Oproep aan minister, bescherm mensenrechten in de psychiatrie

19 oktober 2023. Wij stuurden 18 oktober jl. onze oproep naar minister, Kamerleden en andere beleidsverantwoordelijken om nu spoedig werk te maken van bescherming van mensenrechten in de psychiatrie.
Wij gaven een summiere opsomming van argumenten met het document: De noodzaak van aangepaste wetgeving voor de bescherming van mensenrechten in de geestelijke gezondheidszorg.
Downloadlink: https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2023/10/Wetgeving-bescherming-mensenrechten-in-geestelijke-gezondheidszorg-NCRM.pdf

In dat document verwijzen wij naar kritische informatie die de laatste jaren verschenen is over psychiatrische medicijnen en elektroshock.
Teven verwijzen wij naar diverse documenten van de WHO en van de VN, waarin telkens wordt opgeroepen om mensenrechten door te voeren in de GGZ en afstand te nemen van het “biomedische model”. Het belang daarvan kan nauwelijks onderschat worden. Uit een van de documenten waarnaar wij verwijzen selecteren wij de volgende omschrijving (onze vertaling):

Het biomedische model van geestelijke gezondheid is gebaseerd op het concept dat psychische aandoeningen worden veroorzaakt door neurobiologische factoren (hersenen – red.). Als gevolg daarvan is de zorg vaak gericht op medicatie en symptoombestrijding, in plaats van rekening te houden met sociale en omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de geestelijke gezondheid. Dit leidt tot een beperkte benadering van zorg en ondersteuning die mogelijk niet de diepere oorzaken van stress en trauma aanpakt.
(ref.: Mental health, human rights and legislation: guidance and practice, 9 oktober 2023. ISBN: 978-92-4-008073-7
WHO Reference Number: HR/PUB/23/3 (OHCHR)

In ons bericht aan minister en Kamerleden verzoeken wij hen tenslotte het volgende:

Wij verzoeken de overheid en andere beleidsverantwoordelijken om kennis te nemen van de genoemde documenten en de recent gepubliceerde handleiding van de WHO/VN. Vervolgens doen wij een dringend beroep om ervoor te zorgen dat de wetgevende macht en andere beleidsverantwoordelijken gevolg gaan geven aan de intenties van VN en WHO en zich te in te spannen voor het uitbannen van psychiatrische dwangpraktijken die momenteel door de wet zijn toegestaan. Dit zou een verbod op gedwongen behandeling moeten omvatten, met inbegrip van (over-)medicatie met psychofarmaca, elektroshock en het gebruik van mechanische en chemische fixatie.” De wetgevende macht en beleidsverantwoordelijken zouden zich volgens genoemde documenten van VN en WHO moeten concentreren op het opzetten van systemen voor geestelijke gezondheidszorg die afstand nemen van het biomedische model en van onmenselijke en gedwongen behandeling, met het doel om een holistische benadering, mensenrechten en het recht op vrijheid te realiseren.

0
  Related Posts
  • No related posts found.