De psycho-farma-relatie in het kort

6 november 2018.

Voor buitenlandse belangstellenden bij onze informatiekraam gebruiken wij ons Neuro/psycho/pharma ultrakorte overzicht op A5 formaat. (link)

De flyer is oorspronkelijk opgesteld om bezoekers aan psychiatrische congressen eraan te herinneren hoe de zaken in hun vakgebied werken.

Deze flyer geeft informatie over:
De nauwe relatie tussen psychiatrie en de farmaceutische industrie, hoe de DSM ver buiten het oorspronkelijke doel wordt gebruikt, de enorme invloed van de farmaceutische industrie, het vage karakter van psychiatrische diagnoses, de theorie van de dominerende invloed van de hersenen, de dominante invloed van toppsychiaters en de onbekende en schadelijke effecten van psychofarmaca.

We hand-out our Neuro /Psycho /Pharma Cheat Sheet flyer to foreign visitors of psychiatric / pharmaceutical congresses to remember how things work in their profession.
(link)

This flyer informs about:
The close relationship between psychiatry and the pharmaceutical industry, how the DSM is used far outside the original purpose, the huge influence of the pharmaceutical industry, the vague character of psychiatric diagnoses, the theory of the dominating influence of the brain, the dominating influence of top-psychiatrists and the un-known and harmful effects of psychotropic drugs.

Illustration: at the entrance of a neuro-psycho-pharma congress

Illustration: the psycho-pharma cheat sheet.

http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2018/11/flyer-psycho-neuro-cheat-sheet-version-2018-NCRM.pdf

0
  Related Posts
  • No related posts found.