Internationale actie voor 22-jarige jongen ter voorkoming van dwangbehandeling met elektroshocks

Een onafhankelijke groep, Mind Freedom (https://mindfreedom.org/ ), heeft het publiek gevraagd om de onderstaande functionarissen te schrijven / faxen / e-mailen met het verzoek om hun tussenkomst om het elektroshocken van een 22-jarige inwoner van Minneapolis, MN, Charles Helmer, te stoppen. Charles, die een lange geschiedenis heeft van behandeling in psychiatrische instellingen of door psychiaters, is niet ‘genezen’. Onlangs kreeg Charles, op ‘advies’ van een psychiater die tienduizenden Medicare (verzekering)-dollars heeft verdiend voor het toedienen van elektroshock, de opdracht om in een groepshuis te wonen en wekelijks een elektroshock te ondergaan bij Fairview Mental Health & Addiction Services, University of Minnesota.Tegen zijn wil.

Volgens de wet van Minnesota kan van zijn wensen worden afgezien als psychiaters hem incompetent achten of als hij onder toezicht van de staat is. En dat is gebeurd – hij heeft zorgen over het verlies van zijn persoonlijkheid als gevolg van elekroshock onder dwang.

Minstens twee keer hebben VN-organisaties opgeroepen tot een verbod op gedwongen elektroshocks. In 2013 riep het rapport van Juan E. Méndez, speciaal VN-rapporteur voor foltering, op tot een totaal verbod op alle gedwongen en medische dwanginterventies tegen personen met een handicap, inclusief de toediening van elektroshocks onder dwang. In 2018 riep de VN-Mensenrechtenraad over “Geestelijke gezondheid en mensenrechten” ook regeringen op om te erkennen dat gedwongen psychiatrische behandeling, waaronder ECT, “als praktijken die marteling of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing zijn …”

Charles Helmer heeft geen misdaad begaan; hij is geen gevaar voor zichzelf of anderen. Overigens zou dat geen elektroshock rechtvaardigen – elektroshock is een behandeling waarvoor geen klinische proeven de veiligheid hebben aangetoond, het kan niet genezen en psychiaters weten zelfs niet hoe het “werkt”.

Charles vraagt om hulp om hem te beschermen tegen ECT. Wij vragen u tussenbeide te komen om zijn rechten te ondersteunen en om te voorkomen dat hij nog meer wordt ge-elektroshockt.

U kunt helpen door te schrijven, faxen, e-mailen of een of de volgende personen te bellen om uw afwijzing, verontwaardiging en verzet tegen het gebruik van gedwongen elektroshock kenbaar te maken:

Ombudsman voor door de overheid beheerde gezondheidszorgprogramma’s
P.O. Doos 64249
St. Paul, MN 55164-0249
dhsombudsman.smhcp@state.mn.us
651-431-2660 of 800-657-3729

Gouverneur van Minnesota Tim Walz
Bureau van gouverneur
130 Regeringsgebouw 75
Rev Dr. Martin Luther King Jr. Blvd.
Paul, MN 55155
651-201-3400
800-657-3717 ( kantooruren zijn: maandag – vrijdag, 8:00 uur tot 16:30 uur)
Fax: 651-797-1850
Het contactformulier van de gouverneur op de website: https://mn.gov/governor/contact/

———Tekst voorbeeld:———

Dear Governor, Ombudsman,

Please help stop forced electroshocking 22-Year-Old Charles Helmer at Fairview Mental Health & Addiction Services, University of Minnesota.

In 2013, the Report of Juan E. Méndez, UN Special Rapporteur on Torture called for an absolute ban on all forced and non-consensual medical interventions against persons with disabilities, including the non-consensual administration of electroshock. In 2018, the UN Human Rights Council report on “Mental health and human rights,” also called on governments to recognize that forced psychiatric treatment, including ECT, “as practices constituting torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.”

Sincerely yours,
(ondertekend met uw naam)
The Netherlands

Charles Helmer

0
  Related Posts
  • No related posts found.