Kunstmatige intelligentie, ChatGPT, niet zo intelligent

17 feb. 2023. Er is een relatief nieuw computerprogramma (“ChatGPT”) in gebruik gekomen dat een complete tekst kan produceren als antwoord op een vraag van de gebruiker. Als test hebben wij ChatGPT gevraagd “wat de therapie is voor een kind met ADHD”.

Kritische lezers weten dat een aantal vooraanstaande ADHD-psychiaters, voorzien van oogkleppen, het idee hebben neergezet dat “ADHD” een verstoring in het brein is, die met medicatie te verhelpen zou zijn. Diverse onafhankelijke deskundigen wijzen voor de oorzaak van druk gedrag echter in de eerste plaats naar omgevingsomstandigheden van de betrokkene. ADHD is dus niet een ziekte, zoals griep, waaraan iemand kan gaan lijden.

Test
Bij onze test gaf het programma ChatGPT als antwoord: “Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is een psychische stoornis die miljoenen kinderen en volwassenen over de hele wereld treft. (.. etc.)” En als therapie geeft ChatGPT aan: “De meest gebruikelijke behandeling voor ADHD is medicatie, zoals stimulerende middelen, niet-stimulerende middelen en antidepressiva.”
Merk op dat “ADHD” (foutief!) niet wordt aangeduid als de groepsnaam van een reeks symptomen, maar als “een verschijnsel dat kinderen (..) treft”.

Gelukkig voegt ChapGPT er nog aan toe: “Medicatie is echter niet de enige optie. Gedragstherapie, zoals cognitieve gedragstherapie, is ook een effectieve behandeling voor ADHD. Dit helpt kinderen hun symptomen te leren beheersen en betere copingvaardigheden te ontwikkelen.”

Ons advies
Programma’s als Chat GPT zijn momenteel nogal in het nieuws. Ons advies: wees met ChatPGT zeer voorzichtig! Kennelijk haalt dit programma gegevens uit literatuur die tot stand gekomen is met stevige invloed van bedrijven en gezaghebbenden die verdienen aan medicatie. Die situatie is zeer in het kort weergegeven op één onzer flyers: https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2023/02/ADHD-flyer-NCRM-versie-feb-2023.pdf

Goede info over ADHD vindt u op https://drukendwars.nl/

0
  Related Posts
  • No related posts found.