en met toezicht belaste instellingen hindert. Dat gaat dan over correspondentie die breder gaat dan het main stream bio-medische gezichtspunt. Wij constateren dat het gebrek aan bereidheid om bij dit onderwerp een fout concept los te laten, juridische gevolgen kan hebben. Een doortastende behandeling van genoemd onderwerp is al ver over tijd.

Wij zien met belangstelling uit naar uw advies en hulp. Om uw initiatief op gang te helpen hebben wij een aantal concrete vragen aan bijgevoegd document toegevoegd. Wij hopen dat een grondige aanpak van het onderwerp ADHD nu de weg opent naar een aanpak van andere misstanden op het gebied van de overwegend bio-medische benadering van psychische problemen. Een parlementair ingrijpen blijkt na al deze jaren realistisch gezien de enige optie.

Bijgevoegd: document Terugblik tien jaar ADHD.

Met vriendelijke groet,
(was getekend)
voor stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens.

0
  Related Posts
  • No related posts found.