Kritische terugblik op tien jaar ADHD

10 maart 2021

21 April 2021 is het tien jaar geleden dat vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een succesvolle hoorzitting organiseerde over ADHD, wat na een aantal tussenstappen resulteerde in een rapport van de Gezondheidsraad over ADHD in 2014, over de ADHD-diagnose en -medicatie voor kinderen.

Bij Kamercommissie VWS vragen wij hiervoor aandacht met de notitie Terugblik tien jaar ADHD. Zeer in het kort noemen wij een aantal onderwerpen, zoals de oude behandelingsrichtlijn ADHD uit 2005 die nog steeds wordt gebruikt, de trage daling van het medicijngebruik en de verbazingwekkende traagheid waarmee kritische informatie van onafhankelijke deskundigen overgenomen wordt door de beroepsgroep en daarmee door de rest van de samenleving.

De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek is ontworpen voor een vrije wetenschapsontwikkeling en goed onderwijs. De invloed van sommige belanghebbende partijen verstoort dit streven en dat pakt voor kinderen niet goed uit.

Het is ons gebleken dat bio-medische denkpatronen diep zijn ingesleten. Dat bemoeilijkt correspondentie die breder gaat dan het main stream bio-medische gezichtspunt. Onder andere daarom is het hoog tijd voor een doortastende behandeling van genoemd onderwerp.

Wij sturen dit overzicht naar de Kamercommissie VWS, na de verkiezingen maar vóór hun eerste vergadering, gepland op 14 april a.s. Om de Kamercommissie op weg te helpen hebben wij een aantal concrete vragen toegevoegd.

Document Terugblik Tien jaar ADHD: https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2021/03/Terugblik-10-jaar-ADHD-maart-2021-NCRM.pdf

0
  Related Posts
  • No related posts found.