70 jaar mensenrechten en psychiatrie

8 december 2018.

Bij de viering van 70 jaar mensenrechten, 10 december 2018, verwijzen wij naar het volgende document van de Verenigde Naties, van juli 2018, over het mensenrechtenaspect van de geestelijke gezondheidszorg. U kunt het artikel hier downloaden van de website van de VN:

Mental health and human rights. Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/232/93/PDF/G1823293.pdf?OpenElement

Als dat niet lukt, het staat het ook op onze website: http://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2018/12/Mental-health-and-human-rights-United-Nations-24-July-2018.pdf

De samenvatting vertalen wij als volgt:
In overeenstemming met resolutie 36/13 van de Mensenrechtenraad vond op 14 en 15 mei 2018 in Genève een raadpleging plaats over mensenrechten en geestelijke gezondheid. Deelnemers bespraken het onderwerp geestelijke gezondheid als een mensenrechtenkwestie en waren het erover eens dat de situatie kan worden verbeterd door systeembrede strategieën en op mensenrechten gebaseerde diensten om discriminatie, stigma, geweld, dwang en misbruik te bestrijden. Dit verslag bevat een samenvatting van de besprekingen, evenals conclusies en aanbevelingen uit de raadpleging.

Uit het rapport vertalen wij als voorbeeld het volgende tekstfragment (A 12, pag. 5)
(…) het recht van iedereen op (..) de hoogst haalbare norm voor lichamelijke en geestelijke gezondheid Speciaal rapporteur Dr. Dainius Pūras, heeft de alomtegenwoordige stigmatisering, overmedicalisering en gebruik van geweld in beeld gebracht, die resulteerden in schendingen van de mensenrechten van (…) personen met psychosociale handicaps wereldwijd. Hij verwees naar de enorme macht-asymmetrieën, de overheersing van het biomedische model en het bevooroordeelde gebruik van kennis, binnen de psychiatrie en de geestelijke gezondheidszorg, als obstakels voor de realisatie van mensenrechten (in de geestelijke gezondheidszorg – vert.).

0
  Related Posts
  • No related posts found.