Spaanse psychiatrie-kritische groep wint rechtszaak aangespannen door de Spaanse Vereniging voor Psychiatrie

Bericht van onze Spaanse zusterorganisatie CCDH, ma 03/04/2023. (Onze vertaling.)

De SEP (Spaanse vereniging voor psychiatrie) had CCDH-Spanje en CCHR International (onze gemeenschappelijke moederorganisatie CCHR) aangeklaagd wegens belasteren van psychiaters.

Spaanse psychiaters hadden een rechtszaak aangespannen tegen de inhoud van webpagina’s en documentaires van CCHR die uitgebreide informatie bieden over immorele activiteiten die wereldwijd door psychiaters worden uitgevoerd.

De juridische actie had duidelijk tot doel de CCDH en CCHR in toom te houden en te voorkomen dat hun mening verbreid zou worden, maar met een vonnis dat op 10 februari 2023 werd gepubliceerd door de veertiende afdeling van het Provinciaal Hof van Madrid, was de rechter het eens met CCDH/CCHR met erkenning van hun recht op vrijheid van meningsuiting. SEP werd gelast om de proceskosten te betalen.

De rechtbank gaf toe dat de kritiek op de psychiatrie op nogal harde toon wordt geuit, maar herinnerde er ook aan dat het gaat over het gedwongen opsluiten van mensen. In wezen ontkent de CCDH/CCHR-literatuur de wetenschappelijke basis van de psychiatrie (als een pseudowetenschap die geen enkele hypothese over welke psychiatrische aandoening dan ook afdoende heeft kunnen bevestigen), propageert ze het idee dat psychiatrische medicijnen de ziekte of stoornis niet genezen, en betoogt ze dat de psychiatrie een systeem van sociale controle is geworden, met autoritaire uitingen zoals onvrijwillige ziekenhuisopname.

“Wij denken – zo betoogt de rechtbank – dat we te maken hebben met een zaak waarin de vrijheid van meningsuiting moet prevaleren, en dat de verklaringen in het artikel slechts herpublicaties zijn of afleidingen van principes die al worden ondersteund door de verschillende bestaande antipsychiatrische stromingen… “

De rechtbank stelde vast dat:

“De vermeende misdrijven bestaan uit verklaringen die niet kunnen worden tegengesproken, namelijk dat gedwongen en onvrijwillige ziekenhuisopnames nog steeds worden toegepast en behandelingen worden voorgeschreven zonder toestemming van de patiënten, en enkele vonnissen die zijn vrijgegeven door de medische historicus Edward Shorter en wijlen Thomas Szasz, mede- oprichter van de Citizens Commission on Human Rights en emeritus hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Syracuse, New York”.

De CCDH, een Spaanse algemeen nut beogende instelling, en CCHR, streven ernaar om mensenrechtenschendingen op het gebied van geestelijke gezondheid te stoppen, zoals gevraagd door de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten en de Wereldgezondheidsorganisatie zelf en zijn expliciet tegen de gebruikte procedures in psychiatrische ziekenhuizen, zoals elektroshock, gedwongen opsluiting of gedwongen behandeling en chemische of mechanische dwangmaatregelen. Dit zijn procedures die door de VN zijn behandeld als vormen van marteling die moeten worden afgeschaft.

Uitgenodigd als speciaal rapporteur voor de inaugurele zitting van maart 2023 van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Genève, herinnerde de voorzitter van CCDH-Spanje eraan dat CCDH nooit zal stoppen met het vergroten van het publieke bewustzijn van de mensenrechtenschendingen die inherent zijn aan gedwongen psychiatrische praktijken.

0
  Related Posts
  • No related posts found.